Khóa họp cấp Ðại lục Âu châu

chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục

 

Khóa họp cấp Ðại lục Âu châu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Praha (RVA News 06-02-2023) - Trong những ngày này, từ ngày 05 đến ngày 12 tháng Hai năm 2023, các đại diện của Giáo hội Công giáo tại Âu châu đang nhóm họp tại Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp Khắc, để chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ XVI, vào tháng Mười năm 2023 và năm 2024, về chủ đề: "Tiến tới một Giáo hội đồng hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng".

Ðây là khóa họp cấp đại lục, sau giai đoạn tại các giáo phận thuộc các quốc gia liên hệ. Các đại lục khác cũng có những khóa họp tương tự.

Khóa họp hiện nay do Liên Hội đồng Giám mục Âu châu tổ chức và tiến hành qua hai giai đoạn: trước tiên từ ngày 05 đến ngày 09 tháng Hai, với sự tham dự của 200 đại biểu trực diện và khoảng 400 người tham dự trực tuyến. Phần thứ hai sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng Hai và chỉ có 39 Chủ tịch Hội đồng Giám mục Âu châu tham dự. Cuối khóa họp sẽ có một thông cáo báo chí được công bố. Những kết luận của khóa họp sẽ được gửi về Văn phòng Thượng Hội đồng Công nghị ở Vatican, để góp phần chuẩn bị Tài liệu làm việc Thượng Hội đồng Giám mục thế giới, vào tháng Mười năm nay và năm tới.

Trong thánh lễ khai mạc chiều Chúa nhật, ngày 05 tháng Hai năm 2023, tại nhà thờ của các cha dòng Prémontré, Ðức cha Jan Graubner, Tổng giám mục Giáo phận Praha sở tại, đã cảnh giác chống lại sự chiều theo tinh thần thế gian và nói rằng: "Không có sự khôn ngoan, tinh ranh hay lời biện minh nào của con người có thể giúp chúng ta thoát khỏi tình trạng hiện nay, và chắc chắn không phải là toan tính chiều theo thế gian".

Trước đó, Ðức Tổng giám mục Graubner đã nặng lời mô tả tình trạng Giáo hội tại Âu châu hiện nay và nói: "Nếu chúng ta phải kết luận rằng với tư cách là Giáo hội tại Âu châu, chúng ta hiện không phải là ánh sáng đầy đủ cho xã hội, thì chúng ta phải khiêm tốn nhìn nhận rằng chúng ta cũng thuộc vào số những người yêu thích bóng tối, vì một số hành động xấu xa của chúng ta".

Theo Ðức Tổng giám mục Giáo phận Praha, "nhiều người ở Âu châu không cần Giáo hội nữa. Gương xấu của một số tín hữu và xì căng đan của một số linh mục xác nhận thái độ đó của dân chúng. Hướng đi đúng đắn duy nhất trong tình trạng này là hoán cải."

Hồi cuối tháng Giêng năm 2023, Liên Hội đồng Giám mục Âu châu đã mở một trang mạng mới để thông tin về Khóa họp này tại Praha (https://prague.synod2023.org). Ban tổ chức Khóa họp cũng mở một trung tâm báo chí tại một khách sạn ở Praha để các cơ quan truyền thông có thể đăng ký đến theo dõi.

Có một số nhóm Công giáo cấp tiến phản đối quyết định của ban tổ chức dành riêng phần hai của khóa họp cho các giám mục và nói rằng: 'Ðiều có liên hệ tới mọi người thì phải do mọi người quyết định'.

Thư của hai vị lãnh đạo Thượng Hội đồng Giám mục

Trong bối cảnh này, để góp phần đánh tan những ngộ nhận, nhân khóa họp cấp đại lục Âu châu trong những ngày này, hồi cuối tháng Giêng năm 2023, Ðức Hồng y Mario Grech, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, cùng với Ðức Hồng y Jean Claude Hollerich, Tổng Tường trình viên Thượng Hội đồng Giám mục thế giới thứ XVI, đã gửi thư cho các giám mục dấn thân trong giai đoạn đại lục chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ XVI để nhắc nhở về vai trò chủ yếu của các giám mục trong tiến trình Công nghị, đồng thời cảnh giác những người tự phụ là đã biết đâu sẽ là những kết luận của Công nghị Giám mục này, hoặc muốn áp đặt cho Thượng Hội đồng Giám mục một chương trình nghị sự, với chủ đích lèo lái cuộc thảo luận và ảnh hưởng tới những kết quả, thì quên mất tiêu chuẩn điều hành tiến trình công nghị.

(Tổng hợp 6-2-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page