Khóa họp của Giáo hội Á châu

chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới

 

Khóa họp của Giáo hội Á châu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới.

G. Trần Ðức Anh, O.P.


Khóa họp của Giáo hội Á châu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới.


Bangkok (RVA News 25-02-2023) - Trong những ngày này, từ 24 đến 27 tháng Hai năm 2023, các đại diện của Giáo hội Công giáo tại Á châu đang nhóm họp tại Trung tâm huấn luyện mục vụ Baan Phu Waan (Nhà của người gieo giống), gần Bangkok, Thái Lan, để chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ XVI vào tháng Mười năm 2023 và năm 2024, về chủ đề: "Tiến tới một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng".

Tham dự khóa họp, có các đại biểu của mười bảy Hội đồng Giám mục và hai Công nghị của hai Giáo hội Công giáo nghi lễ Ðông phương, Syro Malabar và Syro Malankara bên Ấn Ðộ, đại diện cho 29 quốc gia, họp thành Liên Hội đồng Giám mục Á châu. Cụ thể là có sáu hồng y, 25 giám mục, 28 linh mục, 4 nữ tu và 19 giáo dân.

Khóa họp được khai mạc với thánh lễ sáng thứ Sáu, ngày 24 tháng Hai năm 2023 do Ðức cha Tarcisio Isao Kikuchi, dòng Ngôi Lời, Tổng giám mục Tokyo, cũng là Tổng thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á châu, chủ tế.

Trong phiên họp đầu tiên, Ðức Hồng y Mario Grech, người Malta, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã nhắc nhở mọi người rằng: "Tất cả chúng ta là những người cần học tiến bước trên con đường đồng hành" và ngài mời gọi mọi người chú ý hơn lắng nghe tiếng nói bên trong Giáo hội, tiếng nói của những người kích động cũng như những người "không lên tiếng". Ðức Hồng y cũng giải thích về tinh thần đồng hành đúng đắn, hay hiệp hành, là không bao giờ đặt sự cạnh tranh giữa các thành phần dân Chúa và các mục tử, nhưng đặt họ trong tư thế tương quan liên tục giúp cả hai thi hành vai trò của mình với tinh thần trách nhiệm".

Cô Christina Kheng, giáo dân ở Singapore, thành phần Ủy ban về phương pháp của công nghị, trình bày hành trình đã thực hiện cho đến nay và nhấn mạnh rằng mục đích của Công nghị đồng hành không phải là để sản xuất các văn kiện, nhưng gặp gỡ, đối thoại, kiến tạo những tương quan, tăng trưởng như cộng đoàn phân định, cảm nghiệm sự cùng bước đi với nhau trong Thánh Linh, với tư cách là dân Chúa ở Á châu".

Khóa họp hiện nay của Giáo hội tại Á châu diễn ra sau các khóa họp tương tự trong thời gian qua của Giáo hội tại Úc châu, Âu châu, Mỹ châu Latinh và Bắc Mỹ.

Khóa họp cấp đại lục Âu châu tiến hành từ ngày 05 đến ngày 12 tháng Hai năm 2023, tại Praha thủ đô Cộng hòa Tiệp và diễn ra trong sự sôi nổi vì có nhiều lập trường rất khác nhau: cấp tiến và bảo thủ.

Kết quả các khóa họp này sẽ được gửi về Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục ở Roma, và dựa vào đó, tài liệu sẽ được soạn thảo, dùng làm căn bản cho các cuộc thảo luận của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới vào tháng Mười năm 2023 và tháng Mười năm 2024.

(Tổng hợp 24-2-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page