Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 02 -

 

Hòa bình vĩnh cửu

1 Lời Ysaya, con của Amos, đã thấy về Yuđa và Yêrusalem.

2 Sẽ xẩy ra là: Vào những ngày mai sau,

núi Nhà Yavê sẽ nên kiên vững trên đỉnh đầu hết các núi non,

nhắc cao quá các gò nỗng. Hết thảy mọi nước sẽ tuôn đến,

3 và đông đảo các dân đổ về. Chúng nói:

Nào! Ta hãy lên núi Yavê, đến Nhà của Thiên Chúa Yacob (thờ),

để Người dạy ta đường lối của Người,

để theo nẻo đi của Người, ta tiến bước.

Vì từ Sion Thánh chỉ ban ra, và lời Yavê phán tự Yêrusalem.

4 Người sẽ phân xử giữa các nước,

và làm trọng tài cho các dân đông đảo,

và chúng sẽ rèn gươm làm cày, và giáo mác làm dao quắm.

Quốc gia này không còn tuốt gươm trên quốc gia nọ,

và thiên hạ sẽ không còn luyện binh đao.

5 Hỡi nhà Yacob! Nào! Ta hãy đi trong ánh sang của Yavê!

 

Oai nghiêm của Yavê

6 Qủa vậy, Người để mặc dân Người, nhà Yacob.

Vì chúng đầy thầy tướng và chiêm bói như Philitin,

và chúng phủi tay bắt quyết với nòi tha bang.

7 Xứ nó đầy ứ bạc vàng và vô vàn kho báu!

Xứ nó đầy ứ những ngựa và xe trận vô vàn.

8 Xứ nó đầy ứa tà thần, chúng bái lạy đồ tay nó làm ra,

vật ngón tay nó đã chế.

9 Phàm nhân sẽ gục sâu, loài người sẽ cụp xuống;

xin Người đừng dung tha cho chúng.

10 Hãy chui vào đá tảng, hãy độn thổ trong đất bụi,

trước sự hãi hùng do tự Yavê,

trước sự huy hoàng lẫm liệt của Người.

11 Mắt ngạo nghễ phàm nhân sẽ cụp xuống,

và gục xuống sự ngất nghểu của loài người.

Cao vời chỉ có một mình Yavê, trong ngày ấy!

12 Vì sẽ có một ngày do tự Yavê các cơ binh,

chống lại mọi người kiêu uy ngất ngưởng,

chống lại mọi thứ vươn cao lẫm liệt,

13 chống lại mọi tùng bách Liban ngất nghểu vươn cao,

chống lại mọi sến sồi Bashan;

14 chống lại mọi núi non, chống lại mọi gò nỗng vươn cao;

15 chống lại mọi tháp đài lẫm liệt,

chống lại mọi thành quách kiên cường,

16 chống lại mọi tàu bè Tarsis, chống lại mọi thuyền hoa tráng lệ...

17 Nó sẽ gục xuống uy lẫm của người phàm,

sự ngất nghểu của loài người sẽ cụp xuống.

Và cao vời chỉ có một mình Yavê, trong ngày ấy.

18 Và các tà thần sẽ tận tuyệt biến đi.

19 Hãy chui vào hang tảng đá, vào lỗ dưới đất,

trước sự hãi hùng do tự Yavê, trước sự huy hòang

lẫm liệt của Người, khi Người đứng dậy làm khiếp vía hoàn vũ.

20 Ngày ấy người ta sẽ quăng đi tà thần, bạc vàng của chúng,

những vật chúng đã làm ra để thờ, cho đàn chuột, đàn dơi.

21 để chui rúc vào khẽ đá, hay lỗ hổng thạch nham,

trước sự hãi hùng do tự Yavê,

trước sự huy hoàng lẫm liệt của Người,

khi Người đứng dậy làm khiếp vía hoàn vũ.

22 Hãy lảng xa người phàm,

nơi mũi chỉ một hơi thở, đáng giá là gì?

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page