Tổng hợp giai đoạn I cấp giáo phận

Thượng Hội đồng Giám mục

 

Tổng hợp giai đoạn I cấp giáo phận Thượng Hội đồng Giám mục.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 25-09-2022) - Ðức Hồng y Mario Grech, người Malta, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, cho biết hiện nay việc tổng hợp các ý kiến đã thu thập được từ các giáo phận trên thế giới đang được tiến hành.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí "America" của Dòng Tên ở Mỹ, số ra ngày 22 tháng Chín năm 2022, Ðức Hồng y Grech nói rằng một nhóm gồm 35 người, trong đó có hai giám mục, đang thi hành công tác tổng hợp này tại thị trấn Frascati, gần Roma. Công việc này đúc kết giai đoạn thứ nhất trong tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới Kỳ thứ XVI, sẽ nhóm tại Roma vào tháng Mười năm tới, 2023, với chủ đề: "Tiến tới một Giáo hội đồng hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng".

Bản đúc kết đó dựa trên các Tổng hợp do các Hội đồng Giám mục trên thế giới gửi về Roma và sẽ được hoàn tất vào cuối tháng Mười năm 2022. Nó sẽ được dùng làm căn bản cho các cuộc thảo luận ở cấp đại lục, tiến hành từ tháng Giêng đến tháng Ba năm 2023.

Ðức Hồng y Mario Grech cho biết các khóa họp ở cấp đại lục gồm có hai phần: một đại hội với sự tham dự của giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân thuộc mỗi Hội đồng Giám mục, và Ðại hội thứ hai dành cho các giám mục. Như vậy, toàn thể cộng đoàn Dân Chúa được đại diện qua các đại hội ấy. Các giám mục cần phải lắng nghe tiếng nói của đại hội Dân Chúa và rút ra những kết luận.

Các đại lục sẽ tiến hành các khóa họp theo thể thức hơi khác nhau. Ví dụ, Mỹ châu Latinh muốn triệu tập năm đại hội miền, tiếp theo đó là đại hội chung toàn đại lục. Phi châu muốn tổ chức các đại hội miền tương tự như vậy. Ðàng khác, một đại hội cho Âu châu sẽ tiến hành tại Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, vào tháng Hai năm 2023. Bắc Mỹ chỉ bao gồm hai nước Mỹ, Canada mà không có Mêhicô, vì nước này muốn họp với các nước Mỹ châu Latinh. Úc châu gồm Australia, New Zealand và các đảo ở Thái Bình Dương, cũng dự tính nhóm họp, nhưng việc tổ chức không dễ dàng vì cách quá xa nhau. Á châu cũng có đại hội.

Ðàng khác, các Giáo hội Công giáo Ðông phương có thể họp chung Giáo hội liên hệ thuộc các đại lục, hoặc họp chung với các Giáo hội Công giáo Ðông phương khác.

Sau khi các đại lục gửi phúc trình tổng kết các khóa họp về văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, Văn phòng sẽ đúc kết để soạn tài liệu làm việc cho Thượng Hội đồng Giám mục thế giới vào tháng Mười năm 2023.

(Kai 23-9-2022, Americamagazine.org)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page