Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 35 -

 

Israel được cứu

1 Hãy hoan lạc, hỡi sa mạc cùng đất cạn khô,

hoang giao cũng hãy hân hoan, hãy trổ hoa. Như huệ lan,

2 nó hãy tưng bừng nở hoa, hãy nhiệt liệt hân hoan, hãy reo hò:

Nó đã được tặng vinh quang dãy Liban,

với huy hoàng của núi Karmel, cánh đồng Sharon.

Còn chúng, chúng sẽ thấy vinh quang Yavê,

ánh huy hoàng của Thiên Chúa ta thờ.

3 Hãy thêm sức cho những bàn tay rã rượi,

cho những đầu gối quị, hãy tăng cường.

4 Hãy bảo những người lòng hốt hoảng: Phấn khởi lên, đừng sợ!

Này đây Thiên Chúa của các ngươi đến trả oán,

mối phục thù thần linh, chính Người đến cứu các ngươi.

5 Bấy giờ mắt kẻ mù sẽ mở, tai người điếc sẽ thông.

6 Bấy giờ què quặt sẽ nhảy nhót tợ hươu nai,

lưỡi người câm cũng sẽ reo hò,

vì có nước phun trong sa mạc, suối khe trong cõi hoang giao.

7 Vùng nóng bỏng biến thành đìa, chỗ chết khát ọc trào ra nước.

Nơi ổ sài lang nằm nghỉ, cỏ xanh rờn lấn cả sậy lau.

8 Ở đó sẽ có đường quan lộ và sẽ được gọi là con đường thánh.

Kẻ nhơ uế không qua nẻo ấy,

đó là đường của dân Người khi chúng lên đường,

lũ điên dại không đi lang thang vào đó.

9 Ở đó sẽ không có sư tử,

mãnh thú xé mồi không lai vãng, cũng không hề gặp thấy,

trên đó, những kẻ Người chuộc sẽ tiến bước,

10 những kẻ được Yavê giải cứu sẽ hồi hương,

chúng sẽ tiến đến Sion trong tiếng hò reo,

niềm vui vĩnh cửu đội trên đầu; mừng vui sẽ theo dấu,

vĩnh biệt phiền sầu than vãn.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page