Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 30 -

 

Việc cầu viện Aicập

1 Khốn cho những đứa con ngỗ nghịch, sấm của Yavê!

Chúng bày mưu lập kế nhưng không phải do Ta,

chúng đổ quán lễ, bất chấp Thần khí của Ta,

khiến chúng chất thêm tội này trên tội khác.

2 Chúng lên đường trẩy xuống Aicập, mà không hỏi miệng Ta,

để được thoát nạn nhờ Pharaô phù hộ, và núp bóng Aicập.

3 Song việc Pharaô phù hộ sẽ làm các ngươi xấu hổ,

và việc núp bóng Aicập chỉ là ô nhục.

4 Vì hoàng công của nó đã ở Xô-an, sứ giả của nó đã thấu Khanes,

5 Mọi người đều liểng xiểng bởi dựa vào một dân bất tài vô tướng,

nơi nó, chẳng gặp tiếp viện hay ích lợi,

mà chỉ chuốc lấy bẽ bàng nhục nhã.

6 Sấm trên những thú vật Namsa.

Ngang qua một xứ quẫn cùng khốn đốn,

giữa những sư tử và cọp gầm, giữa những mãng xà, phi long,

chúng tải của đi trên lưng lừa,

và kho báu trên bướu lạc đà, đến một dân bất tài vô tướng.

7 Hão huyền, hư luống thay việc tiếp viện của dân Aicập!

cho nên, ta gọi tên xứ ấy là Rakhab rỗi việc!

 

Lệnh ghi lại chứng của Tiên tri

8 Bây giờ ngươi đi viết các điều ấy trước mặt chúng,

trên tấm biển, hãy ghi lại trong một văn thư

để lưu cho mai sau, làm bằng chứng mãi mãi.

9 Vì chúng là một dân ngỗ nghịch, phường tặc tử,

chúng đã không muốn nghe lời Yavê chỉ giáo.

10 Chúng nói với người thần giao: "Ðừng thấy nữa!"

với những vị linh cảm: "Ðiềm thực đừng coi,

hãy nói cho chúng tôi những gì êm tai,

hãy thấy những điềm giả trá.

11 Hãy tạt bên đường, trật khỏi lối đi,

hãy làm sao chúng tôi thoát mặt được Ðấng Thánh của Israel!"

12 Cho nên Ðấng Thánh của Israel phán thế này:

Bởi vì chúng khinh bỏ lời ấy, mà cậy vào vạy vò giảo quyệt,

và cố nương tựa vào đó,

13 cho nên vạ ấy sẽ ở trên các ngươi

như tường đã rạn sắp đổ, nhô ra trên lũy cao đỏng đảnh,

có thể thình lình sập xuống tan tành bất cứ lúc nào.

14 Tan tành như lu thợ gốm bể, nghiền tán không thương,

đến đỗi trong đống vụn, không tìm ra được một mảnh sành

để vun lửa bếp, hay vét nước vũng.

15 Vì Người phán thế này, Ðức Chúa Yavê, Ðấng Thánh của Israel:

Trở lại và ở yên, các ngươi sẽ được cứu,

sức mạnh của các ngươi trong bình tĩnh và cậy trông.

Nhưng các ngươi đã không muốn như thế.

16 Các ngươi đã nói: "Không! Vì chúng tôi sẽ ruổi ngựa chạy!"

-- Bởi thế nên các ngươi sẽ bôn tẩu!

"Chúng tôi sẽ cưỡi ngựa phi nước đại"

-- Bởi thế nên những kẻ đuổi theo các ngươi càng phi nước đại!

17 Ngàn người sẽ lùi trước một người quát tháo,

trước năm người quát tháo các ngươi sẽ ù té chạy,

cho đến khi các ngươi chỉ còn sót lại

như nêu cắm đầu non, như cờ hiệu trốc đồi.

 

Phúc thái lai

18 Cho nên Yavê đợi để gia ân cho các ngươi,

cho nên vì chạnh thương các ngươi, Người sẽ vươn lên,

vì Yavê là Thiên Chúa minh chính,

phúc cho những ai trông ở nơi Người.

19 Vì hỡi dân Sion, ngụ ở Yêrusalem,

ngươi sẽ không còn phải sụt sùi khóc lóc.

Ngươi vừa cất tiếng kêu lên, Người đã đoái thương,

vừa nghe đến, Người đã đáp lại.

20 Ðức Chúa sẽ ban cho các ngươi bánh, buổi ngặt nghèo,

và nước, thời eo hẹp;

Thầy dạy ngươi sẽ không còn đứng lảng xa;

chính mắt ngươi sẽ thấy Thầy dạy các ngươi.

21 Khi các ngươi xiêu bên phải, vẹo bên trái,

chính tai ngươi sẽ nghe có tiếng nói đằng sau ngươi:

"Ðường kia kìa, hãy đi theo đó!"

22 Các ngươi sẽ khử đi như đồ ô uế,

các hình tượng dát bạc, tượng đúc tô vàng của ngươi.

Ngươi sẽ khua chúng đi như đồ nhớp và nói với chúng: "Ra!"

23 Người sẽ ban mưa xuống cho hạt giống ngươi gieo xuống thửa đất,

và hoa mầu ruộng đất sẽ là bánh vừa béo vừa bùi,

súc vật của ngươi, ngày ấy, sẽ được chăn trong đồng cỏ rộng.

24 Bò lừa cày ruộng sẽ được ăn lúa đã sàng đã sảy trộn với chua me.

25 Trên mọi núi cao, trên mọi đồi dốc đều sẽ có giòng sông lạch nước,

trong ngày tàn sát cả thể, khi những thành quách sụp đổ.

26 Ánh vừng nguyệt sẽ nên như ánh vừng ô,

và ánh vừng ô sẽ tăng gấp bảy, như ánh sáng bảy ngày dồn lại,

vào ngày Yavê băng bó vết thương dân Người,

và chữa lành những vết đòn hằn của nó.

 

Yavê ra oai can thiệp

27 Kìa, Danh Yavê từ xa đi đến có khí nộ bừng cháy và án nặng trịch.

Môi Người tràn đầy nghĩa nộ, lưỡi Người như trận lửa thiêu.

28 Hơi thở của Người như thác lũ dâng lên tới cổ,

cái ách để đẩy các nước đến chỗ diệt vong,

hàm thiết tra hàm các dân làm cho lạc hướng.

29 Nhưng đối với các ngươi, sẽ có hát xướng,

như đêm cử lễ hành hương;

tâm hồn vui rộn, như người hành hương

bước theo điệu sáo đến núi Yavê, (đến) với Tảng đá của Israel.

30 Yavê sẽ cho nghe tiếng oai linh của Người

và cho thấy cánh tay của Người giáng xuống

trong phẫn nộ đùng đùng, trong hỏa hào thiêu cháy,

trong mây bị xé và giông bão tuôn nước và mưa đá.

31 Vì nghe tiếng Yavê, Assur tán đảm, Người sẽ đánh đòn,

32 Mỗi đòn ngang qua, là mỗi hình phạt Yavê giáng xuống trên nó,

giữa tiếng trống, tiếng đàn, Người vung tay xung trận,

Người sẽ giao chiến với nó.

33 Vì từ bao giờ rồi, Tophet đã sẵn - dành cho cả ông vua -

đã dọn, đã đào sâu cái lò, lửa với củi có nhiều,

và hơi thở Yavê như thác diêm sinh, hun lên phực cháy.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page