Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 26 -

 

Ca vãn tạ ơn

1 Trong ngày ấy, ca vãn này sẽ được hát nơi đất Yuđa:

Ta có một thành hùng mạnh!

Người đã đặt tường trong lũy ngoài làm phương giải cứu.

2 Hãy mở cổng ra cho dân trung nghĩa bước vào,

những kẻ nắm giữ vẹn toàn tín trung.

3 Cho những kẻ lòng vàng đá, Người sẽ diên trì bình an,

bình an, vì nơi Người chúng đã cậy trông.

4 Hãy tin cậy vào Yavê luôn luôn mãi!

Phải, nơi Yavê, Tảng đá muôn muôn đời.

5 Người đã cho cụp xuống, dân ở đỉnh cao, đô thị tuấn lĩnh.

Người đã hạ nó, hạ nó thấu đất, và san bằng nó thấu tận bụi tro.

6 Nó sẽ chà đạp dưới chân,

chân kẻ khó nghèo, bước người hèn yếu.

 

Ca vịnh

7 Lối đi của người đức nghĩa, sự chính trực;

cho người ngay, Người sẽ mở nẻo đức nghĩa.

8 Chính trên nẻo đi phán quyết của Người,

lạy Yavê, chúng tôi trông cậy vào Người;

nơi Danh Người, ký ức về Người, sự khát vọng của sinh mạng.

9 Ban đêm, về Người, sinh mạng tôi mong ước,

và nơi đáy lòng, sinh khí tôi khắc khoải tìm Người.

Một khi phán quyết của Người thực thi nơi cõi đất,

dân ở dương gian học đòi đức nghĩa.

10 Ác nhân mà được thương tình,

nó sẽ không màng học đòi đức nghĩa,

nơi quê quán của đức chính trực, nó vẫn ngang tà,

nó không hề thấy tôn uy của Ðức Yavê.

11 Lạy Yavê, tay Người giương cao; nhưng chúng không thấy!

chúng sẽ thấy và phải thẹn thuồng

trước lòng Người đố kị vì dân này,

phải, lửa dành cho phường đối địch với Người sẽ thiêu hủy chúng.

12 Lạy Yavê, Người gây phúc bình an cho chúng tôi,

gia dĩ, công việc chúng tôi hết thảy chính Người đã liễu thành.

13 Lạy Yavê, Thiên Chúa của chúng tôi,

ngoài Người, có những ông chúa bá chủ trên chúng tôi,

nhưng chỉ nhờ một mình Người,

chúng tôi được tưởng niệm Danh Người.

14 Chết rồi, chúng sẽ không sống lại,

bóng ma, chúng sẽ không chỗi dậy!

Cho nên Người đã trừng trị, và hủy diệt chúng,

Người đã cho mọi ký ức về chúng tiêu ma.

15 Người đã gia tăng dân tộc, lạy Yavê,

Người đã gia tăng dân tộc, Người được rạng vinh;

Người đã mở rộng bờ cõi tư bề.

16 Gặp khó nguy, chúng đã tìm kiếm Người, lạy Yavê,

điêu đứng chỉ vì Người mới thì thào ngăm sửa phạt.

17 Như người thai nghén gần ngày sinh đẻ,

quằn quại kêu la vì đau đớn,

cũng vậy, chúng tôi ở trước nhan Người, lạy Yavê.

18 Chúng tôi thai nghén và quằn quại,

như thể chúng tôi sinh đẻ -- nhưng chỉ là gió!

Nào chúng tôi làm gì được mà giúp đỡ non sông

và dân cư trần thế, nào ai đã sinh ra!

19 Những vong nhân của Người sẽ sống lại,

thây ma của chúng sẽ chỗi dậy!

Dậy đi! hãy reo lên, hỡi dân co ro trong tro bụi!

vì sương của Người, sương lóe sáng và đất sẽ sinh hạ các bóng ma.

 

Chúa ngang qua

20 Ði đi, hỡi dân ta, vào trong phòng kín,

hãy khóa chặt cánh cửa sau lưng!

Núp đi, chỉ một lúc thôi, chờ cho trận lôi đình qua đi.

21 Vì này Yavê ra khỏi đền Người, để phạt tội dân cư cõi đất.

Ðất sẽ bày ra máu vấy mình nó,

nó sẽ không còn phủ lấp những kẻ bị sát hại.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page