Chấp thuận dự thảo

Tài liệu Làm việc Thượng Hội đồng Giám mục

 

Chấp thuận dự thảo Tài liệu Làm việc Thượng Hội đồng Giám mục.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 12-05-2023) - Hôm 12 tháng Năm năm 2023, Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục cho biết dự thảo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới, vào tháng Mười năm 2023 và năm 2024 đã được chấp thuận, sau hai ngày cứu xét, ngày 10 và 11 tháng Năm năm 2023.

Trong hai ngày nhóm họp toàn thể và trong các nhóm ngôn ngữ khác nhau, các thành viên của Hội đồng thứ 15, gồm các giám mục, linh mục và chuyên gia đã duyệt lại, sửa chữa và chấp thuận dự thảo Tài liệu Làm việc vừa nói, và dự kiến sẽ công bố vào đầu tháng Sáu sắp tới.

Các tham dự viên cũng đã phê chuẩn phương pháp làm việc của Ðại hội, cũng như suy tư về việc chuẩn bị các tham dự viên và một số thông tin về buổi canh thức cầu nguyện đại kết, sẽ diễn ra ngày 30 tháng Chín năm nay, trong khuôn khổ sáng kiến tên là "Together2023" (Cùng nhau 2023), cũng như một buổi tĩnh tâm cho các tham dự viên khóa họp, từ ngày 01 đến ngày 03 tháng Mười năm 2023.

(Rei 12-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page