Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 27 -

 

1 Trong ngày ấy, Yavê sẽ dùng thanh gươm ác liệt,

vĩ đại, kiên cường mà trừng trị:

Lêviathan, con rắn thoăn thoắt, Lêviathan, con rắn loằng ngoằng,

và Người sẽ hạ sát thuồng luồng biển cả.

 

Vườn nho

2 Trong ngày ấy, vườn nho thanh tú, hãy ca tụng nó!

3 Chính Ta, Yavê, là người canh giữ, thường bữa Ta tưới nước;

sợ rằng có ai làm hại nó, Ta canh giữ nó đêm ngày.

4 - Tôi không có tường, ai đã biến tôi thành gai dại cỏ hoang?

- Ta sẽ giao chiến chà đạp, cùnglúc Ta sẽ phóng hỏa chúng.

5 Hay là chúng bám lấy Ta như nơi đồn trú,

chúng hãy cầu hòa với Ta, chúng hãy cầu hòa với Ta.

 

Ân sủng và hình phạt

6 Trong những ngày sẽ đến,

Yacob sẽ đâm rễ, Israel đơm hoa nảy chồi,

khắp mặt dương gian dẫy đầy hoa trái.

7 Phải chăng Người đã đánh phạt nó,

như Người đã đánh phạt kẻ đánh nó?

hay nó đã bị sát hại như cuộc sát hại

những kẻ sát hại nó phải chịu?

8 Tranh tụng với chúng,

Người đã hò la đánh đuổi và cho chúng bạt xứ!

Người dùng làn khí ác liệt của Người

mà tiễu trừ chúng vào ngày gió nồm bỏng ran.

9 Cho nên Yacob được xá và quả báo lỗi lầm của nó được cắt đi,

miễn là nó biến các viên đá tế đàn nên như đá vôi tán nhuyễn,

và nêu thờ với hương án không còn dựng lên.

10 Quả thành kiên cố đã ra trơ trọi,

nhà cửa để trống, bỏ hoang như một sa mạc,

nơi bò ăn cỏ, chỗ nó nằm và ngoặm hết cành cây.

11 Khi nhánh đã khô, người ta sẽ bẻ, phụ nữ đến lấy mà nhen lửa.

Vì nó không phải là dân hiểu biết,

bởi thế Ðấng tác thành ra nó đã không chạnh thương,

Ðấng nắn ra nó đã không dung thứ.

 

Israel trở lại

12 Sẽ xảy ra là trong ngày ấy, Yavê sẽ đập lúa

từ dòng Sông Cả đến khe Aicập; còn các ngươi,

các ngươi sẽ được gom nhặt từng người một, hỡi con cái Israel.

13 Sẽ xảy ra là trong ngày ấy, sẽ thổi loa lớn và chúng sẽ kéo đến,

những kẻ lạc loài ở đất Assur, và những người tán loạn ở đất Aicập,

chúng sẽ thờ lạy Yavê trên núi thánh ở Yêrusalem.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page