Khóa họp của Giáo hội tại Phi châu

chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục

 

Khóa họp của Giáo hội tại Phi châu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Addis Abeba (RVA News 28-02-2023) - Sau các đại lục khác, đến lượt Giáo hội tại Phi châu nhóm họp cấp đại lục để chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ XVI, vào tháng Mười năm 2023 và năm 2024, về chủ đề: "Tiến tới một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng".

Khoảng 200 đại biểu gồm hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân sẽ nhóm tại Addis Abeba, thủ đô Ethiopia, từ ngày 01 đến ngày 06 tháng Ba năm 2023. Có một số đại diện các tôn giáo khác cũng được mời.

Khóa họp này tiếp nối hai khóa họp trước đã tiến hành tại Accra, thủ đô Ghana, và Nairobi, thủ đô Kenya để chuẩn bị dự thảo văn kiện chung kết Công nghị Giáo hội tại Phi châu.

Vào cuối khóa họp, Liên Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar, gọi tắt là SECAM, sẽ có thể gửi về Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục ở Roma những đóng góp để soạn tài liệu làm việc cho Công nghị Giám mục thế giới, vào tháng Mười năm 2023.

(Sismografo 27-2-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page