Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 38 -

Lý Tưởng Sống Của Mỗi Người

 

Từ những thế kỷ đầu, phụng vụ Giáo Hội đã dành riêng một ngày để kính nhớ toàn thể các Thánh. Ðể nhắc nhở chúng ta rằng cộng đoàn đích thực của các Thánh trên trời vô cùng vô tận, nhiều hơn biết bao lần những vị Thánh được Giáo Hội công khai kính nhớ hằng năm trong niên lịch phụng vụ.

- Có những Thánh mà chẳng ai biết duy một mình Thiên Chúa biết mà thôi.

- Có rất nhiều những vị Thánh vô danh, tuy nhiên họ là những thành phần rất lớn, thuộc đám mây nhân tính, bao bọc chúng ta bằng niềm tin, sự can đảm và những liên đới mật thiết trong cộng đoàn giữa những người sống và người chết.

Ngày lễ các Thánh là dịp để chúng ta học hỏi sự đa dạng, phong phú của sự thánh thiện và những ơn gọi khác nhau trong vườn hoa muôn sắc của Giáo Hội. Tuy nhiên, tất cả những vị Thánh cũng cùng chia sẻ với nhau trong một gia đình, không phải các Thánh là những người được huấn luyện trong một môi trường riêng biệt, một khung cảnh đặc biệt để được huấn luyện trở thành Thánh.

Có vài vị Thánh rất được nhiều người biết đến qua việc cầu nguyện và có những vị nổi tiếng về các hoạt động. Có những vị Thánh danh thơm lẫy lừng và được nhiều người ái mộ với những vai trò lớn lao trong xã hội. Nhưng cũng có những vị Thánh mai danh ẩn tích. Có những Thánh nhận được rạng danh trong cuộc sống. Trong khi đó cũng có những vị Thánh đã từng là những tù nhân. Mỗi vị Thánh đã họa lên một chân dung với những cách thức mới trong đời sống thiêng liêng. Có những vị Thánh có lối sống của các ngài đã được người đương thời đề cao, ca tụng, tán dương và ngưỡng vọng. Nhưng cũng có những vị Thánh bị khinh miệt và chối từ trong khi còn sống trên trần gian này, không được những người đồng thời thông cảm và chấp nhận.

Ngày kính lễ các Thánh không phải là ngày biểu dương tập thể những con người bất tử tách biệt khỏi cuộc sống con người. Các Thánh không phải là những siêu nhân từ trong trứng nước, nhưng họ là những con người đã nhận ra ơn gọi và sứ vụ của mình trong bản tính nhân loại mà Thiên Chúa đã tác tạo và đặt để nơi các ngài. Ðiều có tính quyết định là các ngài đã cộng tác với ơn Chúa ban để có thể thực thi trọn vẹn những gì Chúa muốn các ngài thực hiện trong khả năng của các ngài. Như Thánh Phaolô tông đồ đã tâm sự: "Nhờ ơn Chúa, tôi được như thế này. Ơn Chúa đã không trở nên vô ích nơi tôi". (1Cor 15:10)

Ðó là lời mời gọi của Chúa đối với mỗi vị Thánh. Không ai có thể sống giống như hoặc thay cho người khác. Chúng ta không kêu gọi để trở nên giống y như Thánh Têrêsa hay Thánh Phanxicô, nhưng Chúa kêu gọi mỗi người trong những hoàn cảnh cụ thể riêng biệt, mỗi người có một lối sống để nên Thánh phù hợp với hoàn cảnh và môi trường mình sinh sống, với những khả năng, sự khôn ngoan, ưu điểm cũng như khuyết điểm. Tất cả những điều đó, họ được tài bồi từ chính Thiên Chúa và qua những anh chị em trong môi trường của một giai đoạn lịch sử nhất định.

Trong ngày lễ mừng kính các Thánh nam nữ trên trời, Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy tìm kiếm và kiến tạo cho mình một lối sống để nên thánh, để trở thành những con người hoàn thiện với tất cả những gì mình có và mình là.

Nhưng trước hết, hãy biết cộng tác với ơn Chúa và cố gắng sống hết mình để sống một cách chân thành và phát triển những khả năng Chúa ban, đồng thời chúng ta cũng hãy khiêm tốn nhìn nhận những giới hạn của mình, xin Chúa soi sáng và thêm sức giúp chúng ta nhận ra và đi trọn con đường Ngài muốn. Chúng ta hãy lắng nghe lời khuyên nhủ của Thánh Phaolô nơi thư của ngài gửi cho giáo đoàn Êphêsô đoạn 4, câu 7 và câu 11-13 như sau:

"Mỗi người chúng ta hãy nhận được những ân sủng tùy theo đức độ Chúa Kitô ban cho. Và chính Người đã ban cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa là người coi sóc và dạy dỗ, nhờ đó các Thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ là xây dựng thân thể Chúa Kitô cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Chúa Kitô". (Ephêsô 4: 7.11-13)

Vì lý tưởng sống như Chúa mời gọi có thể trong cuộc đời chúng ta sẽ bị hiểu lầm, phải hy sinh từ bỏ nhiều, bị loại trừ nhưng chúng ta hãy nhìn thẳng vào thực tế và cầu nguyện với thái độ thành khẩn. Chắc hẳn chúng ta sẽ nhận ra ý Chúa cùng đồng hành với chúng ta, chúng ta sẽ vững bước như tiến trình tiến về quê trời vĩnh cửu.

Lạy Chúa, Chúa đã mời gọi chúng con nên hoàn thiện như Cha trên trời là Ðấng hoàn thiện. Xin cho chúng con luôn ngưỡng vọng lên Ngài để nhận lãnh sức mạnh từ Ngài và vững bước trên hành trình đức tin, cùng giúp anh chị em sống trọn vẹn những ân huệ Ngài ban, nhờ đó chúng con và tất cả mọi người đạt tới quê trời, nơi chúng con được hiệp hoan cùng các Thánh, vui hưởng tình thương viên mãn của Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page