Chương trình lễ tấn phong các hồng y mới

và khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục

 

Chương trình lễ tấn phong các hồng y mới và khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 12-09-2023) - Hôm 11 tháng Chín năm 2023, theo ủy nhiệm của Ðức Thánh cha Phanxicô, Ðức Tổng giám mục Diego Ravelli, Trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Tòa Thánh, đã công bố chương trình lễ tấn phong hồng y mới và lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục thứ XVI.

Lúc 10 giờ sáng, thứ Bảy, ngày 30 tháng Chín năm 2023, Ðức Thánh cha sẽ chủ tọa Công nghị để tấn phong 21 hồng y mới, gồm các nghi thức đội mũ, trao nhẫn và chỉ định nhà thờ hiệu tòa cho các vị.

Các hồng y cũ được yêu cầu có mặt lúc 9 giờ 30, trước bàn thờ chính của Ðền thờ thánh Phêrô. Thời gian cũng tương tự như vậy đối với các Tổng giám mục, giám mục và các giám chức khác. Còn các tiến chức hồng y có mặt lúc 9 giờ 30, tại Nhà nguyện thánh Sebastiano, phía cuối Ðền thờ để đi rước lên trước bàn thờ chính.

Sau lễ, từ 11 giờ 30 đến 13 giờ 30, sẽ diễn ra các cuộc viếng thăm chúc mừng các tân hồng y.

Sáng thứ Tư, ngày 04 tháng Mười năm 2023, lúc 9 giờ, tại thềm Ðền thờ thánh Phêrô, Ðức Thánh cha sẽ chủ sự thánh lễ với các tân hồng y và Hồng y đoàn, nhân dịp khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ XVI. Ðồng tế với Ðức Thánh cha là các hồng y mới, và các thành viên Hồng y đoàn, các Thượng phụ, Tổng giám mục, giám mục và linh mục thành viên Thượng Hội đồng Giám mục, cũng như các vị khác, có vé do Ban phụng vụ của Ðức Thánh cha cung cấp.

(Sala Stampa 11-9-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page