Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 65 -

 

Kẻ lành người dữ

1 Ta đã cho những kẻ không thỉnh vấn Ta tìm thấy Ta,

Ta đã cho những kẻ không kiếm Ta được gặp Ta. Ta đã phán:

"Này Ta đây, này Ta đây!" với dân tộc không kêu khấn Danh Ta.

2 Ta đã giang tay suốt ngày đến với một dân ngỗ nghịch,

chúng đi trên đường bất lương, theo các ý nghĩ của chúng.

3 Các dân cứ chọc tức Ta ngay trước mặt Ta, liên lỉ,

chúng tế lễ trong các khu vườn, huân yên trên gạch ngói;

4 Chúng ngồi xó vó nơi mồ mả, thức đêm trong những nơi ngóc ngách,

chúng ăn thịt lợn với canh thịt ôi thối trong bát đĩa.

5 Chúng nói: "Yên tại chỗ!

Ðừng rờ đến ta, ta quá thiêng đối với ngươi!"

Các sự ấy là khói xông lên mũi Ta, lửa cháy âm ỉ suốt mọi ngày.

6 Này sớ đã viết trước nhan Ta

Ta sẽ không nín thinh, Ta sẽ oán trả,

Ta sẽ oán trả trên thân mình chúng,

7 vì tội ác của các ngươi, và tội ác cha ông các ngươi,

tất cả một trật, Yavê đã phán.

Bởi chúng đã huân yên trên các núi non,

và trên các gò nỗng, chúng đã xúc phạm đến Ta,

Ta sẽ lường cho chúng xứng việc chúng làm xưa,

trên thân mình chúng.

8 Ðây là lời của Yavê:

Cũng như nơi chùm nho còn gặp được nước mật,

và thiên hạ nói: Ðừng hủy đi, vì trong còn có phúc lành!

Ta cũng sẽ xử như vậy vì các tôi tớ của Ta,

kẻo nhỡ ra tất cả bị tiêu diệt.

9 Ta sẽ cho nẩy tự Yacob một dòng giống,

và từ Yuđa những kẻ được chiếm núi đồi của Ta,

các kẻ được Ta chọn sẽ chiếm lấy và ở đó các tôi tớ Ta sẽ lưu ngụ.

10 Sharon sẽ thành bãi chăn dê cừu, cánh đồng Akor sẽ nên một ràn bò,

cho dân Ta, những kẻ tìm kiếm Ta.

11 Còn các ngươi, những kẻ đã bỏ Yavê,

đã lãng quên núi thánh của Ta,

đã kê bàn cho thần Gađ và đổ đầy rượu hoa kính Mêni,

12 thì Ta liệt các ngươi vào sổ gươm đâm,

tất cả các ngươi sẽ gục xuống trước án hạ sát.

Bởi chưng Ta gọi mà các ngươi không thưa,

Ta phán mà các ngươi không nghe,

sự dữ trước mắt Ta, các ngươi đã làm,

và điều Ta không muốn, các ngươi đã yêu chuộc.

13 Cho nên đây là lời của [Ðức Chúa] Yavê:

Này các tôi tớ Ta sẽ ăn, còn các ngươi sẽ phải đói!

Này các tôi tớ Ta sẽ uống, còn các ngươi sẽ phải khát!|

Này các tôi tớ Ta sẽ vui mừng, còn các ngươi sẽ xấu hổ!

14 Này các tôi tớ Ta sẽ reo hò, lòng hớn hở,

còn các ngươi sẽ kêu la, lòng đau đớn,

khí lực tan vỡ, các ngươi sẽ rú lên.

15 Các ngươi sẽ lưu danh là câu rủa giữa những kẻ Ta chọn:

"Chớ gì Ðức Chúa Yavê tru diệt ngươi!"

Còn những tôi tớ của Người, Người sẽ ban tên khác.

16 Trong xứ ai tự cầu phúc cho mình

sẽ lấy Thiên Chúa danh hiệu Amen mà cầu phúc;

trong xứ ai thề, sẽ lấy Thiên Chúa danh hiệu Amen mà thề.

Quả thế, người ta sẽ quên những nông nỗi đã qua,

vì các điều ấy đã biến khỏi mắt Ta.

17 Vì này, Ta tạo nên trời mới đất mới.

Những sự đã qua, người ta sẽ không còn nhớ đến,

chúng sẽ không còn vẩn lại trong lòng.

18 Trái lại: Hãy hoan lạc, hãy nhảy mừng luôn mãi

trên điều Ta tạo dựng.

Vì này Ta tạo nên Yêrusalem làm mối nhảy mừng,

và dân trong thành làm nguồn hoan lạc.

19 Ta sẽ nhảy mừng vì Yêrusalem, Ta sẽ hoan lạc vì dân Ta.

Trong đó, người ta sẽ không còn nghe thấy tiếng khóc tiếng than.

20 Trong đó sẽ không còn có trẻ sơ sinh chết non,

hay người già không toàn tuổi thọ,

vì trẻ lắm trăm năm mới chết,

và kẻ nào hỏng mất trăm năm sẽ là điềm bị chúc dữ.

21 Chúng sẽ xây nhà và được ở; trồng nho và được ăn quả.

22 Chúng sẽ không phải xây để người khác ở,

hay trồng cho người khác ăn,

vì tuổi cây sao, tuổi của dân Ta cũng thế.

Công tay chúng làm ra, những kẻ Ta chọn sẽ được tận hưởng.

23 Chúng sẽ không phải vất vả luống công,

không sinh con dành cho điêu đứng kinh hoàng,

vì chúng là dòng giống được Yavê chúc lành,

và miêu duệ chúng làm một với chúng.

24 Và xảy ra là trước khi chúng kêu, Ta đã đáp lại,

chúng còn đang nói, Ta đã nhậm lời.

25 Sói với chiên sẽ ăn cỏ làm một (với nhau), sư tử cũng như bò sẽ ăn cỏ,

còn rắn sẽ lấy bụi đất làm lương thực,

chúng sẽ không làm dữ gây oan trên khắp núi thánh của Ta.

Yavê đã phán.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page