Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 25 -

 

Ca tạ ơn

1 Yavê, Thiên Chúa của tôi chính là Người,

tôi tán dương Người, tôi tạ ơn Danh Người,

vì Người liễu thành những kế đồ vi diệu,

tín thành trung kiên, dọn từ xa.

2 Vì Người đã cho thành nên một đống đá,

cho đô thị kiên cố nên cảnh điêu tàn.

Lâu đài tha bang hết làm thành ở,

cho đến muôn đời, nó sẽ không được xây lại.

3 Bởi thế một dân hung hãn sẽ tôn vinh Người,

đô thị những dân tộc cường bạo sẽ kính sợ Người.

4 Vì Người đã là đồn trú cho kẻ yếu hèn,

đồn trú cho người nghèo khổ trong nỗi quẫn cùng của nó,

làm nơi ẩn núp tránh mưa giông, làm bóng che nắng.

Vì sát khí của quân cường bạo ví tợ cơn giông giá buốt.

5 Như nắng thiêu nơi đất khô ran,

Người cho rạt xuống huyên náo tha bang,

dùng bóng mây làm rợp nắng hạ,

tiếng đàn ca của quân cường bạo sẽ dập xuống.

 

Tiệc cánh chung

6 Yavê các cơ binh sẽ dọn trên núi này cho muôn dân hết thảy:

tiệc cao lương, tiệc rượu nồng,

cao lương độn mỡ tủy, rượu nồng đã chắt lọc.

7 Trên núi này, Người sẽ vùi đi

khăn liệm phủ khắp muôn dân, màn sô đan khắp các nước:

8 Tử thần, Người sẽ vùi đi luôn mãi,

Ðức Chúa Yavê sẽ lau sạch nước mắt khỏi mọi dung nhan,

và cái nhục của dân Người, Người sẽ cất khỏi toàn cõi đất,

vì Yavê đã phán.

9 Trong ngày ấy, người ta sẽ nói: Này đây Thiên Chúa của ta,

chính nơi Người, ta trông cậy, mong Người cứu ta,

chính Người là Yavê, ta trông cậy nơi Người.

Ta hãy hân hoan vui sướng trong ơn tế độ của Người.

10 Vì tay Yavê đậu lại núi này,

và Moab sẽ bị chà nát tại chỗ, như rác bị chà trong hố phẩn,

11 Nó giang tay ngay giữa đống, như người bơi giang tay bơi,

nó sẽ phải dìm xuống thói làm cao với tay thạo quỉ kế.

12 Lũy quách hùng tráng của tường thành nó,

Người đã cho sụp, cho nhào, Người cho bình địa, thấu tận bụi tro.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page