Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 63 -

Ðón Nhận Ân Sủng Thiên Chúa

 

"Kính mừng Maria đầy ơn phúc".

Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể, Mẹ Maria đã được đầy ơn phúc và không một ai được Thiên Chúa tuôn tràn ân sủng của Ngài nhiều như Mẹ Maria. Cũng như Chúa Giêsu là một con người hoàn hảo và là một người nam, mà qua đó Thiên Chúa được bày tỏ sự trọn hảo của Người trọn vẹn, thì Mẹ Maria cũng vậy, qua Mẹ, Thiên Chúa được tỏ lộ một cách trọn vẹn nơi một người nữ. Nhưng chúng ta cũng nhớ rằng có sự khác biệt giữa Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa hằng sống, là Thiên Chúa thật và ngang hàng với Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Mẹ Maria thì mãi mãi muôn đời vẫn chỉ là một thụ tạo.

Tuy nhiên, điều gì làm cho chúng ta ngạc nhiên sung sướng và nhận ra điều có ý nghĩa quan trọng đối với chúng ta khi chúng ta mừng kính Mẹ đầy ơn phúc. Chúng ta nhớ lại hình ảnh của Ðức Mẹ trước khi được thiên thần truyền tin. Lúc đó, Mẹ chỉ là một người nữ bình thường như bao phụ nữ khác trong vùng, với những công việc và những hoạt động, tất cả như những chị em phụ nữ bình thường khác đồng thời với Mẹ. Qua đó, chúng ta thấy sự thánh thiện như một con người không hệ tại ở công việc làm nhưng tùy thuộc ở đặc ân Thiên Chúa ban cho.

Ân sủng của Thiên Chúa làm cho con người bình thường trở nên phi thường theo cách thức và đường lối riêng của chính Ngài, có nghĩa là bằng đường lối thắm đượm tình yêu vì chính Ngài là tình yêu. Chính vì thế, sự thánh thiện đích thực sẽ không vắng bóng trong cuộc đời của mỗi người chúng ta là những con người bình thường. Nhưng đó chính lại là nơi những môi trường, những khung cảnh thuận tiện cho sự thánh thiện hiện diện cách sống động. Tất cả những điều bình thường đó sẽ trở nên những điều kỳ diệu phi thường và có sức cứu độ chúng ta, chỉ với một điều kiện duy nhất là chúng ta phải sẵn lòng để mở ra, để đón nhận Thiên Chúa trong chính những gì là rất bình thường đó.

Ðức Maria là Ðấng đầy ơn phúc, bởi Mẹ đã để cho Thiên Chúa thực hiện những điều lớn lao kỳ diệu nơi Mẹ. Phần Ðức Maria, Mẹ chỉ cộng tác vào chương trình của Thiên Chúa bằng cách mở rộng lòng để đón nhận ân sủng của Ngài. Mẹ đã thưa "Xin vâng" với tất cả những gì Thiên Chúa muốn. Và chúng ta, chúng ta cũng tiếp tục thưa "Xin vâng" theo Thánh ý Chúa. Lòng thương xót của Ngài còn trải dài từ thế hệ này sang thế hệ khác dành cho tất cả những ai mở rộng lòng, sẵn sàng đón nhận.

Qua đó, chúng ta sẽ nhận ra giá trị của những hoạt động, những sinh hoạt diễn ra trong đời sống chúng ta khi chúng ta sống và hoạt động trong tâm tình đón chờ ân sủng của Thiên Chúa, đón chờ sự hiện diện và can thiệp của Thiên Chúa trong suốt cuộc đời của ta. Ngài sẽ hoàn trọn tất cả những gì đang diễn ra trong cuộc đời ta.

Trong mùa hồng phúc này, chúng ta được nhắc nhở về thái độ sống cần phải có như Mẹ Maria. Chúng ta phải sẵn sàng bắt đầu. Bắt đầu bằng ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta hướng đến sự trọn hảo của chính Thiên Chúa. Tiến trình đó sẽ không có điểm dừng cũng như đời sống của chúng ta cũng theo đó mà tiến, sẽ mãi mãi trổ sinh những điều kỳ diệu bằng việc đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, để rồi làm cho ân sủng đó được phát sinh hiệu năng trong đời sống chúng ta, có nghĩa là chúng ta luôn sẵn sàng đón nhận Chúa và tất cả những gì thuộc về Ngài, chúng ta hướng về Ngài với tất cả niềm kính tin thuần phục để lắng nghe những điều Ngài muốn thực hiện trong cuộc đời chúng ta như Mẹ Maria xưa.

Lạy Chúa, chúng con đang sống trong tâm tình của thời gian chuẩn bị đón chào Chúa đến. Xin giúp chúng con biết noi gương Mẹ Maria sẵn sàng đón chờ sự hiện diện của Chúa đang diễn ra trong từng ngày sống của chúng con, để chúng con nhận ra Chúa đã đến, đang đến và sẽ đến trong vinh quang trọn vẹn của Ngài qua từng ngày sống của chúng con, nhờ đó chúng con chọn cho mình một thái độ, cách thức và cách sống phù hợp với chúng con đang ngóng trông là chính Chúa, Ðấng trọn hảo.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page