Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 47 -

 

Vận mạt của Babylon

1 Xuống đi! Mà ngồi trên tro bụi, hỡi trinh nữ, con gái Babel!

Hãy ngồi bệt dưới đất, chứ còn đâu ngai báu, hỡi con cái Kanđê.

vì không còn ai nữa gọi ngươi là kiều diễm, xa hoa.

2 Hãy lấy cối xay xay bột, hãy lật trần bím tóc,

hãy vén tà áo và phơi đùi ra mà lội qua sông.

3 Mặc cho sự trần truồng lộ liễu và cái hổ nhục bị phơi bày.

Ta sẽ phục thù, không dung tha một người nào.

4 Ðấng cứu chuộc chúng ta, Yavê các cơ binh là Danh Người,

Ðấng Thánh của Israel.

5 Im đi mà ngồi xuống, hay chui vào bóng tối, hỡi con gái Kanđê,

vì thiên hạ sẽ không bao giờ còn gọi ngươi là nữ hoàng trăm nước.

6 Ta đã thịnh nộ với dân Ta,

Ta đã xử với cơ nghiệp Ta như đồ dung tục,

nên Ta đã phó chúng trong tay ngươi.

Nhưng ngươi không mảy may thương xót chúng,

trên người già lão, ngươi đã đè quá nặng ách ngươi.

7 Ngươi nói: "Cho đến muôn đời ta sẽ là bà chúa mãi mãi".

Ngươi đã chẳng bận tâm về các điều ấy,

chẳng hề nhớ đến vận cùng ra sao.

8 Vậy bây giờ hãy nghe đây, con người dật lạc,

chễm chệ vô tư, ngươi tự nhủ trong lòng:

"Ta, chứ chẳng còn ai khác nữa!

Không bao giờ ta sẽ là thân góa bụa, hay số phận tiệt nòi không con!

9 Nhưng thình lình, nội trong một ngày, cả hai điều sẽ đến cho ngươi:

Con chết, mẹ góa. Cả hai cái họa dồn dập trên ngươi,

cho dù ngươi lắm phù phép, và cao tay thần chú.

10 Vững dạ trong độc ác, ngươi nói: "Không ai thấy ta".

Khôn ngoan hiểu biết của ngươi làm ngươi quay cuồng,

ngươi tự nhủ trong lòng: "Ta, chứ chẳng còn ai khác nữa!"

11 Cho nên họa sẽ ập đến trên ngươi mà ngươi không tường ấn quyết,

đại biến giáng xuống trên ngươi mà ngươi không tài giải hết.

Bất ngờ sẽ đến cho ngươi, tai họa ngươi chưa hề biết.

12 Hãy thử đứng vững với thần chú của ngươi,

với bao phù phép của ngươi,

mà ngươi đã ra công luyện từ hồi còn thơ.

Biết đâu ngươi sẽ có phương giúp ích cho mình,

biết đâu ngươi sẽ còn có thể thét oai.

13 Ngươi kiệt quệ vì bao mưu lược!

Thì thiên văn địa lý, những thầy chiêm tinh,

hãy trì chí ra công cứu lấy mạng ngươi!

Chúng thường (rút quẻ) hàng tháng

mà thông báo những điều phải đến cho ngươi.

14 Này chúng chỉ như rơm rạ, lửa sẽ thiêu chúng!

Chúng sẽ vô phương giựt mạng chúng khỏi sức hỏa hào!

Ðó không phải là than để sưởi, hay bếp lửa để mà ngồi bên.

15 Chúng với ngươi là thế!

Những kẻ ngươi đã dày công giao dịch từ lúc còn thơ.

Mỗi người mỗi ngả, chúng phân tán, không ai (ra tay) cứu giúp ngươi.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page