Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 28 -

 

5. Sấm Trên Samari Và Yuđa

 

Trên Samari

1 Khốn cho triều thiên kiêu hãnh của lũ say rượu Ephraim,

cho đóa hoa tàn, đồ trang điểm huy hoàng của nó,

chễm chệ đỉnh cao cai quản cả thung lũng màu mỡ,

hỡi lũ bại vong vì rượu.

2 Này Ðức Chúa có sẵn kẻ kiên cường dũng mạnh,

tựa như giông đổ mưa đá, như vũ bão ria tên,

như băng đá, nước lũ lan tràn;

tự tay Người, Người xán xuống xứ.

3 Chúng sẽ bị chà đạp dưới chân,

triều thiên kiêu hãnh của lũ say rượu Ephraim.

4 Ðóa hoa tàn, đồ trang điểm huy hoàng của nó,

chễm chệ đỉnh cao cai quản cả thung lũng mầu mỡ,

sẽ như vả chín sớm, khi hè chưa khai,

mà ai trông thấy thì vừa mới lọt vào tay, đã ngốn ngấu.

5 Trong ngày ấy Yavê các cơ binh sẽ là triều thiên trang điểm,

là tràng hoa huy hoàng cho số sót của dân Người,

6 là Thần khí công lý cho người ngồi nơi tòa công lý,

là sức anh hùng cho những kẻ đuổi giặc nơi cổng thành.

7 Và cả bọn này cũng rượu say chếnh choáng, chệnh choạng ma men:

Tư tế lẫn cả tiên tri đều vì ma men chếnh choáng,

rượu say ù ù cạc cạc, chếnh choáng ma men,

chếnh choáng trong thị kiến, lảo đảo khi tuyên án.

8 Cỗ bàn hết thảy đầy những bã mửa nhờm tởm không chừa chỗ nào!

9 Hắn muốn làm thầy dạy khôn cho ai?

Hắn định giác ngộ cho ai về điều nghe biết?

Cho trẻ miệng còn hôi sữa, cho bé thơ vừa hết bú?

10 Những rằng: "xau la-xau, xau la-xau, kau la-kau, kau la-kau,

một tí đàng này, một tị đàng kia!"

11 Nhưng Người sẽ dùng môi trọ trẹ, dùng tiếng dị kỳ,

mà nói với dân này;

12 Người đã từng nói với chúng:

Ðây là nơi an nghỉ, hãy để cho người kiệt quệ nghỉ an!

Và đây là chốn an nhàn! Nhưng chúng đã không muốn nghe.

13 khiến lời Yavê cho chúng sẽ là:

"Xau la-xau, xau la-xau, kau la-kau, kau la-kau

một tí đàng này, một tị đàng kia",

ngõ hầu chúng đi mà trợt chân ngã ngửa, tan xác, sa tròng, dính bẫy.

 

Giao ước với tử thần

14 Cho nên, nghe đây lời của Yavê, hỡi phường nhạo báng,

những kẻ cai trị dân này, dân ở Yêrusalem!

15 Các ngươi đã nói:

"Chúng ta đã kết ước với tử thần và giao kèo với âm phủ.

Khiến nước lũ có tràn lan qua, cũng không dâng thấu chúng ta,

vì chúng ta lấy điêu ngoa làm nơi ẩn trú

và gian dối làm chỗ dung thân".

16 Cho nên Ðức Chúa Yavê phán thế này:

Này Ta đặt trên Sion một viên đá, viên đá hoa cương,

đá đỉnh góc quí giá làm nền. Ai tin sẽ không phải núng.

17 Ta sẽ lấy công minh làm dây chì, và đức nghĩa làm mực chuẩn.

Nhưng mưa đá sẽ bật tung nơi trú ẩn điêu ngoa,

và chốn dung thân, nước sẽ ngập lút.

18 Bấy giờ giao ước các ngươi kết với tử thần sẽ bị thủ tiêu,

và giao kèo với âm phủ sẽ vô hiệu.

Khi nước lũ lan tràn ngang qua, các ngươi sẽ như đất bị lụt tàn phá.

19 Mỗi khi nó ngang qua, nó sẽ cuốn các ngươi đi,

quả thế sáng sáng nó sẽ ngang qua, bất luận ngày đêm.

Thật chỉ có run lên cầm cập khi hiểu được điều nghe biết.

20 Giường quá ngắn, không thể nào duỗi nổi.

Chăn lại quá hẹp, nằm co cũng khó!

21 Vì, như trên núi Pơraxim (thế nào) Yavê cũng sẽ chỗi dậy,

và như nơi thung lũng Gabaôn (làm sao),

Người cũng sẽ đùng đùng để thi hành công trình của Người,

lạ thay công trình của Người,

(để làm trọn) sự việc của Người, kỳ thay sự việc của Người.

22 Vậy bây giờ đừng giở trò nhạo báng,

kẻo mà thừng trói các ngươi siết lại,

vì tôi đã nghe án tận diệt đã quyết rồi,

nơi Ðức Chúa Yavê các cơ binh, trên toàn xứ.

 

Ví dụ người nông gia

23 Hãy lắng tai nghe tiếng ta, hãy chú ý nghe lời ta.

24 Phải chăng người cày mọi ngày đều cày để gieo giống

hay cứ vỡ đất, làm cỏ ruộng?

25 Bừa cho mặt ruộng bằng rồi, không phải nó rắc tảo vĩ, nó vãi thì là,

nó trồng miến, kê, lúa mạch và lúa mì ven bờ đó sao?

26 Thiên Chúa của nó truyền thụ cho nó thói nghề, Người răn dạy nó.

27 Vì tảo vĩ không chà bằng xe cán, bánh xe không lăn trên thì là.

Nhưng tảo vĩ thì đập bằng gậy, và thì là bằng đòn xóc.

28 Lúa miến thì giã, chứ không chà đi chà lại mãi mãi;

bánh xe lăn xong thì sàng sảy, chứ đừng nghiền tán.

29 Cả điều này cũng từ Yavê các cơ binh mà đến:

Người có ý định nhiệm mầu, Người ra uy khôn khéo.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page