Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 62 -

Chìa Khóa Mang Lại Hạnh Phúc

 

Ðối với nhiều người, Hoa Kỳ là miền đất hứa, nhưng ông Robert, giáo sư trường đại học Yale và là tác giả của quyển sách nổi tiếng có tựa đề "Sự đánh mất niềm hạnh phúc trong các nền dân chủ thị trường" thì lại khẳng định rằng:

"Tiền bạc không đương nhiên mạng lại hạnh phúc cho con người".

Trong một bài viết đăng trên báo, giáo sư Robert trích dẫn kết quả của một cuộc nghiên cứu được thực hiện trên toàn quốc Hoa Kỳ hồi năm 1993. Cuộc nghiên cứu này cho thấy rằng hạnh phúc gia tăng theo tỷ lệ nghịch với lợi nhuận, những người có lợi nhuận thấp cảm thấy hạnh phúc hơn là những người có lợi nhuận gia tăng.

Tại các nước tiên tiến, người giàu cảm thấy ít hạnh phúc, dĩ nhiên tiền của là phương tiện cần thiết để mang lại cho con người cuộc sống xứng với phẩm giá con người. Nhưng ngoài tiền của ra còn có các yếu tố khác quan trọng hơn để mang lại cho hạnh phúc con người.

Theo giáo sư Robert, các mối quan hệ tốt của con người với người khác mới là chìa khóa mang lại hạnh phúc đích thực. Thật thế, con số bạn hữu của một người chỉ là chỉ số cho thấy sự hài lòng của con người hơn là của cải vật chất, ngoài giờ bỏ ra để trau dồi tình bạn sẽ cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống hơn là người chỉ biết suốt ngày lo làm giàu.

Tác giả ghi nhận sự kiện tại Hoa Kỳ, con số các vụ ly dị tỷ lệ thuận với sự gia tăng con số người giàu. Tình bạn là một nhu cầu tự nhiên của con người và ngay cả với thú vật. Những con khỉ bị cách ly thà hy sinh thức ăn hơn là cái nhìn của một con khỉ khác. Chối bỏ nhu cầu về sự hiện diện của người khác con người dễ rơi vào rối loạn tâm lý. Một cuộc nghiên cứu mới đây cũng cho thấy rằng, tại các nước tiên tiến con số những người bị khủng hoảng tinh thần ngày càng gia tăng, con số thanh niên tự tử trong các thập niên vừa qua gia tăng tại hầu hết các nước tiên tiến. Hơn nữa, tại Hoa Kỳ kể từ sau thế chiến thứ 2, con số những người tự nhận là rất hạnh phúc ngày càng giảm.

Theo giáo sư Robert, tình bạn và các mối quan hệ hài hòa giữa con người với người khác, đó là yếu tố quan trọng nhất mang lại hạnh phúc cho con người. Ai cũng có thể trắc nghiệm điều đó khi tự nêu lên câu hỏi: Ðồng lương giảm? Ly dị hay không có bạn? Ðiều gì làm cho bạn xuống tinh thần hơn cả? Chủ nghĩa tư bản đạt thành tích cao trong việc tạo ra sự phồn thịnh vật chất, nhưng lại ít thành công hơn trong việc xây dựng tình bạn và bảo vệ gia đình.

Chúa Giêsu đã đến trong trần gian để làm cho con người hạnh phúc và hạnh phúc ngay trên cõi đời này. Ngài đã nói: "Ta đến để cho con người được sống và sống dồi dào" (Ga 10:10). Hạnh phúc vốn là một từ quen thuộc trên môi miệng của Chúa. Hiến chương nước trời của Ngài bắt đầu hai chữ hạnh phúc: "Phúc thay những ai xây dựng hòa bình. Phúc thay những kẻ khao khát sự công chính" (Mt 5:9-10). Khi đó có một người đàn bà lên tiếng ca ngợi Mẹ Maria, Ðấng đã cho Ngài bú mớm, Chúa Giêsu lại khẳng định: "Phúc thay cho những ai lắng nghe và thực hành Lời Chúa" (Lc 11:28). Với Thánh Thomas, người được Ngài cho xem cạnh sườn và các lỗ đinh trên thân xác Ngài, Chúa Giêsu tuyên bố: "Phúc cho những ai không thấy mà tin" (Ga 20:29).

Ngài loan báo nước trời và niềm hạnh phúc nước trời mang lại cho con người. Nhưng nước trời và niềm hạnh phúc ấy không chỉ đến trong mai hậu mà phải được tìm kiếm và hưởng nếm ngay trong cuộc sống tại thế này. Bởi vì Ngài không rao giảng điều mà chính Ngài không sống trước đã, cho nên khi mời gọi con người tìm kiếm hạnh phúc, thì chính Ngài là người đang hưởng nếm hạnh phúc ấy. Ngài là con người hạnh phúc nhất giữa loài người. Như vậy, sống hạnh phúc cũng có nghĩa là sống như Ngài, đi lại con đường của Ngài hay đúng hơn đi trên con đường là chính Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống một cuộc sống hoàn toàn kết hiệp với Chúa Cha và hoàn toàn hy sinh cho tha nhân. Qua cuộc sống ấy, Chúa chỉ cho con đường phải đi để đạt được hạnh phúc ngay trong cuộc sống này. Chúng con đang khao khát hạnh phúc đích thực, xin Chúa đồng hành và hướng dẫn chúng con để chúng con luôn được tiến bước theo Chúa và cảm nếm được hạnh phúc đích thực trong cuộc sống này.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page