Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

1. Mạch Nước Trường Sinh

2. Tình Mẫu Tử

3. Gia Ðình Bình An

4. Trường Sinh Bất Tử

5. Tự Thoát Và Từ Bỏ

6. Tấm Gương Sáng

7. Tinh Thần Nghèo Khó

8. Hy Sinh Và Từ Bỏ

9. Cầu Nguyện Cho Hòa Bình

10. Sự Khiêm Nhượng Ðích Thực

11. Yêu Mến Chúa Thật Lòng

12. Tuân Phục Thánh Ý Chúa

13. Hãy Làm Chủ Chính Mình

14. Kinh Nghiệm Sống

15. Thắng Vượt Cái Xấu

16. Món Quà Của Thiên Chúa

17. Sám Hối Và Tha Thứ

18. Thức Tỉnh

19. Nguồn Nước Tình Yêu

20. Khiêm Hạ Trước Mặt Thiên Chúa

21. Khôn Ngoan

22. Nơi Nương Tựa An Bình Nhất

23. Lắng Nghe Và Ðón Nhận Lời Chúa

24. Tình Yêu Vĩnh Cửu

25. Giá Trị Của Sự Sống

26. Con Ðường Nhỏ

27. Món Quà Của Một Ngày Mới

28. Hành Trang Tinh Thần

29. Người Bạn Chân Thành

30. Chấp Nhận Ðức Tin

31. Ðâu Là Con Ðường Ðích Thực

32. Chiến Thắng Sự Dữ

33. Ngôi Nhà Sự Sống

34. Thực Thi Lời Chúa

35. Nhìn Lại Ðời Mình

36. Tình Yêu Chân Chính

37. Những Quyết Ðịnh Ðúng Ðắn

38. Lý Tưởng Sống Của Mỗi Người

39. Suy Tư Về Sự Chết

40. Ơn Bình An

41. Tấm Lòng Vàng

42. Ðức Tin Trưởng Thành

43. Niềm Tin Phục Sinh

44. Con Ðường Hy Sinh Thập Giá

45. Phương Cách Cầu Nguyện

46. Thực Hiện Ðúng Chức Năng Của Mình

47. Con Ðường Trưởng Thành

48. Tiếng Lương Tâm Chính Trực

49. Tình Liên Ðới

50. Bức Thông Ðiệp Tưởng Tượng

 

 

51. Tầm Quan Trọng Của Việc Ðáp Trả

52. Lắng Nghe Và Thực Hành Lời Chúa

53. Nguồn Sáng

54. Sức Mạnh Của Thập Giá Chúa

55. Lòng Sám Hối Và Sự Khiêm Tốn

56. Cần Phải Biết Nhìn Xuống

57. Nụ Cười

58. Kho Tàng Vô Giá Của Ðôi Mắt

59. Tái Tạo Bầu Khí Chan Hòa Tình Yêu

60. Hạnh Phúc Và Bình An

61. Mong Ðợi

62. Chìa Khóa Mang Lại Hạnh Phúc

63. Ðón Nhận Ân Sủng Thiên Chúa

64. Tỉnh Thức

65. Ðón Nhận Sự Thật

66. Học Hỏi Gương Sáng Của Mẹ Maria

67. Tin Tưởng Và Chờ Ðợi

68. Người Bạn Tốt

69. Sống Kinh Nghiệm Của Người Khác

70. Ngọn Lửa Thiêng

71. Giá Trị Của Hòa Bình

72. Hân Hoan Và Hy Vọng

73. Trái Tim Quảng Ðại

74. Nguy Hại Của Lòng Tham

75. Lời Cầu Nguyện Chân Thành

76. Con Ðường Hạnh Phúc

77. Nuôi Dưỡng Hy Vọng Trong An Bình

78. Giá Trị Ðích Thực Của Con Người

79. Niềm Tin Chân Chính

80. Người Tử Tế

81. Lòng Tham Vô Ðáy

82. Quà Tặng Cuối Cùng

83. Những Ðiều Hay

84. Lời Mẹ Dặn

85. Lẽ Khôn Ngoan

86. Cùng Cầu Nguyện Kinh Lạy Cha

87. Sức Mạnh Của Thiên Chúa

88. Những Bước Ði Tới Hòa Bình

89. Quyền Ðược Sống Hạnh Phúc

90. Sống Theo Lời Cầu Nguyện

91. Giá Trị Và Nét Ðẹp Của Cuộc Sống

92. Trường Học Của Tình Yêu

93. Quan Niệm Về Tự Do

94. Lý Tưởng Của Cuộc Ðời

95. Sai Lầm Của Con Người

96. Tình Yêu Là Gì

97. Mức Ðộ Của Tình Yêu

98. Nền Tảng Xây Dựng Cuộc Sống

 

 

"Mạch Nước Trường Sinh - Suy Niệm Và Cầu Nguyện Hằng Ngày"

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai

Copyright (C) 2001 [Radio Veritas Asia, Philippines]. All rights reserved.

Last updated: March 10, 2020 by JPT-VN.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page