Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 90 -

Sống Theo Lời Cầu Nguyện

(Nguyện cho danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến)

 

Tại các nước, khi người ta tỏ lòng kính trọng các vị lãnh tụ như vua, tổng thống, bộ trưởng thì không bao giờ họ đem tên của các vị ra làm trò cười cho vui hoặc có ý bôi nhọ cả. Ðối với dân Do Thái trong thời Cựu Ước, thì họ đã tôn kính Thiên Chúa của họ tột cùng, đến độ không bao giờ dám nhắc tên thật của Ngài. Ðó luôn là một điều cấm kỵ mà họ không bao giờ dám nói hoặc nhắc đến hoặc cũng tạo ra một tên mới để gọi Thiên Chúa của họ. Chúng ta thì lại khác, chúng ta thích được nghe tên của chúng ta. Nếu một người nào đó muốn chúng ta tập trung tâm trí vào họ thì ngay lập tức họ sẽ gọi tên chúng ta và tức khắc chúng ta sẽ gióng tai nghe tên mình. Tên của chúng ta như là một loại nhạc riêng biệt cho tai chúng ta, và cũng chẳng có gì sai khi chúng ta đem áp dụng như thế cho Thánh danh của Thiên Chúa. Và cũng có một tên khác mà bất cứ người cha nào cũng thích nghe đó là tên của con cái mình. Ðây là lý do Chúa Giêsu trong Tin Mừng của Thánh Gioan chương 15 câu 16 đã nói như sau:

"Cha Ta ở trên trời sẽ ban cho các con mọi sự, khi các con nhân danh Thầy mà xin". (Ga 15:16)

Vì thế, là con cái trong Giáo Hội, chúng ta luôn nên kết thúc lời cầu nguyện với câu: "Chúng con cầu xin vì danh Chúa Giêsu Kitô". Chúng ta không những kêu cầu danh Chúa Giêsu mà Chúa Giêsu còn nhắc các môn đệ và tất cả chúng ta rằng cho đến bây giờ, chúng con cũng chưa xin bất cứ điều gì nhân danh Thầy. "Hãy xin thì sẽ được" (Ga 15:9) và "niềm vui của các con sẽ được trọn vẹn" (Ga 15:11). Chúng ta cũng cầu xin cho nước Cha mau đến. Nước Thiên Chúa thì chẳng có đến một diện tích nào trên mặt đất này, điều đó nhắc nhở chúng ta về những gì Chúa Giêsu đã nói trong Tin Mừng của Thánh sử Luca nơi chương 17 câu 21 như sau:

"Nước Thiên Chúa đang ở giữa các con". (Lc 17:21)

Nơi mà chúng ta muốn Thiên Chúa làm Vua là tâm hồn chúng ta. Và làm sao điều đó có thể xảy ra? Thưa, là khi chúng ta thân thương với Thiên Chúa là Cha lời cầu nguyện sau:

"Nguyện cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời". (Mt 6:10)

Và nếu mọi người trên mặt đất đều làm những điều Thiên Chúa muốn và thể hiện ước muốn của Thiên Chúa, thì chúng ta đã có được nước Thiên Chúa bắt đầu nơi trần gian rồi.

Thiên đàng là nơi mà mọi người đều thực hiện trọn vẹn ý của Thiên Chúa trong mọi lúc, các thánh là người đã thực hiện điều đó và cũng chính điều đó đã thánh hóa các ngài làm cho các ngài trở thành những vị thánh.

Thiên đàng là nơi các thánh được hưởng hạnh phúc của Thiên Chúa với những ước muốn của Ngài.

Chúng ta, những tín hữu Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta có một người Cha tốt lành là Thiên Chúa ngự trên thiên đàng. Ngài hướng dẫn và điều khiển cuộc đời chúng ta. Ngài biết rõ những gì Ngài đang thực hiện. Ngài cũng thực hiện những điều tốt đẹp cho chúng ta. Những việc Ngài làm có thể chúng ta không thể hiểu được. Vì thế, trong tầm nhìn giới hạn của chúng ta, có thể chúng ta thấy những điều đó là sai, là xấu, nhưng chúng ta cũng cần biết giới hạn của mình và thầm nhủ rằng Thiên Chúa biết điều đó và Ngài thực hiện cho một chương trình lớn hơn. Kết thúc của nó sẽ tốt đẹp trong ý định yêu thương của Thiên Chúa. Vấn đề là chúng ta cũng có ý nghĩa và ước muốn của riêng mình. Chúng ta luôn có tự do thể hiện nó ra trong cuộc sống, có nghĩa là chúng ta thường chủ trương tự do là muốn làm gì thì làm theo ý thích của mình.

Thật đáng tiếc, nhiều khi những hoài bão ước muốn của chúng ta lại đi ngược với ước muốn và ý định của Thiên Chúa. Như thế thì làm sao ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời được. Chỉ khi nào chúng ta sống tâm tình của Mẹ Maria năm xưa thì ý Chúa mới được thể hiện. Ðức Mẹ đã thưa "Xin vâng" khi Thiên Thần Chúa đến báo tin cho Mẹ về tương lai của Mẹ. Khi chúng ta làm như Ðức Mẹ đã làm thì có nghĩa là chúng ta đang làm những điều thiên thần làm, các thánh trên thiên đàng làm là xin vâng và thực hiện mọi điều Thiên Chúa muốn. Ðó là cách thức chúng ta sống chính lời chúng ta cầu nguyện:

"Nguyện cho danh Cha cả sáng, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời". (Mt 6:9-10)

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho chúng con được hiện hữu và được phúc gọi Chúa là Cha. Xin cho chúng con biết hằng tôn vinh danh Cha bằng cả cuộc đời, để danh Cha mãi được rạng rỡ vinh quang. Nước Cha được hiện hữu và hiển trị ngay lúc này nơi trần gian.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page