Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 34 -

 

Eđom bị diệt

1 Các dân nước hãy lại mà nghe, các bộ lạc hãy chú ý!

Hãy nghe, đất và mọi sự trên đất

dương gian và hết thảy các vật trên đó!

2 Vì lôi đình Yavê giáng xuống các nước hết thảy,

và lửa giận trên tất cả cơ binh của chúng;

Người đã hiến phù chúng, truyền cho hạ sát.

3 Xác chết của chúng quăng la liệt, và từ thây ma chúng,

mùi thối bốc lên. Núi non như rữa máu.

4 Tất cả cơ binh trên trời đều rã nát,

và trời cuốn đi mất như quyển sách cuộn lại.

Tất cả cơ binh của nó tiêu điều,

như nho tàn trút lá, như vả tàn trút quả.

5 Vì gươm Ta trên trời tứa máu. Này đây nó giáng xuống Êđom,

trên dân đã bị Ta hiến phù và xử án.

6 Gươm của Yavê lênh láng máu và mỡ bầy nhầy,

(vấy) huyết chiên cừu, dê tơ với mỡ cao dương.

Vì có lễ tế kính Yavê ở Bosrah, cuộc hạ sát vĩ đại trên đất Êđom.

7 Cùng với chúng, trâu cũng bị hạ, bò tơ làm một với bò tót;

đất chúng tứa ra những máu và bụi loang mỡ béo.

8 Vì là ngày báo phục của Yavê, năm oán trả để rửa hận cho Sion.

9 Khi thác trên đất đổi thành nhựa chai và bụi thành diêm sinh;

xứ của chúng biến thành nhựa chai bừng cháy,

10 đêm ngày sẽ không tắt, cho đến muôn đời khói sẽ bốc lên,

hạn hán đời đời, kiếp kiếp không khách vãng lai.

11 Ðất của chúng, bồ nông với nhím sẽ chiếm lĩnh, nơi cú quạ làm nhà.

Yavê sẽ chăng dây trống không, sổ đường chì mông quạnh.

12 Ở đó dê tinh lập cư, quí tộc không còn,

ở đó không còn tôn vương, khanh tướng thảy đều khánh tận.

13 Lâu đài của nó mọc gai tua tủa,

tầm ma, cà cuống trong các đồn phòng.

Nó sẽ thành ổ của sài lang, sân chim đà điểu.

14 Cáo tinh hội với sói tinh, dê tinh lên tiếng gọi đàn.

Ðó cũng là nơi con yêu Lilit dung thân,

nơi an nghỉ nó đã gặp được.

15 Ở đó con cuốc lủi đến làm tổ,

trong bóng râm, ấp trứng cho nở con. Cũng ở đó kên kên quần tụ,

16c bạn bè (đông đủ), không thiếu con nào.

16 Hãy tra trong sách Yavê mà đọc: Sẽ không thiếu vắng một con nào.

Vì chính miệng Người đã truyền,

chính Thần khí Người đã hội chúng lại.

17 Người đã bắt thăm cho chúng

và phần của chúng, tay Người đã chia theo thước tấc.

Chúng sẽ chiếm làm sở hữu luôn mãi, đời đời chúng sẽ lưu lại ở đó.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page