Synod of Bishops

Khóa Họp

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới kỳ thứ 16

(Giai đoạn chuẩn bị: 9/10/2021

Khóa họp năm 2023: 4~29/10/2023

Khóa họp năm 2024: 10/2024)

Chủ đề "Tiến tới một Giáo hội hiệp hành:

hiệp thông, tham gia và sứ mạng"

 

 


 

Ðức cha Arrieta nói rằng Cần có những cải tổ trong Bộ giáo luật

Ðức cha Oster nhận định rằng Các giám mục Ðức chia rẽ là một thảm họa

Ðức Hồng y Hollerich tuyên bố rằng Sự hiệp hành là cho mọi người

Ðức Hồng y Grech nói về vai trò giám mục trong Giáo hội hiệp hành

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức than phiền vì lá thư của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan

Ðức cha Barron không đồng ý với Văn kiện đúc kết Thượng Hội đồng Giám mục XVI

Ðức Tổng giám mục Fisher mong cải tiến phương pháp Thượng Hội đồng Giám mục

Ðức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan gửi thư cho Ðức Thánh cha

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan họp báo về Thượng Hội đồng Giám mục XVI

Thượng Hội đồng 10 điểm nổi bật và quan trọng của Bản Tổng hợp

Cùng bước đi trong hi vọng

 

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan nhấn mạnh rằng Cần duy trì sự thống nhất trong đức tin

Các tín hữu LGBTQ thất vọng về Văn kiện đúc kết Thượng Hội đồng

Công bố bản Tường trình đúc kết Khóa I Thượng Hội đồng Giám mục XVI

Ðức Thánh cha bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục Kỳ thứ XVI

Bài Giảng Của ÐTC trong Thánh lễ Kết Thúc Thượng Hội Ðồng Giám mục kỳ thứ XVI

Phiên họp khoáng đại thứ 22 và là phiên cuối cùng để bỏ phiếu chấp thuận bản Tường trình đúc kết

Giáo sĩ hóa phụ nữ không giải quyết vấn đề trong Giáo hội Công giáo

Tường trình Tổng hợp của Thượng Hội đồng đề nghị những cách thức cổ vũ một Giáo hội đồng nghị

Ðức Hồng y Muller không hài lòng về Thượng Hội đồng Giám mục XVI

Phiên khoáng đại thứ 21 để nghe đọc Tường trình đúc kết Công nghị hiện nay

Thư của Ðại hội thường lệ lần thứ XVI của Thượng Hội đồng Giám mục gửi Dân Chúa

Bức thư của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới kỳ thứ XVI gửi dân Chúa

Công bố Thư Thượng Hội đồng Giám mục XVI gửi Dân Chúa

Phát biểu của Ðức Thánh cha tại phiên họp thứ 18 của Thượng Hội đồng Giám mục

Diễn văn của ÐTC gửi Cuộc họp Toàn thể lần thứ 18 của Thượng HÐGM thường lệ lần thứ 16

Thượng Hội đồng Phiên họp phê chuẩn thông điệp Lắng nghe mọi người

Chuẩn bị việc bỏ phiếu về Sứ điệp của Thượng Hội đồng gửi Dân Chúa

Ðức Tổng giám mục John Fisher cảnh giác Ðừng gán mọi sự cho Chúa Thánh Linh

Chuẩn bị công bố Thư gửi Dân Chúa và phổ biến Văn kiện Tổng hợp của Công nghị

Cha Radcliffe so sánh năm tháng giữa các kỳ họp Thượng Hội đồng với việc mang thai

Trình bày bản Tường trình Tổng hợp một hình thức văn kiện đúc kết

Chứng từ của Tiến sĩ Estela Padilla trong phiên họp khoáng đại thứ XII

Thượng Hội đồng mở cuộc họp báo để cho biết nội dung các cuộc thảo luận của các nhóm nhỏ

Bài giới thiệu của Ðức Hồng y Hollerich về phần B3 trong phiên họp khoáng đại thứ XII

Thượng Hội đồng Giám mục không thay đổi cơ chế Giáo phẩm của Giáo hội

Thượng Hội đồng Giám mục cầu nguyện cho các nạn nhân di dân

Phi châu tại Thượng Hội đồng Giám mục Kỳ thứ XVI

Thượng Hội đồng Giám mục Kỳ thứ XVI Tiếp tục nhóm họp lần thứ 11 trong 35 nhóm nhỏ

Giáo sư Rowlands nói với Thượng Hội đồng rằng sự hiệp thông là vẻ đẹp của sự đa dạng trong hiệp nhất

Chứng từ về Sứ mạng Kỹ thuật số trong Phiên họp khoáng đại thứ VIII của Thượng Hội Ðồng

Các sinh hoạt của THÐGM Kỳ thứ XVI Sứ vụ của giám mục và việc duyệt lại giáo luật nếu cần

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức quảng cáo Con đường Công nghị

Ðức Tổng giám mục Ganswein phê bình sự quá chú tâm vào cơ cấu Giáo hội

Hai giám mục Trung Quốc rời khỏi Thượng Hội đồng Giám mục sớm

Thượng Hội đồng Bài giới thiệu của Ðức Hồng Y Hollerich trong Phiên họp khoáng đại thứ VIII

Nữ tu chủ tọa nói rằng Thượng Hội đồng đang tạo tiền đề cho những thay đổi trong tương lai

Các sinh hoạt trong tuần thứ 3 của Thượng Hội đồng Giám mục XVI Bảo vệ sự kín đáo

Lo ngại về phương pháp mới tại Thượng Hội đồng Giám mục

Các thành viên của Thượng Hội đồng Giám mục XVI hành hương ba hang toại đạo ở Roma

Các tham dự viên của Thượng Hội Ðồng cầu nguyện cho hòa bình

Ðức Hồng y Ambongo cảnh giác đừng chờ đợi thái quá nơi Thượng Hội đồng Giám mục XVI

Ðức Hồng y Muller tái phê bình Con đường Công nghị ở Ðức

Thỉnh cầu của Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em gửi đến Thượng Hội đồng Giám mục

Công bố kết quả cuộc bầu các thành viên Ủy ban Tường trình Tổng hợp Công nghị

Ðức Tổng giám mục Job nói về Sinodalità theo Chính thống giáo

Sinh hoạt tuần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Kỳ thứ XVI

Từ Roma Ðức cha Giuse Ðỗ Mạnh Hùng chia sẻ về Thượng Hội đồng Giám mục

Các hoạt động trong ngày 5 và 6 tháng Mười năm 2023 của Thượng Hội đồng Giám mục Kỳ thứ XVI

Thượng Hội Ðồng về tính đồng nghị đã bắt đầu thảo luận nhóm

Nhận định của Ðức Hồng y Gerhard Ludwig Muller về Thượng Hội đồng Giám mục Kỳ thứ XVI

Bộ trưởng Truyền thông kêu gọi ký giả ăn chay tin tức

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức phê bình việc tách Giáo hội khỏi chế độ nghị viện

Phiên Khoáng đại đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục Kỳ thứ XVI

Diễn Từ Khai Mạc Thượng Hội Ðồng Của Ðức Thánh Cha Phanxicô tại Hội trường Phaolô VI

ÐTC kêu gọi im lặng và tạm dừng khi ngỏ lời với phiên đầu tiên của Thượng Hội Ðồng Giám Mục

Các nhà tổ chức Thượng Hội Ðồng Giám Mục về tính đồng nghị nhấn mạnh tới Ngữ pháp đồng nghị

Thánh lễ Khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới Kỳ thứ XVI

Bài giảng của Ðức Phanxicô trong thánh lễ khai mạc Ðại hội Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI

Bài giảng của ÐTC trong Thánh lễ Khai mạc Thượng Hội Ðồng Giám Mục về tính đồng nghị

Nhiệm vụ hàng đầu của Thượng Hội Ðồng là tái tập chú cái nhìn của chúng ta vào Thiên Chúa

 

Suy tư thần học của Cha Ormond Rush tại phiên họp khoáng đại thứ XVI

Bài trình bầy của Cha Ormond Rush tại cuộc họp toàn thể của Thượng Hội Ðồng

Bài suy niệm của cha Timothy Radcliffe OP tại phiên họp khoáng đại thứ XVI

Suy tư thần học của cha Dario Vitali tại Phiên họp khoáng đại thứ XII

Thượng Hội đồng Bài suy niệm của Ðức Thánh Cha trong buổi cầu nguyện cho người di cư và tị nạn

Bài suy niệm của cha Timothy Radcliffe OP tại phiên họp khoáng đại thứ XII Công Ðồng Giêrusalem

Suy tư thần học của cha Carlos Maria Galli tại phiên họp khoáng đại thứ VIII Ðồng Trách Nhiệm

Buổi họp Toàn thể lần thứ sáu của Thượng Hội Ðồng Các điểm để suy niệm thiêng liêng

Suy tư thần học của giáo sư Anna Rowlands tại phiên họp khoáng đại thứ IV Hiệp Thông Tiệc Cưới Con Chiên

Sự hiện diện của cha Timothy Radcliffe một tu sĩ Dòng Ða Minh lý giải về vị Giáo hoàng Dòng Tên

Bài suy niệm của cha Timothy Radcliffe OP tại phiên họp IV Người phụ nữ Samari bên bờ giếng

Tĩnh tâm Thượng Hội đồng Giám mục Suy niệm 6 Thánh Thần Chân Lý

Tĩnh tâm Thượng Hội đồng với cha Timothy Radcliffe OP bài VI Thần khí sự thật

Tĩnh tâm Thượng Hội đồng Giám mục Suy niệm 5 Thẩm Quyền

Tĩnh tâm Thượng Hội đồng với cha Timothy Radcliffe OP bài V Quyền bính

Tĩnh tâm Thượng Hội đồng Giám mục Suy niệm 4 Cuộc đối thoại trên đường Emmau

Tĩnh tâm Thượng Hội đồng với cha Timothy Radcliffe OP bài IV Cuộc Trò chuyện trên đường Emmau

Tĩnh tâm Thượng Hội đồng Giám mục Suy niệm 3 Tình bằng hữu

Tĩnh tâm Thượng Hội đồng với cha Timothy Radcliffe OP bài III Tình bằng hữu

Tĩnh tâm Thượng Hội đồng Giám mục Suy niệm 2 Nhà ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong nhà chúng ta

Tĩnh tâm Thượng Hội đồng Bài II Ở nhà trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở nhà trong chúng ta

Tĩnh tâm Thượng Hội đồng Giám mục Suy niệm 1 Hy vọng khi không còn hy vọng

Tĩnh tâm Thượng Hội đồng với cha Timothy Radcliffe OP Bài I Niềm hy vọng chống lại hy vọng

Các tham dự viên Thượng Hội đồng được khuyến khích vượt qua mọi bất đồng của chúng ta

Các thành viên Thượng Hội đồng Giám mục tĩnh tâm

 

Công bố bản trả lời của Ðức Thánh cha về năm nghi vấn của năm hồng y

Ðức Phanxicô trả lời các dubia do 5 Hồng Y nêu ra

Buổi Canh thức Ðại kết chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục

Buổi Canh Thức Cầu nguyện Ðại kết trước khi Thượng Hội Ðồng về tính đồng nghị khai mạc

Chuẩn bị buổi canh thức đại kết chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan nói về Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ XVI

Hai giám mục Hoa Lục tham dự Thượng Hội đồng Giám mục thế giới

Ðức Hồng y Thụy Ðiển nói về vấn đề truyền chức cho phụ nữ

Thư Ðức Hồng y Mario Grech mời gọi cầu nguyện cho Thượng Hội đồng

Ðức Hồng y Grech xin các tín hữu cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ XVI

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức hy vọng Thượng Hội đồng Giám mục mau lẹ bỏ phiếu cải tổ

Thượng Hội đồng về hiệp hành Một số điều nên biết xung quanh khoá họp thứ nhất vào tháng 10 năm 2023

Hội nghị Tham vấn về Huấn luyện Hiệp hành cho Giáo hội tại châu Á lần I

Chương trình lễ tấn phong các hồng y mới và khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục

ÐHY Sako kêu gọi Thượng Hội đồng Giám mục quan tâm tới các Giáo hội Ðông phương

Họp báo về việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới

Ðức Thánh cha xin các ký giả giúp đỡ phổ biến về Thượng Hội đồng Giám mục

Tài liệu Làm việc cho Khoá họp thứ nhất của Ðại hội Thượng Hội đồng Giám mục Tháng 10 năm 2023

Các Phiếu Làm Việc cho Ðại hội Thượng Hội đồng Khóa họp thứ nhất Tháng 10 năm 2023

Thượng Hội đồng Giám mục không giống Thượng Hội đồng của Tin lành hay Chính thống

Ðức Hồng y Grech giải thích rằng Công nghị sắp tới là Thượng Hội đồng của các Giám mục

Ðức cha Stefan Oster nói rằng Ðừng quá mong đợi nơi Thượng Hội đồng Giám mục

Ðôi nét về Tài liệu làm việc và Danh sách các tham dự viên Ðại hội THÐ tháng 10 năm 2023

Các khuynh hướng khác nhau của các tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục

Công bố danh sách các tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục Kỳ thứ XVI

Một số phản ứng về Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục

Công bố Tài liệu làm việc Thượng Hội đồng Giám mục thế giới

Tài liệu làm việc Thượng Hội đồng Giám mục sẽ được công bố ngày 20 tháng Sáu năm 2023

Ðức Hồng y Mario Grech cảnh giác về Con đường Công nghị

Các Ðền thánh Ðức Mẹ cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục

Chấp thuận dự thảo Tài liệu Làm việc Thượng Hội đồng Giám mục

Chủ tịch Hiệp hội các Bề trên Tổng quyền dòng nữ cám ơn trước những thay đổi của Tòa Thánh

80 thành viên không phải là giám mục có quyền bỏ phiếu tại Thượng Hội đồng Giám mục

Ủy ban soạn Tài liệu Làm việc Thượng Hội đồng Giám mục

 

Tuyên bố kết thúc phiên họp châu lục của các Giám mục Công Giáo Châu Ðại Dương về tính đồng nghị

Công bố văn kiện Bangkok về chương trình hành động của các Giáo hội Công giáo tại Á châu

Thiết lập Ủy ban chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục XVI

Phiên họp cấp châu lục Trung Ðông Ở Ðông phương chúng ta hoặc cùng là Kitô hữu hoặc không

Tuyên bố cuối cùng của phiên họp lục địa Châu Phi về tính đồng nghị

Phiên họp cấp châu lục về tính đồng nghị của Châu Phi và Madagascar

Hai bài diễn văn của hai vị Hồng Y Ladaria và Ouellet với các Giám Mục Ðức Hãy ngưng Con đường Ðồng nghị

Khóa họp của Giáo hội tại Phi châu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục

Các giám mục Ðức bác bỏ sự chống đối của Tòa Thánh đối với cải tổ tại Ðức

Ðức Sứ thần Tòa Thánh tại Ðức nhấn mạnh rằng Tòa Thánh cấm Hội đồng Công nghị.

Một số việc làm cụ thể để tín hữu Việt Nam sống tinh thần hiệp hành

Bản tường trình của Giáo Hội Ðài Loan trong khóa họp cấp Ðại Lục Á Châu chuẩn bị cho Thượng Hội Ðồng

Tiếng nói Á châu về Thượng Hội đồng Giám mục

Hội đồng Giám mục Ðức nhóm khóa họp mùa xuân

Bài giảng của ÐHY Charles Maung Bo trong thánh lễ bế mạc Ðại hội THÐ Cấp châu lục Á châu

Kết thúc khóa họp cấp đại lục Á châu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới XVI

Ðại hội Thượng Hội đồng Cấp châu lục của Giáo hội Á châu ngày bế mạc Mọi người đều có tiếng nói

Bài thuyết trình của ÐHY Jean Claude Hollerich tại Ðại hội THÐ Cấp châu lục của Giáo hội Á châu

Bài thuyết trình của Nữ tu Nathalie Becquart tại Ðại hội THÐ Cấp châu lục của Giáo hội Á châu

Hội nghị cấp Ðại Lục Á Châu chuẩn bị Thượng HÐGM Thế Giới ngày III Thánh Lễ Bế Mạc

Những tiếng nói của các nữ giáo dân trong Hội nghị cấp Lục địa Châu Á về một Giáo Hội Hiệp Hành

Diễn văn của Ðức Hồng y Mario Grech tại Ðại hội THÐ Cấp Châu lục của Giáo hội Á châu

Ðại hội Thượng Hội đồng Cấp châu lục của Giáo hội Á châu ngày II Một cuộc đối thoại tâm linh

Hội nghị cấp Ðại Lục Á Châu ngày thứ hai Ðối thoại Tâm Linh Spiritual Conversation

Khóa họp của Giáo hội Á châu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới

Bài giảng của ÐTGM Tarcisio Isao Kikuchi trong thánh lễ khai mạc Ðại hội THÐ Cấp châu lục Á châu

Thánh lễ Khai Mạc Hội nghị cấp Ðại Lục Á Châu chuẩn bị cho THÐGM Thế Giới lần thứ 16

Hội nghị cấp đại lục của Giáo hội Á châu chuẩn bị Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới

Ba Khóa họp miền để chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục XVI

Khóa họp cấp Ðại lục Âu châu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục

Ðức Hồng y Mario Grech than phiền sự chống đối Thượng Hội đồng Giám mục về đồng hành

Khóa họp cấp đại lục Âu châu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới

Chuẩn bị các khóa họp cấp đại lục về Thượng Hội đồng Giám mục

Các giám mục Mỹ và Canada họp trực tuyến về Tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục

Chủ tịch HÐGM Ðức phấn khởi với Tài liệu làm việc của Thượng HÐGM giai đoạn châu lục

Ðức Thánh cha Phanxicô kéo dài Thượng Hội đồng Giám mục thứ XVI năm 2023 thành hai khóa

ÐTC quyết định kéo dài THÐGM thành hai khóa vào tháng 10/2023 và tháng 10/2024

Kết thúc khóa họp soạn Văn kiện cho giai đoạn đại lục chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục

Họp báo chuẩn bị giai đoạn Ðại lục của Thượng Hội đồng Giám mục

 

Tổng hợp giai đoạn I cấp giáo phận Thượng Hội đồng Giám mục

Kết toán đầu tiên về tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới lần thứ 16

Ðức Sứ thần Tòa Thánh kêu gọi Giáo hội tại Ðức hãy hiệp nhất với Giáo hội hoàn vũ

Bắt đầu Ðại hội thứ ba của Con đường Công nghị của Công giáo Ðức

Các giám mục Malaysia Singapore và Brunei trong tiến trình công nghị đồng hành

Kinh Cầu Cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục 2023

Hội nghị về đóng góp của Chính thống giáo cho tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục năm 2023

Gia hạn giai đoạn thứ nhất tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục

ÐHY Dolan xác định bảy nguyên tắc cho tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục năm 2023

Các Giáo hội địa phương chuẩn bị khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục

Hãy để thánh Giuse gợi hứng trong tiến trình Thượng Hội đồng

Thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI

Thánh lễ khai mạc tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục

Ðức Thánh cha chủ tọa buổi suy tư khởi đầu hành trình Công nghị đồng hành

Ðức Thánh Cha khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI

Ðức Hồng y Paul Cordes nói về Thượng Hội đồng Giám mục

Khai mạc công đồng toàn quốc Australia

Ðức Thánh cha khai mạc tiến trình công nghị

Ðức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng giám mục lần thứ XVI

Hướng đến tiến trình hiệp hành Ðức Thánh Cha đề xướng

Phó Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục giải thích về Sinodalità

Các giám mục Bắc Âu Khó khăn trong việc thi hành tiến trình công nghị

Dư âm về hai Văn kiện chuẩn bị Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới kỳ thứ 16

Công bố Văn kiện chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục

Tài liệu chuẩn bị và hướng dẫn giai đoạn tham vấn của Thượng Hội đồng giám mục

Hướng tới THÐGM 2023 Ðây là nơi hiệp thông giữa các đặc sủng không phải tranh luận ý thức hệ

Toà Thánh bắt đầu chuẩn bị cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục

Cẩm nang cho Thượng Hội đồng Giám mục về tính hiệp hành (Bản dịch Việt ngữ của HÐGMVN)

Tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI (Bản dịch Việt ngữ của HÐGMVN)

Chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ 16

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức Hồng Y Hollerich làm Tổng tường trình viên Thượng Hội đồng giám mục

Chuyện dài Con đường công nghị

Ðức Thánh cha sẽ khai mạc hành trình Thượng Hội đồng của Giáo hội

Ðức Thánh Cha thay đổi cách thức tiến hành Thượng Hội đồng giám mục

Ðức Hồng y tân cử Grech Sắp bắt đầu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục 2022

Công bố chủ đề Thượng Hội Ðồng Giám Mục lần thứ XVI năm 2022

Thượng Hội đồng giám mục thế giới lần XVI sẽ được tổ chức vào năm 2022

Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ 16 sẽ tiến hành vào mùa thu 2022

 

Ðức Tổng giám mục Fiji tiếp tục hy vọng Ðức Thánh Cha triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục về Châu Ðại Dương

Ðức Tổng giám mục Fiji kêu gọi triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục về Châu Ðại Dương


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page