Kết thúc khóa họp soạn Văn kiện

cho giai đoạn đại lục chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục

 

Kết thúc khóa họp soạn Văn kiện cho giai đoạn đại lục chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 05-10-2022) - Khoảng 50 chuyên gia, thuộc mọi giai tầng trong Giáo hội, đến từ năm châu đã nhóm họp trong mười hai ngày, từ ngày 21 tháng Chín đến ngày 02 tháng Mười năm 2022, để soạn văn kiện cho giai đoạn cấp đại lục, trong tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới Kỳ thứ XVI, sẽ nhóm tại Roma vào tháng Mười năm 2023, về đề tài: "Tiến tới một Giáo hội đồng hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng".

Khóa họp diễn ra tại trung tâm Gioan XXIII ở thị trấn Frascati, gần Roma. Các tham dự viên đã cứu xét 112 tổng hợp của các Hội đồng Giám mục trên thế giới, trên tổng số 114, gửi về Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục thế giới. Ngoài ra, cũng có những bản đúc kết của các Giáo hội Công giáo Ðông phương, các dòng tu, các hiệp hội và phong trào của Giáo hội, các cơ quan trung ương Tòa Thánh, và cả những đóng góp của cá nhân. Thật là một câu trả lời chưa từng có từ các Giáo hội địa phương.

Tại Frascati, các tham dự viên đã tìm cách thực hiện một sự phân định chung, qua phương pháp trao đổi thiêng liêng, như đã được nhiều nhóm thử nghiệm trong giai đoạn đầu của tiến trình công nghị đồng hành.

Vị điều hợp khóa họp là cha Giacomo Costa, dòng Tên, thành viên Ủy ban phối hợp của Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, dưới quyền chủ tọa của Ðức Hồng y Mario Grech, người Malta, Tổng thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục và Ðức Hồng y Jean-Claude Hollerich, Tổng giám mục Giáo phận Luxemburg, Tổng Tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới năm 2023. Ðặc biệt ngày 30 tháng Chín năm 2022, các thành viên của Hội đồng của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới thứ XV đã đến gặp và trao đổi với nhóm chuyên gia này.

Cuối khóa họp, Văn kiện cho giai đoạn đại lục đã được Hội đồng thông qua và đệ trình lên Ðức Thánh cha, trong cuộc gặp gỡ với ngài tại Vatican, và sẽ được công bố vào giữa tháng Mười này, đồng thời gửi đến tất cả các giám mục như một văn kiện trả lại cho dân Chúa.

Ngoài ra, Ðức Hồng y Grech cho biết tài liệu vừa nói sẽ được dùng làm căn bản cho các cuộc thảo luận ở cấp đại lục, tiến hành từ tháng Giêng đến tháng Ba năm 2023.

Ðức Hồng y Mario Grech cho biết các khóa họp ở cấp đại lục gồm có hai phần: một đại hội với sự tham dự của giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân thuộc mỗi Hội đồng Giám mục, và Ðại hội thứ hai dành cho các giám mục. Như vậy, toàn thể cộng đoàn Dân Chúa được đại diện qua các đại hội ấy. Các giám mục cần phải lắng nghe tiếng nói của đại hội Dân Chúa và rút ra những kết luận.

Sau khi các đại lục gửi phúc trình tổng kết các khóa họp về văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, Văn Phòng sẽ đúc kết để soạn tài liệu làm việc cho Thượng Hội đồng Giám mục thế giới vào tháng Mười năm 2023.

(Tổng hợp, synod.va 3-10-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page