Ngày 09 tháng Bảy năm 2024,

công bố Tài liệu Làm việc

Thượng Hội đồng Giám mục XVI

 

Ngày 09 tháng Bảy năm 2024, công bố Tài liệu Làm việc Thượng Hội đồng Giám mục XVI.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 05-07-2024) - Trưa thứ Ba, ngày 09 tháng Bảy năm 2024, Ðức Hồng y Mario Grech, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, sẽ mở cuộc họp báo tại Phòng Báo chí Tòa Thánh để công bố Tài liệu Làm việc cho khóa hai của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ XVI từ ngày 04 đến ngày 27 tháng Mười năm 2024, về đề tài: Tiến tới một Giáo hội hiệp hành: Hiệp thông, tham gia và sứ mạng".

Cùng hiện diện tại bàn chủ tọa cuộc họp báo, còn có Ðức Hồng y Jean-Claude Hollerich, Dòng Tên, Tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục, đồng thời có hai vị Tổng thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục lần này.

Cộng tác vào việc soạn Tài liệu Làm việc này, có hai mươi nhà thần học nam nữ, từ nhiều nơi trên thế giới, hoạt động từ ngày 04 tháng Sáu năm 2024, dựa trên những suy tư nảy sinh từ bản tường trình đúc kết khóa họp thứ nhất, hồi tháng Mười năm 2023. Tất cả những tài liệu và phúc trình của các Giáo hội địa phương được gửi về Roma, cả những chứng từ về tính đồng hành, hay hiệp hành, và việc thực thi tinh thần này. Giáo hội đồng hành không còn là một giấc mơ cần thực hiện, nhưng đang là một thực tại sinh động, tạo nên những sáng tạo và những kiểu mẫu tương quan mới giữa lòng Giáo hội địa phương hoặc các nhóm Giáo hội khác nhau.

(Sala Stampa 3-7-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page