Chuẩn bị các khóa họp cấp đại lục

về Thượng Hội đồng Giám mục

 

Chuẩn bị các khóa họp cấp đại lục về Thượng Hội đồng Giám mục.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 01-12-2022) - Trong hai ngày 28 và 29 tháng Mười Một năm 2022, cuộc gặp gỡ các vị chủ tịch và điều hợp viên của các khóa họp đại lục để chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới năm 2023, đã tiến hành tại trụ sở Thượng Hội đồng Giám mục ở Roma.

Ðại diện cho Giáo hội tại Á châu, có Ðức Hồng y Charles Bo, dòng Don Bosco, Tổng giám mục Yangon, Myanmar, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu, và cha Clarence Devadass, điều hợp viên, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ở Kuala Lumpur, Malaysia, thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á châu, cùng với cha William LaRousse, Phó tổng thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á châu.

Khóa họp được đặt dưới quyền chủ tọa của Ðức Hồng Mario Grech, Tổng thư ký và Ðức Hồng y Jean Claude Hollerich, Tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ XVI, vào tháng Mười năm 2023 về chủ đề: "Tiến tới một Giáo hội đồng hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng".

Ðức Thánh cha đã gặp gỡ các tham dự viên trong hai tiếng đồng hồ, chiều ngày họp đầu tiên.

Trong khóa họp, các vị chủ tịch và điều hợp viên đã trình bày những thành quả, những thỉnh cầu và đề nghị trong giai đoạn tham vấn ở cấp miền, đối thoại và lắng nghe dân Chúa ở các địa phương. Các ngày nhóm họp đã được ấn định, các tham dự viên, đối tượng và phương pháp tiến hành các khóa họp ở cấp đại lục, cũng được thông báo.

Ngoài ra, cũng có những bình luận của các đại biểu về những vấn đề nhạy cảm nhất đối với các mục tử. Các vị đã bày tỏ một số lo lắng mục vụ, sau khi đọc tài liệu làm việc được soạn thảo cho giai đoạn đại lục. Ví dụ: cần quan tâm giúp đỡ các quân nhân và gia đình họ, phát triển một nền thần học về Thiên Chúa với hậu trường là sự đau khổ mà nhiều người gặp phải trong thế giới ngày nay, và ngoài ra, làm sao tiến trình Thượng Hội đồng cho đến nay đã cung cấp cho các Hội đồng Giám mục một cái nhìn mới, qua đó có thể bắt đầu hiểu cái nhìn mới mà Ðức Giáo hoàng Phanxicô đề nghị cho cuộc sống và hành động của Giáo hội.

Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí sau hai ngày họp, Ðức Hồng y Grech cho biết ngài cảm thấy biết ơn và ngạc nhiên, khi lắng nghe các tường trình từ các miền. Những chia sẻ trong khóa họp chứng tỏ rằng hành trình đã được khởi sự tốt đẹp. Ðức Hồng y nói: "Chúng tôi đã học hỏi với nhau thật nhiều. Tôi rất hy vọng công tác của chúng ta đang và tiếp tục, chủ yếu là loan báo Tin mừng của Chúa Giêsu. Ðó là con đường đồng hành. Trên con đường này, chúng ta không được sợ những căng thẳng, chúng có thể có ích lợi. Chúng ta không được loại bỏ một ai, trái lại, lắng nghe tất cả mọi người, cả những người ở ngoài vòng đai chính thức của Giáo hội, vì nhiều khi Giáo hội cũng hiện diện tại những nơi chúng ta nghĩ là không tìm thấy Giáo hội".

(Vatican News 29-11-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page