Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 10 -

 

1 Khốn cho những kẻ lập ra luật điều quái ác,

và ra công chép chiếu tạo phiền hà,

2 để truất (quyền lợi) người nhược tiểu,

và ăn cướp công lý dân nghèo của Ta,

khiến quả phụ làm mồi béo chúng,

và chúng tha hồ bóc lột những kẻ mồ côi.

3 Các ngươi sẽ làm gì vào ngày viếng thăm, khi tai họa từ xa ập đến?

Với ai, các ngươi sẽ trốn chạy cầu cứu?

Và vinh sang (của các ngươi), các ngươi sẽ ký thác nơi nào?

4 Vô phương! Họ sẽ quì mẹp giữa bọn tù,

hay ngã lăn với những kẻ chết đâm?

Dẫu thế, Người cũng đã chẳng thu hồi khí nộ,

và tay Người vẫn còn giương lên.

 

Chống lại vua Assur

5 Khốn cho Assur, gậy khí nộ Ta dùng,

roi lôi đình của Ta cầm lấy trong tay.

6 Ta đã phái nó đến trên một nước vô đạo,

Ta truyền nó trị dân làm Ta tức tối,

cho nó hôi của cướp phá, cho nó tha hồ chà đạp như bùn ngoài ngõ.

7 Nhưng nó lại không nghĩ như vậy, lòng nó không xét thể ấy,

trái lại nơi lòng nó chỉ có việc hủy diệt,

và tiễu trừ các dân tộc không phải ít.

8 Quả thế, nó nói:

"Há tướng lĩnh của ta không toàn là vua cả sao?

9 Há Kalno lại không như Karkêmish,

hay Khamat không như Arpađ, hay Samari không như Ðama sao?

10 Như tay ta đã chiếm các nước của tà thần,

mà ảnh tượng còn hơn thây ở Yêrusalem và Samari,

11 như ta đã làm cho Samari và các tà thần của nó sao,

ta sẽ không làm được cho Yêrusalem và các chi ngành của nó ư?"

12 Nhưng sẽ xảy ra là khi Ðức Chúa đã hoàn tất mọi việc Người làm

trên Núi Sion và ở Yêrusalem: Ta sẽ hạch tội về hoa quả

lòng tự đại của vua Assur và cái sán lạn

nơi khóe mắt tự cao của nó.

13 Bởi nó đã nói: "Ta đã thi thố sức lực tay ta,

và sự khôn ngoan của ta, vì thượng trí.

Ta đã xóa bờ cõi các dân, và vét sạch các kho của chúng,

xứng tay anh hào, ta đã hạ bệ những kẻ ngồi (ngai):

14 Tay ta đã chụp lấy như nơi một tổ chim, của cải muôn dân,

và, như người ta lượm trứng bỏ, ta đã vơ lấy cả thiên hạ;

mà không ai vỗ cánh, không người nào há mỏ chiêm chiếp".

15 Há cái rìu lại vênh váo mình hơn người đẽo bằng rìu?

Hay cái cưa tự đại hơn người kéo cưa?

Như thể cái gậy đu đưa người giơ gậy,

như thể cái roi nhắc lên vật không phải gỗ!

16 Cho nên Ðức Chúa Yavê các cơ binh, sẽ phái tiêu hao đến

trên mỡ chài thân nó, và, dưới vỏ vinh hoa,

lửa nóng bốc cháy, bốc cháy như trận hỏa tai.

17 Sự sáng của Israel sẽ hóa thành lửa,

và Ðấng Thánh của nó sẽ thành ngọn hỏa hào,

mà đốt, mà thiêu gai góc với bụi rậm, nội trong một ngày.

18 Vinh dự rừng già, vườn quả của nó, sẽ tận tuyệt cả hồn lẫn xác,

nó sẽ như người sốt rét điêu tàn.

19 Cây cối rừng nó sót lại, một số cỏn con, con nít cũng đếm nổi.

 

Số sót sẽ trở lại

20 Sẽ xảy ra là vào ngày ấy, số sót Israel,

bọn người thoát nạn thuộc nhà Yacob,

sẽ không còn dựa trên kẻ đánh nó:

nhưng kỳ thực chúng sẽ dựa vào Yavê, Ðấng Thánh của Israel.

21 Số sót sẽ trở lại - số sót của Yacob - với Thiên Chúa anh dũng.

22 Vì dẫu dân ngươi như cát biển, hỡi Israel,

trong chúng cũng chỉ có một số sót sẽ trở lại,

án tận tuyệt đã định tràn lụt công minh.

23 Quả vậy án tận tuyệt, điều đã phân định,

Ðức Chúa Yavê các cơ binh đang thi hành ở giữa toàn cõi đất.

 

Ðừng sợ Assur

24 Cho nên Ðức Chúa Yavê các cơ binh phán thế này:

Ðừng sợ Assur, hỡi dân Ta, dân ở Sion,

nó cầm gậy đánh ngươi, nó giơ roi quất người theo kiểu Aicập.

25 Vì chỉ còn ít nữa, tí nữa thôi và lôi đình của Ta sẽ tan trên ngươi,

và khí nộ của Ta sẽ tiêu diệt nó.

26 Yavê các cơ binh sẽ vung trượng,

như Người đã đánh Mađian ở Ðá Oreb;

và "gậy trên biển" của Người, Người sẽ giơ lên theo kiểu Aicập.

27 Và sẽ xảy ra là trong ngày ấy: Gánh nặng sẽ được cất khỏi vai ngươi,

và truất khỏi cổ ngươi cái ách của nó.

Nó tiến lên từ Samari.

 

Quân địch phương Bắc

28 Nó đến đánh Ayyat, nó băng qua Migrôn,

ở Mikmas nó duyệt lại quân trang.

29 Chúng đã băng qua ải, Ghêba là nơi ta trọ!

Ramah, cầm cập Gibơah của Saul lẫn trốn.

30 Bat-Gallim, hãy rú lên! Laisha hãy lắng tai! Anatôt, hãy ứng tiếng!

31 Mađmêna đã tẩu thoát, dân cư Ghêbim đã tìm chỗ đụt nhờ.

32 Hôm nay, nó còn dừng ở Nôb, nó vung tay đe núi nữ tử Sion,

ngọn đồi Yêrusalem.

33 Này Ðức Chúa Yavê các cơ binh ra tay khủng khiếp chặt cành,

những đứa cao lớn sẽ bị đốn, những đứa ngạo nghễ sẽ cụp xuống.

34 Bụi rậm rừng sâu, Người dùng sắt đốn,

và Liban nhào xuống bởi Ðấng uy linh.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page