Synod of Bishops

Khóa Họp

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới kỳ thứ 16

(9/10/2021~10/2023)

Chủ đề "Tiến tới một Giáo hội hiệp hành:

hiệp thông, tham gia và sứ mạng"

 

 


 

Kết toán đầu tiên về tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới lần thứ 16

Ðức Sứ thần Tòa Thánh kêu gọi Giáo hội tại Ðức hãy hiệp nhất với Giáo hội hoàn vũ

Bắt đầu Ðại hội thứ ba của Con đường Công nghị của Công giáo Ðức

Các giám mục Malaysia Singapore và Brunei trong tiến trình công nghị đồng hành

Hội nghị về đóng góp của Chính thống giáo cho tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục năm 2023

Gia hạn giai đoạn thứ nhất tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục

ÐHY Dolan xác định bảy nguyên tắc cho tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục năm 2023

Các Giáo hội địa phương chuẩn bị khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục

Hãy để thánh Giuse gợi hứng trong tiến trình Thượng Hội đồng

Thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI

Thánh lễ khai mạc tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục

Ðức Thánh cha chủ tọa buổi suy tư khởi đầu hành trình Công nghị đồng hành

Ðức Thánh Cha khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI

Ðức Hồng y Paul Cordes nói về Thượng Hội đồng Giám mục

Khai mạc công đồng toàn quốc Australia

Ðức Thánh cha khai mạc tiến trình công nghị

Ðức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng giám mục lần thứ XVI

Hướng đến tiến trình hiệp hành Ðức Thánh Cha đề xướng

Phó Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục giải thích về Sinodalità

Các giám mục Bắc Âu Khó khăn trong việc thi hành tiến trình công nghị

Dư âm về hai Văn kiện chuẩn bị Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới kỳ thứ 16

Công bố Văn kiện chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục

Tài liệu chuẩn bị và hướng dẫn giai đoạn tham vấn của Thượng Hội đồng giám mục

Hướng tới THÐGM 2023 Ðây là nơi hiệp thông giữa các đặc sủng không phải tranh luận ý thức hệ

Toà Thánh bắt đầu chuẩn bị cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục

Cẩm nang cho Thượng Hội đồng Giám mục về tính hiệp hành (Bản dịch Việt ngữ của HÐGMVN)

Tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI (Bản dịch Việt ngữ của HÐGMVN)

Chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ 16

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức Hồng Y Hollerich làm Tổng tường trình viên Thượng Hội đồng giám mục

Chuyện dài Con đường công nghị

Ðức Thánh cha sẽ khai mạc hành trình Thượng Hội đồng của Giáo hội

Ðức Thánh Cha thay đổi cách thức tiến hành Thượng Hội đồng giám mục

Ðức Hồng y tân cử Grech Sắp bắt đầu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục 2022

Công bố chủ đề Thượng Hội Ðồng Giám Mục lần thứ XVI năm 2022

Thượng Hội đồng giám mục thế giới lần XVI sẽ được tổ chức vào năm 2022

Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ 16 sẽ tiến hành vào mùa thu 2022

 

Ðức Tổng giám mục Fiji tiếp tục hy vọng Ðức Thánh Cha triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục về Châu Ðại Dương

Ðức Tổng giám mục Fiji kêu gọi triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục về Châu Ðại Dương


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page