Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 62 -

 

Yêrusalem phục hưng

1 Vì Sion, Ta sẽ không nín thinh,

vì Yêrusalem, Ta sẽ không ở lặng,

cho đến khi đức nghĩa của nó như vừng quang xuất hiện,

và phúc cứu độ của nó như đuốc rực lên.

2 Các nước sẽ thấy đức nghĩa của ngươi,

các vua hết thảy sẽ thấy vinh quang ngươi.

Người sẽ gọi ngươi tên mới, tên chính miệng Yavê đã định.

3 Ngươi sẽ nên triều thiên tráng lệ trong tay Yavê,

như vương miện nơi tay Thiên Chúa ngươi thờ.

4 Ngươi sẽ không còn bị người ta nói: "Ðồ bỏ!"

và xứ sở ngươi sẽ không còn bị gọi là "Hoang vu!"

vì thiên hạ sẽ gọi ngươi: "Sủng ái của Ta",

và đất đai ngươi: "Ðất đã kết duyên".

Vì Yavê sẽ đặt sủng ái của Người nơi ngươi,

và đất đai ngươi sẽ được kết duyên.

5 Như trai tài sánh duyên thục nữ,

Ðấng xây dựng ngươi sẽ cùng ngươi kết nghĩa giao duyên,

như tân lang hoan hỉ nơi một tân nương,

Người sẽ hoan hỉ nơi ngươi, Thiên Chúa ngươi thờ.

6 Trên tường thành ngươi, hỡi Yêrusalem, Ta đã đặt quân canh,

suốt ngày qua đêm, họ sẽ không bao giờ nín lặng.

Và các ngươi, những kẻ niệm Ðức Yavê, các ngươi chớ hề ở yên!

7 Các ngươi đừng để Người yên, cho đến khi Người đã thiết lập,

cho đến khi Người đặt Yêrusalem làm lời ngợi khen trên cả hoàn vũ.

8 Yavê đã lấy tay phải của Người, cánh tay mạnh sức của Người,

(Người đã lấy) mà thề:

"Sẽ không bao giờ Ta còn thí bỏ lúa của ngươi

làm lương thực cho kẻ thù ngươi;

không bao giờ con cái tha bang sẽ uống rượu ngươi đã vất vả làm ra.

9 Vì ai gặt, (bánh) người ấy ăn và chúng sẽ ngợi khen Yavê;

ai hái nho, (rượu) người ấy uống nơi tiền đình thánh điện của Ta".

 

Kết luận

10 Hãy bước qua, hãy bước qua cổng, hãy bạt lối dân đi,

hãy vén cao, hãy vén cao ngự lộ, hãy nhặt hết đá sỏi!

Hãy phất cao cờ hiệu hướng tới muôn dân!

11 Này Yavê lên tiếng nghe thấu mút cùng cõi đất;

Hãy nói với nữ tử Sion: Kìa phúc cứu độ của ngươi đang đến,

kìa công của Người theo bên,

và đằng trước Người, sản nghiệp Người đã làm ra.

12 Thiên hạ sẽ gọi chúng là "Dân thánh", "Những kẻ Yavê đã chuộc",

và người ta sẽ gọi ngươi là "Ðã được chiếu cố".

"Thành không bị bỏ".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page