Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 60 -

 

Vận mới của Sion

1 Hãy vùng đứng, hãy bừng sáng! Vì đến rồi ánh sáng của ngươi,

và trên ngươi, vinh quang Yavê đã rạng.

2 Vì này tối tăm phủ trùm mặt đất, và mù mịt lấp các dân,

còn trên ngươi, Yavê lóe rạng,

và vinh quang Người hiện tỏ trên ngươi.

3 Hướng về ánh sáng ngươi, các dân cất bước,

và vua chúa, theo ánh bình minh rạng trên ngươi.

4 Hãy ngước mắt quanh ngươi mà coi:

Hết thảy chúng đều tụ tập lại mà đến nơi ngươi;

con trai ngươi từ xa đến, con gái ngươi được bồng bế bên sườn.

5 Bấy giờ ngươi sẽ trông thấy mà hớn hở,

tim đập thình thịch mở tung ra,

vì đổ về ngươi, nguồn phong phú biển cả

và đến cho ngươi, của cải muôn dân.

6 Lạc đà đàn đàn che rợp đất, lạc đà Mađian và Eyphah;

dân Saba hết thảy kéo lại, tải đến vàng với trầm hương,

và chúng cao rao những lời khen ngợi Yavê.

7 Tất cả chiên dê Qêđar được dồn lại cho ngươi,

cừu tơ của Nơbayot làm phần tế tự,

chúng tiến lên tế đàn Ta làm của lễ,

và Ta sẽ làm rạng rỡ ngôi Nhà của uy thánh Ta.

8 Những ai kia? Chúng như đám mây bay,

như đàn chim câu hướng về tổ.

9 Vì các hải đảo ngóng về Ta, những tàu Tarsis đi đầu,

để từ xa đem lại con cái ngươi, và vàng bạc làm một với chúng,

cho Danh Yavê Thiên Chúa ngươi thờ,

cho Ðấng Thánh của Israel, vì Người đã cho ngươi rạng rỡ.

10 Con cái tha bang sẽ xây lại tường thành ngươi,

vua chúa của chúng sẽ phụng sự ngươi,

Phải, Ta đã thịnh nộ mà trừng phạt ngươi.

nhưng bởi lòng Ta thương đoái, Ta đã chạnh thương ngươi.

11 Cổng thành ngươi, người ta sẽ hằng bỏ ngỏ,

ngày đêm không hề đóng lại,

để thiên hạ đem dâng của cải các nước,

và vua chúa của chúng bị điệu đến.

12 Vì nước hay vương quốc nào không làm tôi ngươi sẽ bị diệt,

và các nước sẽ bị hoang tàn.

13 Vinh quang của dãy Liban đến với ngươi, trắc diệp, ngô đồng,

bá hương một trật, để làm rạng rỡ chốn thánh điện của Ta,

để Ta tôn trọng chỗ Ta đặt chân.

14 Chúng sẽ khom mình đến với ngươi, con cái những kẻ áp bức ngươi;

sẽ phục lạy trước bàn chân ngươi,

tất cả những ai đã lăng nhục ngươi;

chúng sẽ gọi ngươi là "Thành của Yavê",

"Sion của Ðấng Thánh của Israel".

15 Thay vì thân phận bỏ rơi, bị ghét bỏ, không người thăm viếng,

Ta sẽ đặt ngươi làm cao sang mãi mãi, mối hoan lạc đời đời.

16 Ngươi sẽ bú sữa các nước, vú nuôi hàng vua chúa, ngươi sẽ bú,

và ngươi sẽ biết Ta là Yavê, Ðấng cứu ngươi,

và Ðấng chuộc ngươi là Uy dũng của Yacob.

17 Thay cho đồng, Ta sẽ cho đem vàng đến, thay vì sắt,

Ta sẽ cho đem bạc lại, thay cho gỗ, sẽ có đồng, và thay vì đá,

sẽ có sắt. Ta sẽ đặt an bình làm quan cai ngươi

và đức nghĩa làm người đốc công.

18 Người ta sẽ không còn nghe đến hung ác nơi xứ sở ngươi,

hay tan hoang đổ vỡ trong bờ cõi ngươi.

Ngươi sẽ gọi tường thành ngươi là "giải thoát"

và các cổng ngươi là "tán dương".

19 Ngươi sẽ không còn phải có mặt trời làm ánh sáng ban ngày,

hay ánh trăng để sáng soi ngươi ban đêm.

Song Yavê sẽ là ánh sáng vĩnh tồn của ngươi,

và ánh huy của ngươi là Thiên Chúa ngươi thờ.

20 Mặt trời của ngươi sẽ không còn lặn,

và mặt trăng của ngươi sẽ không hề khuyết,

vì Yavê sẽ là ánh sáng vĩnh tồn của ngươi,

và sẽ chấm dứt những ngày tang tóc của ngươi.

21 Dân ngươi hết thảy đều là đức hậu, chúng sẽ làm chủ đất mãi mãi,

chồi lộc của vườn cây Ta trồng, công trình của tay Ta,

để nên mối vinh dự cho Ta.

22 Nhỏ nhất sẽ hóa thành hàng ngày, bé tí cũng thành dân hùng hậu,

Chính Ta là Yavê, đến buổi Ta sẽ kíp thực hiện.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page