Ðức Thánh Cha thay đổi

cách thức tiến hành Thượng Hội đồng giám mục

 

Ðức Thánh Cha thay đổi cách thức tiến hành Thượng Hội đồng giám mục.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 21-05-2021) - Ngày 21 tháng 5 năm 2021, được Ðức Thánh Cha Phanxicô phê chuẩn, Ủy ban Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục đã công bố một tài liệu hướng dẫn, nói về việc thay đổi cách thức tiến hành Thượng Hội đồng giám mục, được dự định vào tháng 10 năm 2023. Theo đó, Thượng Hội đồng giám mục không còn được tiến hành hoàn toàn ở Vatican nhưng có thể ở từng Giáo hội cụ thể ở 5 châu lục, theo một hành trình 3 năm với 3 giai đoạn: giáo phận, châu lục, và hoàn vũ.

Con đường hiệp hành này là điều đã được Ðức Thánh Cha mong muốn kể từ đầu triều đại Giáo hoàng của ngài. Tài liệu viết: "Một tiến trình công nghị toàn diện sẽ chỉ được thực hiện cách đích thực nếu các Giáo hội địa phương tham gia vào tiến trình đó. Các Giáo hội địa phương chỉ có thể tham gia cách đích thực nếu các cơ quan trung gian của Thượng Hội đồng cũng tham gia; tức là các Thượng hội đồng của các Giáo hội Công giáo Ðông phương, các Hội đồng tư vấn và Hội đồng của các Giáo hội độc lập, và các Hội đồng Giám mục quốc gia, khu vực và châu lục."

Con đường Công nghị: từ khai mạc vào tháng 10 năm 2021 đến đại hội vào tháng 10 năm 2023:

Ðức Thánh Cha khai mạc tại Vatican

Ðây sẽ là lần đầu tiên một Thượng Hội đồng được tổ chức cả bên ngoài Vatican. Hành trình Thượng Hội đồng sẽ được bắt đầu tại Vatican với sự tham dự của Ðức Thánh Cha vào các ngày 9 và 10 tháng 10 năm 2021.

Giai đoạn cấp giáo phận để tham vấn cộng đoàn Dân Chúa

Sau đó, các giáo hội địa phương sẽ bắt đầu hành trình của họ vào Chúa Nhật 17 tháng 10 năm 2021, dưới sự chủ tọa của Giám mục giáo phận. Mục đích của giai đoạn này là tham vấn cộng đoàn Dân Chúa. Do đó, Ban Thư ký Thượng Hội đồng sẽ gửi tài liệu chuẩn bị kèm theo bảng câu hỏi và một cẩm nang các đề xuất để thực hiện việc tham vấn trong từng Giáo hội địa phương.

Trước tháng 10 năm 2021, mỗi giám mục sẽ bổ nhiệm một người chịu trách nhiệm cấp giáo phận như là điểm tham chiếu và kết nối với Hội đồng giám mục. Và Hội đồng giám mục sẽ bổ nhiệm một người hay một nhóm chịu trách nhiệm liên lạc với Ban Thư ký của Thượng Hội đồng.

Các đóng góp sẽ được gửi đến Hội đồng Giám mục của quốc gia của họ. Các giám mục sẽ nhóm họp trong một thời gian để phân định, và sẽ làm một bản tóm tắt để gửi cho Ủy ban Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng. Tất cả những điều này được làm trước tháng 4 năm 2022. Khi tài liệu đã được thu thập, Tài liệu Làm việc đầu tiên sẽ được soạn thảo, và sẽ được xuất bản và gửi đến các Giáo hội địa phương vào tháng 9 năm 2022.

Giai đoạn cấp châu lục: đối thoại và phân định

Sau đó, từ tháng 9 năm 2022 cho đến tháng 3 năm 2023 sẽ bắt đầu giai đoạn hai - cấp châu lục. Mục đích của nó là để trao đổi về Tài liệu Làm việc. Cuối cùng, một tài liệu cuối cùng sẽ được soạn thảo, sẽ được gửi cho Ủy ban Tổng Thư ký vào tháng 3 năm 2023. Ủy ban này sẽ tiến hành việc soạn thảo một Tài liệu Làm việc thứ hai, được dự kiến xuất bản vào tháng 6 năm 2023.

Giai đoạn hoàn vũ: các giám mục họp tại Roma

Con đường hiệp hành sẽ đạt đỉnh điểm vào tháng 10 năm 2023 với việc cử hành Ðại hội đồng Giám mục ở Roma, theo các thủ tục được thiết lập trong hiến pháp Episcopalis Communio - Sự Hiệp thông của Giám mục. (CSR_3701_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page