Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 24 -

 

4. Khải Huyền

 

Phán xét thế gian

1 Này đây Yavê sắp chẻ đất làm cho rạn vỡ,

cho mặt nó tang thương, cho dân cư của nó tan tác.

2 Ðồng một số phận, tư tế cũng như dân, ông chủ cũng như nô lệ,

bà chủ cũng như tớ gái, kẻ bán cũng như người mua,

chủ nợ cũng như con nợ, người cho vay cũng như kẻ đi vay.

3 Ðất bị chẻ ra tan tành, và bị bóc lột trơ trọi,

vì Yavê đã phán lời này.

4 Ðất phải cư tang, giẫy chết, dương gian ủ rũ; giẫy chết,

ủ rũ tất cả, cao vời với đất thấp.

5 Ðất đã ra dung tục dưới chân dân cư của nó,

vì chúng đã phạm đến luật lệ, đã lỗi luật điều, phá giao ước vĩnh cửu.

6 Bởi thế nguyền rủa đã ngốn cõi đất;

và dân cư của nó chuốc lấy tội vạ,

bởi thế dân cư trên đất đã cháy thiêu,

và người sót lại, một số cỏn con.

 

Một thành bị phá

7 Rượu mới cư tang, nho ủ rủ; lòng vui chén rượu thảy đều rên.

8 Hết rồi, tiếng trống hoan lạc,

xong rồi, huyên náo của bọn người liên hoan,

hết rồi, tiếng cầm hoan lạc.

9 Chúng không còn hãm rượu ca vang,

chất nồng ra đắng cho khách uống.

10 Nó đã đổ vỡ, đô thị hư vô; nhà nhà phong tỏa hết ngõ vào.

11 Tiếng réo rượu vang khắp phố phường!

Mọi niềm vui đã nhuộm tà huy, hoan lạc đã bạt xứ.

12 Trong thành sót lại tan hoang, cổng đã tan tành, trơ hổng.

13 Thế đó, cơ sự xảy ra khắp mặt đất, nơi các dân,

như lúc vãn mùa, mà tìm ôliu sót, mót nho đầu cành.

14 Còn chúng, chúng cất tiếng reo mừng

vì uy lẫm Yavê; chúng hò la bên Ðoài;

15 bởi thế, trong ánh tà huy, chúng tôn vinh Yavê,

Danh Yavê Thiên Chúa Israel thờ, nơi các hải đảo.

16 Dội từ địa cực, chúng tôi đã nghe trong tiếng đàn ca:

"Vẻ vang thay cho người có đức!"

Nhưng tôi nói: Mạt kiếp! Mạt kiếp! Khốn thân tôi!

Quân phản phúc đã phản phúc!

Quân phản phúc đã bội nghịch phản phúc!

17 Kinh hoàng, hố, bẫy giáng xuống trên các ngươi,

hỡi dân cư cõi đất!

18 Sẽ xảy ra là kẻ nghe tiếng kinh hoàng bỏ chạy sẽ nhào xuống hố,

vừa leo ra khỏi lòng hố, thì lại mắc bẫy.

Các cửa tò vò trên cao đã mở, nền móng cõi đất rung rinh.

19 Ðất tan tành từng mảnh, đất đỏng đảnh ngất ngư,

đất phất phơ rúng động.

20 Ðất lảo đảo như chàng say rượu,

nó ngả nghiêng như chiếc lều manh.

Tội lỗi nó đè nặng trên nó, và nó bổ nhào không chỗi dậy nổi.

21 Sẽ xảy ra là trong ngày ấy,

Yavê sẽ trừng trị cơ binh trời cao, nơi trời cao,

vua chúa dưới đất, ở dưới đất.

22 Chúng sẽ bị lùa cả lại một đống và bị tống giam trong hố,

khóa lại trong tù, và sau nhiều ngày, sẽ bị trị tội.

23 Vừng nguyệt thẹn mày, vùng ô hổ mặt,

vì Yavê các cơ binh sẽ làm vua trên núi Sion và ở Yêrusalem,

và vinh quang Người trước mặt các kỳ mục của Người.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page