Công bố chủ đề

Thượng Hội Ðồng Giám Mục

lần thứ XVI năm 2022

 

Công bố chủ đề Thượng Hội Ðồng Giám Mục lần thứ XVI năm 2022.

Văn Yên, SJ

Vatican (Vatican News 7-03-2020) - Sáng thứ Bảy 07 tháng 03 năm 2020, Văn phòng Báo chí Toà Thánh công bố Thông cáo báo chí được ký bởi Ðức Hồng Y Lorenzo Baldisseri, Tổng thư ký của Thượng hội đồng giám mục, về Thượng Hội Ðồng Giám Mục năm 2022.

Thông cáo viết: "Tổng thư ký của Thượng hội đồng giám mục, Ðức Hồng Y Lorenzo Baldisseri, công bố rằng Ðức Giáo hoàng Phanxicô tuyên bố Ðại hội thường kỳ của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI, sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2022 với chủ đề: "Vì một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia và truyền giáo."

Từ "hiệp hành" được dịch từ từ "sinodale" của tiếng Ý theo cách dịch của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam với ý nghĩa "đi cùng nhau", một Giáo hội đi cùng nhau.

Thượng Hội Ðồng Giám Mục thường kỳ được tổ chức 3 năm một lần. Thượng Hội Ðồng Giám Mục lần thứ XV năm 2018 là về người trẻ với chủ đề: "Người trẻ, đức tin và phân định ơn gọi." (CSR_1356_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page