Ðức Hồng y Sako kêu gọi

Thượng Hội đồng Giám mục quan tâm

tới các Giáo hội Ðông phương

 

Ðức Hồng y Sako kêu gọi Thượng Hội đồng Giám mục quan tâm tới các Giáo hội Ðông phương.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Erbil (RVA News 10-09-2023) - Ðức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Canđê, bên Irak, kêu gọi Thượng Hội đồng Giám mục thế giới lần thứ 16 đặc biệt quan tâm đến các Giáo hội Công giáo Ðông phương, vốn là chiếc nôi của Kitô giáo, đang cảm thấy chính cuộc sống của mình bị đe dọa.

Ðức Hồng y Sako cũng lưu ý về tình trạng khủng hoảng hiện nay của Giáo hội Công giáo tại Irak. Tuyên bố từ thành phố Erbil, thuộc vùng Kurdistan miền bắc Irak, Ðức Hồng y nói: "Tôi cũng cầu mong Giáo hội giữ một vai trò ngôn sứ sinh tử trong việc xây dựng một thế giới nhân bản, hòa bình, công chính và xứng đáng hơn".

Ðức Hồng y Sako đã phải rời bỏ thủ đô và rút lên thành Erbil, từ hồi trung tuần tháng Bảy năm nay, vì bầu không khí thù nghịch đối với Giáo hội ở Baghdad, sau khi Tổng thống Irak, ông Abdul Latif Rashid, rút lại nghị định công nhận Ðức Hồng y là thủ lãnh của Giáo hội Công giáo Canđê. Lực lượng gọi là dân quân Kitô thân Iran, từ lâu vẫn muốn trục xuất Ðức Hồng y.

Trong lời kêu gọi được đăng trên trang mạng của Tòa Thượng phụ, Ðức Hồng y Sako cầu mong có một sự canh tân đích thực trong đời sống, hoạt động và các mục tiêu của Giáo hội, với sự tham gia tích cực của các tín hữu, không hủy bỏ sự tham gia đoàn thể của Hàng giáo phẩm. Theo Ðức Hồng y, những hy vọng của các Kitô hữu, đang chờ một chân trời mới do con đường đồng hành mở ra, được củng cố bằng sự gắn kết về thần học, quản trị, và mục vụ, hoàn toàn hòa hợp với sứ mạng cốt yếu của Giáo hội và tinh thần đồng hành.

Mặt khác, Ðức Hồng y Sako sẽ đến Marseille, bên Pháp, ngày 23 tháng Chín năm 2023 để gặp gỡ Ðức Thánh cha Phanxicô, trong thánh lễ nhân cuộc gặp gỡ về Ðịa Trung Hải, với sự tham dự của các vị thị trưởng, các giám mục của các giáo phận ven Ðịa Trung Hải, và có ít nhất 60,000 tín hữu tham dự thánh lễ với Ðức Thánh cha tại sân vận động ở Marseille.

Ðức Hồng y Thượng phụ Giáo hội Công giáo Canđê nhận định rằng: "Trong một thời kỳ bấp bênh, với những khó khăn của các nền văn hóa trong những vấn đề khúc mắc, và đặc biệt do sự ưu thắng của chế độ duy tự do thế tục, Giáo hội và Ðức Giáo hoàng cần khởi xướng một tiến trình tự canh tân, nhưng cần trung thành bảo tồn kho tàng đức tin và luân lý cơ bản. Cần phân biệt giữa những gì là thực và biểu lộ tinh thần không thể bỏ qua, và những gì là thực tiễn trước mắt gắn liền với những hoàn cảnh thời gian và không gian cần được cập nhật".

Sau cùng, Ðức Hồng y Sako nói rằng: "Thượng Hội đồng Giám mục phải dành ưu tiên cho việc loan báo Tin mừng, dưới ánh sáng những dấu chỉ thời đại, làm sao để Giáo hội có thể trình bày đức tin một cách rõ ràng cho tất cả mọi người, với ngôn ngữ dễ hiểu, một lối mới, những hình thức mới. Sau cùng, cần đề cập đến vấn đề phụng vụ trong việc cử hành các bí tích và với sự tham gia nhiều hơn để làm cho một số cơ cấu hiệu năng hơn, bớt bàn giấy hơn, để các tín hữu Kitô cảm thấy như ở nhà, có vai trò của họ và không cảm thấy bị gạt ra ngoài lề".

(Asia News 8-9-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page