Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 14 -

 

Israel hết cảnh tù đày

1 Phải, Yavê sẽ chạnh thương Yacob, Người vẫn quyết chọn lấy Israel; Người sẽ cho chúng an cư nơi đất tổ. Kiều cư sẽ cùng chúng liên kết, họ sẽ hợp đoàn với nhà Yacob. 2 Các dân sẽ lãnh lấy chúng đưa về cố hương. Nơi thửa đất của Yavê, họ sẽ là sở hữu của nhà Israel, sung làm tôi trai tớ gái. Chúng sẽ bắt tù những kẻ bắt tù chúng, chúng sẽ thống trị trên những người đốc công.

 

Bạo chúa mạt kiếp

3 Sẽ xảy ra là vào ngày Yavê cho ngươi nhàn rỗi, thoát nỗi truân chuyên tao loạn, thoát khỏi lao công cực nhọc đè trên ngươi, 4 ngươi sẽ ngâm lên bài ca diễu cợt này trên vua Babel; và ngươi sẽ nói:

Sao, tên đốc công đã xong đời, đã xong cái trò khủng bố?

5 Yavê đã bẻ gãy roi của lũ ác ôn, gậy của những bạo chúa,

6 kẻ đã tức khùng đánh đập các dân, những trận đòn không ngớt,

và đã nổi nóng đàn áp các nước, cuộc đàn áp không lơi.

7 Cả cõi đất nghỉ ngơi yên hàn, người người phở lở reo vui.

8 Về ngươi, cả những trắc điệp cũng vui,

những hương bách tùng Liban: "Từ khi ngươi nằm xuống,

tiều phu không còn lên đốn chúng ta!"

9 Người làm âm phủ bên dưới lao xao khi đón ngươi vào.

Vì ngươi, nó phải lay tỉnh các hồn ma bóng quế,

hết thảy đều là những tên đầu sỏ khi còn trên đất;

nó bắt đứng dậy khỏi ngai tất cả vua chúa các nước.

10 Hết thảy họ lên tiếng nói cùng ngươi:

"Cả ngươi nữa cũng hằng bạc nhược như ta, và cùng ta giống hệt.

11 Kiêu uy của ngươi đã giáng đáy âm ti,

cuốn theo tiếng sắt vang lừng của ngươi.

Dưới ngươi trải đệm đàn giòi, và cẩm bào là lớp bọ.

12 Làm sao ngươi đã từ trời sa xuống,

hỡi Sao mai, con của hừng đông?

Ngươi đã ngã rạp đất, ngươi đã làm liểng xiểng các nước?

13 Người đã từng nhủ đáy lòng: "Ta sẽ lên trời,

trên các vì sao của Thiên Chúa, ta sẽ bắc ngai ta,

ta sẽ ngự trên núi Tao phùng, nơi bồng lai cực bắc.

14 Ta sẽ lên chót vót tầng mây, ta sẽ đồng hàng với Thượng Ðế".

15 Thế mà ngươi đã bị xô nhào xuống âm phủ, tận đáy hố sâu.

16 Những kẻ thấy ngưoơi đều trố mắt, họ đều chú ý đến ngươi:

"Phải chăng đó là con người đã làm chấn động thiên hạ,

và các nước ngả nghiêng?

17 Ðã biến dương gian thành sa mạc, đã triệt hạ bao thành trên đất,

và hễ bắt tù ai, đã không hề thả về nhà?

18 Tất cả vua chúa các nước, đều nằm xuống trong vinh dự hết thảy,

ai có nhà nấy.

19 Còn ngươi bị vất phơi thây, không mồ, như mầm giống ghê tởm,

phủ dưới những xác chết gươm đâm, như một thây ma bị chà,

họ được hạ xuống bàn đá huyệt sâu.

20 Ngươi sẽ không được sum vầy với họ trong mồ,

vì ngươi đã làm lụn bại xứ sở ngươi, và tàn sát dân ngươi.

Dòng giống ác nhân muôn đời sẽ không được nhắc đến.

21 Hãy chuẩn bị tru di con cái nó, vì tội ác cha ông.

Chúng sẽ không chỗi dậy chiếm đất và lan khắp dương gian".

22 Ta sẽ chỗi dậy chống lại chúng, sấm của Yavê các cơ binh, Ta sẽ tiểu trừ Babel, tên cũng như số sót, cả tông giòng hậu duệ, sấm của Yavê. 23 Ta sẽ biến nó thành lãnh thổ bầy nhím, những cái ao sình; khua chổi tảo thanh, Ta quét sạch nó, sấm của Yavê các cơ binh.

 

Trên Assur

24 Yavê các cơ binh đã thề rằng: Hẳn vậy! Ta nghĩ sao,

sự việc đã như thế, như Ta mưu định, sự việc sẽ thành!

25 Là: Ðánh gục Assur trên đất của Ta, và trên các núi non của Ta,

Ta sẽ chà đạp nó. Ách nó sẽ luột khỏi mình chúng,

gánh của nó sẽ luột khỏi vai chúng.

26 Ðó là mưu định đã định trên toàn cõi đất,

đó là tay đã giương lên trên toàn thể các dân.

27 Khi Yavê các cơ binh đã mưu định, ai nào dám cãi?

Khi tay Người đã giương, ai nào sẽ co lại?

 

Trên quân Philitin

28 Năm vua Akhaz chết, có lời tuyên ngôn này:

29 Chớ vội mừng, hỡi đất Philitin, bởi thấy gậy đập ngươi đã gãy,

vì từ cội gốc rắn, hổ mang sẽ xuất hiện,

mà hoa quả của nó sẽ là rồng bay.

30 Song những kẻ hèn yếu sẽ được chăn dắt (nơi đồng cỏ của Ta),

những kẻ nghèo khó sẽ được nương ngụ an toàn,

còn cội gốc của ngươi, Ta sẽ cho chết bằng nạn đói,

và cái gì sót lại của ngươi, Ta sẽ giết đi.

31 Cổng hãy rú lên, thành hãy tru tréo, cả xứ Philitin đều bại hoại,

vì từ Bắc phương, khói đến,

trong hàng ngũ, không ai xé lẻ một mình.

32 Phải đáp lại làm sao với sứ giả của dân?

Là: Yavê đã dựng Sion

và ở đó bọn khó nghèo sẽ được có chỗ dung thân.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page