Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 32 -

 

Xã hội ổn trị

1 Này khi mà vua lấy đức trị vì,

và quan quyền cai trị theo lẽ công minh.

2 Mỗi người, họ sẽ là bình phong chắn gió, là nơi ẩn nấp che mưa;

(sẽ có) như những doành nước trong nơi khô cháy,

như bóng đá tảng khổng lồ trên xứ nắng cạn.

3 Mắt kẻ thấy sẽ không viền lại, tai kẻ nghe sẽ chú ý.

4 Lòng kẻ xốp nổi sẽ suy lường hiểu biết,

lưỡi kẻ ngọng sẽ lanh chai nói lời rành rẽ.

5 Ðiên dại sẽ không còn được kêu là cao,

xảo quyệt sẽ không được gọi là vị vọng.

 

Ðứa điên dại và người cao quí

6 Vì đứa điên dại nói điều điên dại, và lòng nó mưu mô quái ác,

mà làm việc vô luân, mà lếu láo đối với cả Yavê,

mà để kẻ đói, bụng không và kẻ khát, cũng để thiếu uống.

7 Nơi đứa xảo quyệt, chỉ rặt những trò xảo quyệt gian tà,

nó mưu đồ những điều ô trọc, đặt điều gian dối để hại lũ nghèo,

trong khi bần cùng giãi bày lẽ phải.

8Còn người cao quí mưu đồ những điều cao quí,

vì những việc cao quí, Người sẽ đứng lên.

 

Cảnh cáo nữ giới Yuđa

9 Chỗi dậy mà nghe tiếng ta đây, đàn bà bất cẩn,

lũ con gái vô tư, hãy lắng tai ta bảo!

10 Một năm nữa và một ít ngày, các ngươi sẽ cuống cuồng, hỡi đồ vô tư!

vì mùa nho đã tàn mà thu hoạch chẳng vào.

11 Ðồ nhẹ dạ, hãy run lên! Lũ vô tư, hãy cuống cuồng!

Hãy vất áo, hãy cởi trần, lưng thắt lấy bao bị.

12 Mà đấm ngực, khóc những cánh đồng tươi vui,

khóc vườn nho sai quả,

13 khóc đất đai của dân ta, đã thành bụi rậm, gai tua tủa,

khóc tất cả những nhà lạc thú trong thành liên hoan.

14 Vì chưng lâu đài đã bị để trống và thành huyên náo bỏ không,

Ophel cùng vọng lâu, biến thành hậu phương bỏ ngỏ cho đến đời đời,

làm hoan lạc cho đàn lừa hoang, làm bãi cỏ cho bầy thú.

 

Thời phục hưng

15 Cho đến khi Thần khí từ cao đổ xuống trên ta,

và sa mạc biến thành vườn quả, và vườn quả kể được như rừng.

16 Bấy giờ công minh lưu ở sa mạc, và đức nghĩa lập cư trong vườn quả.

17 Thành quả đức nghĩa: Phúc bình an,

và công trình đức nghĩa là yên hàn an ninh cho đến muôn đời.

18 Bấy giờ dân ta sẽ ở trong cảnh bình an,

trong những chỗ ở an toàn, trong chốn thanh nhàn vô ưu.

19 Sẽ có mưa đá khi rừng rạt xuống, và thành sụp đổ lăn nhào.

20 Phúc cho các ngươi, những người gieo khắp các bờ nước,

và thả chân bò lừa.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page