Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 17 -

 

Án trên Ðama và Israel

1 Tuyên ngôn trên Ðama. Này Ðama bị loại khỏi hàng các thành,

nó sẽ là phế tích điêu tàn.

2 Các thành thuộc Aroer, bỏ hoang, dành cho bầy thú,

thú nằm nghỉ không người quấy rối.

3 Phòng thủ sẽ biến khỏi Ephraim, và vương quyền khỏi Ðama,

và số sót Aram sẽ được vinh như cái vinh của con cái Israel.

Sấm của Yavê các cơ binh.

4 Sẽ xảy ra là trong ngày ấy, vinh của Yacob sẽ xẹp,

xác phì nộn của nó xọm lại.

5 Sẽ như khi thợ gặt thu về lúa chín, và giương cánh tay cắt gié:

Sẽ như khi người ta mót lúa trong cánh đồng Ephraim.

6 Như khi người ta đã chọc rụng trái trám. Ít quả sót lại trên cây,

vài ba quả chín muồi lơ thơ nơi đầu cành,

bốn năm quả trên nhánh cây sai quả.

Sấm của Yavê, Thiên Chúa của Israel.

7 Trong ngày ấy, con người sẽ trông lên Ðấng tác thành ra nó, mắt nó sẽ quay nhìn Ðấng Thánh của Israel. 8Nó sẽ không còn trông lên các tế đàn chính tay nó làm ra, và điều ngón tay nó tác thành, nó sẽ không nhìn lên nữa, những nêu thờ và hương án.

9 Trong ngày ấy, sẽ bị bỏ hoang các thành nó trú ẩn,

như rừng rậm chồi cây đã bị bỏ hoang

trước mặt con cái Israel: Thật cảnh hoang tàn.

10 Bởi ngươi đã quên Thiên Chúa tế độ của ngươi,

Tảng đá, nơi ngươi trú ẩn, ngươi đã không nhớ đến,

bởi thế ngươi trồng khu vườn khả ái, và ương chồi của khách lạ.

11 Ngày ngươi trồng, ngươi làm nảy mộng,

và sáng đến, cây ngươi ương đã nảy hoa;

nhưng mùa gặt sẩy mất vào ngày điêu linh

nỗi đớn đau vô phương điều trị.

12 Than ôi! Tiếng gầm thét của những dân đông đảo,

như tiếng biển cả gầm vang! Tiếng ào ào của trăm họ,

như tiếng ào ào của làn nước oai phong!

13 Trăm họ ào ào như làn nước bao la ào ào.

Nhưng người quát mắng, và chúng đào tẩu chạy xa,

bị đuổi bay đi như cọng rơm núi cao trước gió,

như đám bụi lốc trước bão táp.

14 Vào buổi chiều thì này kinh hoàng, trời chưa sáng tỏ,

nó không còn nữa. Ðó là phần của những kẻ bóc lột chúng ta,

và là số phận của những người cướp giựt chúng ta.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page