Mạch Nước Trường Sinh

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 49 -

Tình Liên Ðới

 

Truyện cổ tích Ấn Ðộ có kể lại dụ ngôn về chiếc lá khô và miếng đất sét như sau:

Một hôm cả hai cùng đồng ý giúp đỡ nhau để đi hành hương đến thành thánh Benares, vì biết rõ hai kẻ thù nguy hiểm nhất là mưa và gió nên chiếc lá khô và miếng đất sét ký hợp đồng với nhau: nếu gặp gió thổi thì miếng đất sét sẽ ngồi trên chiếc lá để lá khô khỏi bay đi, nhưng nếu gặp trời mưa thì chiếc lá khô sẽ che cho miếng đất sét đừng bị tan thành bùn. Như thế, cả hai đã thành công đi hơn một nửa đường hành hương, vượt qua những lần gặp gió to hay gặp mưa lớn.

Một hôm cả chiếc lá khô và miếng đất sét gặp cả hai nguy hiểm cùng một lúc, nghĩa là vừa gió lại vừa mưa. Hậu quả của thử thách cuối cùng này là chiếc lá khô bị gió thổi bay đi mất và miếng đất sét bị tan thành bùn nằm tại chỗ. Cuộc hành hương của cả hai hoàn toàn bị thất bại.

Thân phận của con người trên trần gian này cũng có thể chỉ được ví như chiếc lá khô hay miếng đất sét kia. Mỗi người chúng ta đang trên đường tiến về quê hương vĩnh viễn, về quê trời và phải đương đầu với nhiều thử thách. Sự liên đới giữa chiếc lá khô và miếng đất sét che chở giúp nhau để cùng vượt qua mưa gió có thể biểu tượng cho tình liên đới giữa mọi người với nhau.

Chúng ta cần giúp nhau tiến tới, nếu không nương tựa vào nhau chúng ta khó có thể vượt qua thử thách cuộc đời. Nhưng tình liên đới có những giới hạn của nó, sự liên kết giữa chiếc lá khô và miếng đất sét không thể nào đương đầu với gió và mưa cùng một lượt, mà cần phải nhờ đến sự nâng đỡ từ một quyền lực bên ngoài mà tự thân chiếc lá khô hay miếng đất sét không thể nào có được.

Ðối với con người chúng ta thì khác, trên con đường tiến về cõi đời đời thì chúng ta ngoài tình liên đới nhân bản, còn cần có sự trợ giúp của chính sức mạnh thần thiêng của Con Thiên Chúa đã Nhập Thể xuống trần làm người như chúng ta, để cứu rỗi chúng ta, để giải thoát chúng ta khỏi quyền lực thống trị của ma quỷ.

Chúng ta cần đến sức mạnh của Thiên Chúa để vượt qua những cản trở của thần dữ. Chính Chúa Giêsu đã mạc khải cho các đồ đệ của Ngài điều này khi Chúa dùng hình ảnh về những cây nho và nhành nho cần phải liên kết chặt chẽ với nhau. Nơi chương 15 của Phúc Âm Thánh Gioan chúng ta nghe Chúa Giêsu quả quyết long trọng như sau:

"Thầy là cây nho, chúng con là nhành, nhành nào kết hợp cùng cây sẽ trổ sinh hoa trái, nhành nào lìa cây sẽ khô héo liền. Chúng con hãy ở lại trong Thầy, vì không có Thầy chúng con không thể làm chi được". (Ga 15:1-4)

Phải, tình liên đới giữa con người là cần thiết nhưng chỉ đủ sức chống lại những thử thách gió mưa, những thiên tai hay những tai nạn do con người tạo ra mà thôi. Ðể thành công chống lại những quyền lực của thần dữ chúng ta cần đến Chúa, cần đến sức mạnh của Ngài.

Lạy Chúa, xin cho chúng con được xác tín mạnh mẽ về sự thật này: chúng con cần đến Chúa để hành hương an toàn trên con đường trở về nhà Cha trên trời, trở về cùng Chúa trong cõi phúc đời đời. Lạy Chúa, xin đừng bỏ rơi chúng con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page