Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức Hồng Y Hollerich

làm Tổng tường trình viên Thượng Hội đồng giám mục

 

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức Hồng Y Hollerich làm Tổng tường trình viên Thượng Hội đồng giám mục.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 9-07-2021) - Ngày 8 tháng 7 năm 2021 Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức Hồng Y Jean-Claude Hollerich làm Tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng giám mục năm 2023 về tính đồng nghị. Qua tài khoản Twitter, Ðức Hồng y đã cảm ơn Ðức Thánh Cha về việc bổ nhiệm này.

Thượng Hội đồng giám mục năm 2023 có chủ đề "Vì một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham dự và sứ vụ", bắt đầu vào tháng 10 năm 2021 và kết thúc tại Roma vào tháng 10 năm 2023.

Nhiệm vụ Tổng tường trình viên

Với vai trò Tổng Tường trình viên, Ðức Hồng y Hollerich, 62 tuổi, tổng giám mục của Luxembourg và hiện là Chủ tịch Ủy ban các Hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu, sẽ tham gia các cuộc họp của Hội đồng Chuẩn bị cho Thượng Hội đồng sắp tới, chính thức được gọi là Thượng Hội đồng giám mục XVI.

Ngài được dự kiến sẽ trình bày một báo cáo khi bắt đầu đại hội vào tháng 10 năm 2021, giới thiệu chủ đề về tính đồng nghị. Ngài cũng sẽ phác thảo tài liệu làm việc của Thượng hội đồng và những điểm mà những người tham gia sẽ thảo luận và sẽ chủ trì việc chuẩn bị tài liệu cuối cùng của Thượng Hội đồng; tài liệu này sẽ được đệ trình cho những người tham gia để thông qua. Vai trò của ngài sẽ kết thúc khi Thượng Hội đồng giải tán.

Các Tổng tường trình viên của các Thượng Hội đồng giám mục mới đây

Tổng Tường trình viên của Thượng Hội đồng giám mục thường là một giám chức xuất sắc và được Ðức Giáo hoàng tín nhiệm. Tổng Tường trình viên của Thượng Hội đồng giám mục về miền Amazon năm 2019 là Ðức Hồng y người Brazil Cláudio Hummes. Tại Thượng Hội đồng giám mục về giới trẻ năm 2018, vị trí này do Ðức Hồng y Sérgio da Rocha người Brazil đảm nhiệm. Còn Tổng Tường trình viên của Thượng Hội đồng giám mục về gia đình năm 2014-2015 là Ðức Hồng y Péter Erdo người Hungary.

Tiểu sử sơ lược

Ðức Hồng y Hollerich sinh ngày 9 tháng 8 năm 1958 tại Differdange, miền tây nam Luxembourg. Ngài gia nhập tỉnh dòng Tên Bỉ và Luxembourg vào năm 1981, thụ phong linh mục tại Brussels năm 1990. Sau khi đậu cử nhân tiếng Ðức, năm 2002, ngài được gửi đến Nhật Bản và gia nhập cộng đoàn dòng Tên ở Tokyo.

Chuyên về các mối quan hệ văn hóa giữa châu Âu và Viễn Ðông, ngài dạy tiếng Ðức, Pháp và các nghiên cứu châu Âu tại Ðại học Sophia, và làm Phó viện trưởng, phụ trách các vấn đề chung và sinh viên vào năm 2008. Năm 2011, Ðức Biển Ðức XVI đã bổ nhiệm ngài làm tổng giám mục Luxembourg. Ngài được bầu làm Chủ tịch Hội đồng giám mục châu Âu vào năm 2008. Kể từ đó, ngài đã lên tiếng về tự do tôn giáo, tình cảnh khốn khổ của những người tị nạn ở châu Âu, và tình trạng thế tục hóa.

Ngày 5 tháng 10 năm 2019, ngài được Ðức Thánh Cha Phanxicô thăng làm Hồng y. (Cath.ch 08/07/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page