Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 40 -

 

II. Niềm An Ủi Của Israel

 

Loan báo giải thoát

1 Hãy an ủi, hãy an ủi dân ta,

Thiên Chúa của các ngươi vừa phán.

2 Hãy nhủ lòng cùng Yêrusalem và nhắn với nó:

Dịch vụ của nó mãn rồi, trang trải rồi vạ nó đã mang.

Phải, nó đã lĩnh nơi tay Yavê gấp đôi về các lỗi lầm của nó.

3 Có tiếng hô: "Trong sa mạc hãy bạt lối Yavê!

trong chốn hoang giao hãy san bằng ngự lộ cho Thiên Chúa ta (thờ).

4 Mọi thung lũng sẽ dâng lên, mọi núi đồi sẽ lún xuống;

gồ ghề sẽ thành bình nguyên, lồi lõm sẽ hóa ra đồng bằng.

5 Vinh quang Yavê sẽ tỏ mình và mọi xác phàm một trật đều thấy.

Quả chính miệng Yavê đã phán:

6 Có tiếng nói: "Hô lên", và tôi nói: "Tôi phải hô gì?"

-- Mọi xác phàm đều là cỏ rả,

tất cả sức mạnh của nó như hoa trong đồng.

7 Cỏ sém, hoa tàn vì hơi thở Yavê thổi qua trên nó,

-- Hẳn thế dân là cỏ rả --

8 Cỏ sém, hoa tàn,

còn lời của Thiên Chúa ta thờ bao giờ cũng nghiệm.

9 Hãy lên núi cao, hỡi Sion, người loan tin mừng!

Hãy gióng tiếng lên cho mạnh,

hỡi Yêrusalem, người loan tin mừng!

Cứ gióng (tiếng) lên, đừng sợ!

Hãy bảo các thành Yuđa: Kìa Thiên Chúa các ngươi thờ!

10 Kìa, Ðức Chúa Yavê, Người đến uy hùng,

cánh tay Người làm Người thống trị.

Kìa, công của Người theo bên

và đằng trước Người, sản nghiệp Người đã làm ra.

11 Như mục tử, Người chăn đàn chiên của Người,

cánh tay Người thâu họp chúng lại;

Người bồng chiên con và dìu đi cừu mẹ nuôi con.

 

Chúa lịch sử

12 Ai đã lấy vốc tay lường biển và đo trời bằng gang tay,

hay dùng đấu ba đong bụi đất, đặt cán cân, cân các núi non,

gom các gò nỗng trên bàn cân?

13 Ai đã đo Thần khí Yavê?

Ai là quân sư của Người, được Người ngỏ ý?

14 Với ai Người đã bàn tính và được Người khai tâm,

được Người dạy cho biết lối đi chính nghĩa,

được Người dạy dỗ hiểu biết,

cùng được Người dạy cho hay con đường trí tuệ?

15 Này đây các dân như giọt nước bám gàu,

chẳng qua như hạt bụi trên bàn cân;

Này đây các đảo nặng như hạt cám.

16 Liban không đủ củi thiêu,

và thú vật rừng nó không đủ để làm thượng hiến.

17 Tất cả các nước như không trước mặt Người,

với Người, chúng kể được là hư vô và trống rỗng.

18 Nhưng các ngươi cho Thiên Chúa giống tợ với ai,

lấy gì tương tự, các ngươi đem đọ với Người?

19 Người thợ đúc một pho tượng,

thợ kim hoàn thì lo dát vàng và rèn những xà tích bạc.

20 Người thì lựa lấy gỗ dâu, thánh liễm, thứ gỗ không mục,

rồi kiếm thợ tinh xảo để dựng tượng sao cho khỏi đổ.

21 Họa chăng các ngươi không biết, họa chăng các ngươi không nghe,

họa chăng từ ban đầu các ngươi không được ai thuật lại,

họa chăng từ khi đất được đặt móng các ngươi đã chẳng hiểu?

22 Người ngự trên vòm bao cõi đất,

mà dân cư trên đất khác gì châu chấu.

Người đã căng trời như một bức màn,

và trương nó ra như cái lều để ở.

23 Quyền cao chức trọng, Người cho biến thành hư không,

Người làm ra hư vô các ngự sử gian trần.

24 Ngay khi vừa mới được trồng, ngay khi vừa mới được gieo,

ngay khi vừa mới đâm rễ gốc cây, Người đã thổi trên chúng,

và chúng đã khô và cơn lốc qua cuốn chúng đi như cọng rác.

25 Các ngươi cho Ta giống tợ với ai khiến Ta bằng vai với nó?

chính Ðấng Thánh, Người phán hỏi.

26 Hãy ngước mắt lên cao mà nhìn:

ai đã tạo ra các vật ấy? Cơ binh chúng, Người dàn đủ quân số,

và kêu hết thảy chúng theo tên chúng.

Trước mặt Ðấng nhiều cường tráng và oai hùng mạnh sức,

đã không thiếu một ngôi nào.

27 Tại sao ngươi nói, hỡi Yacob, hay cứ lặp lại, hỡi Israel:

"Ðường lối của tôi khuất với Yavê,

quyền lợi tôi qua mắt Thiên Chúa tôi thờ!"

28 Họa chăng ngươi đã không biết, hay đã không nghe?

Yavê, Thiên Chúa vạn đại! Người đã tạo ra mút cùng cõi đất,

Người không mệt, cũng không mỏi,

trí khôn Người, không sao dò thấu.

29 Người ban sức mạnh cho kẻ mệt mỏi

và kẻ không cường tráng được Người tăng thêm khang kiện.

30 Trẻ trung thì mệt, thì mỏi, tráng đinh nghiêng ngả bổ nhào,

31 song những ai trông vào Yavê, sẽ có sức mạnh luôn luôn đổi mới,

chúng mọc cánh như những phụng hoàng;

chúng chạy mà không mỏi, chúng đi mà không mệt.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page