Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 29 -

 

Trên Yêrusalem

1 Khốn cho Ariel, Ariel, đô thị đã bị Ðavít hạ trại (thúc đánh)!

Hãy tính năm này chồng năm kia, lễ bái cứ việc xoay vần,

2 rồi Ta sẽ cho Ariel gặp nguy khốn,

nó sẽ chỉ là một tiếng than ai oán, với Ta, nó sẽ thực là Ariel.

3 Ta sẽ hạ trại đánh ngươi như Ðavít.

Ta sẽ đóng đồn bủa vây ngươi, Ta sẽ dựng chiến cụ công hãm ngươi.

4 Ngươi sẽ nhào xuống, từ lòng đất ngươi sẽ nói lên,

và lời ngươi sẽ thốt lên từ âm ti tro bụi,

tiếng ngươi như đồng bóng sẽ từ lòng đất cất lên,

và lời ngươi sẽ thì thào từ trong tro bụi.

5 Song đám đông lạ mặt nơi ngươi sẽ như bột nhuyễn,

đám đông những kẻ bạo tàn sẽ như trấu lép qua đi,

sự việc sẽ xảy ra thình lình trong chốc lát.

6 Ngươi sẽ được Yavê các cơ binh thăm viếng trong sấm sét, động đất,

tiếng ầm ầm, trong giông tố bão táp, trong ngọn lửa thiêu.

7 Chúng sẽ chỉ như một ác mộng, một chiêm bao đêm tối,

đám đông của các nước hết thảy, những người tiến đánh Ariel.

Tất cả những đạo binh nơi nó và chiến lũy

với những kẻ công hãm nó.

8 Sẽ xảy ra như khi ai đói nằm mơ thấy mình ăn, nhưng bừng tỉnh dậy,

bụng vẫn trống rỗng; hay như ai khát nằm mơ thấy mình uống,

nhưng bừng tỉnh dậy, thấy mình vẫn kiệt quệ, họng khô;

Cũng vậy về đám đông các nước,

hết thảy những kẻ tiến đánh núi Sion.

9 Cứ việc la cà, và hãy đần ra, cứ việc liên hoan, và hãy đui mù,

hãy say sưa, nhưng không phải vì rượu,

hãy lảo đảo, nhưng không phải vì ma men.

10 Vì Yavê đã đổ xuống trên các ngươi thần khí hôn mê;

Người đã bưng mắt các ngươi, hỡi hàng tiên tri.

Người đã phủ đầu các ngươi, hỡi hàng linh thị.

11 Thị kiến tất cả, với các ngươi,

đã nên như lời lẽ trong quyển sách niêm ấn.

Ðưa sách cho người biết chữ mà bảo: "Ðọc thử cái này"

Nó sẽ nói: "Ðọc sao được, vì đã niêm rồi".

12 Ðưa sách cho người không biết đọc mà bảo: "Ðọc thử cái này!"

Nó sẽ nói: "Tôi không biết chữ".

 

Ðạo hình thức

13 Ðức Chúa phán:

Bởi chưng dân này lại với Ta chỉ bằng lỗ miệng và ngoài môi,

chúng tôn vinh Ta, còn lòng chúng, chúng tách xa Ta,

và việc chúng kính thờ Ta chỉ là giới điều do phàm nhân dạy,

14 cho nên, này Ta sẽ cứ gieo thêm những lạ là lạ,

khiến cái khôn của kẻ không sẽ thất lạc,

cái thông của kẻ thông sẽ lẩn mất.

 

Viễn tượng tương lai

15 Khốn cho những kẻ đào sâu giấu kỹ ý định của chúng với Yavê,

những kẻ trong khi lén làm việc vàn trong tăm tối,

đã dám nói: "Ai thấy được ta, ai biết được ta:"

16 Ôi, điên đảo vạy vò! Dễ chừng phải kể Hóa công như đất thó?

Ðồ vật làm ra, há lại nói được với kẻ làm ra nó:

"Hắn không làm ra tôi".

Ðồ vật nắn ra, há lại nói được với kẻ nắn ra nó:

"Hắn không khôn khéo".

17 Phải chăng là thế, chỉ còn chốc lát nữa thôi,

và Liban sẽ trở thành khu vườn, và khu vườn bị kể như rừng rú?

18 Trong ngày ấy kẻ điếc sẽ nghe lời lẽ trong sách;

và ra khỏi mịt mù tăm tối, mắt kẻ đui sẽ thấy.

19 Những kẻ nghèo khó sẽ lại được mừng vui trong Yavê,

những người bần cùng trong loài người,

sẽ nhảy mừng trong Ðấng Thánh của Israel.

20 Vì đứa vũ phu sẽ mạt kiếp, đứa nhạo báng sẽ tiệt nòi,

và mọi kẻ nham hiểm sẽ bị tiễu trừ;

21 những kẻ đặt điều cho người ta mắc vạ

và ngồi ở công môn đặt tròng bẫy tài phán,

và dùng mưu dối cho người ngay hỏng cuộc,

(hết thảy chúng ta sẽ bị tiễu trừ).

22 Cho nên Người đã phán, Yavê Thiên Chúa của nhà Yacob

Ðấng đã chuộc Abraham: Nay không phải là lúc Yacob bị tủi hổ;

Nay không phải là lúc nó bị tái mặt,

23 khi nó thấy công trình tay Ta làm giữa nó;

Nó sẽ hiển thánh Danh Ta, nó sẽ hiển thánh Ðấng Thánh của Yacob.

Nó sẽ kính giới Thiên Chúa của Israel.

24 Những kẻ quẫn trí sẽ đạt trí tri,

những người ương ngạnh sẽ học lẽ khôn.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page