Khóa họp cấp đại lục Âu châu

chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới

 

Khóa họp cấp đại lục Âu châu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Praha (RVA News 16-12-2022) - Từ ngày 05 đến ngày 12 tháng Hai năm 2023, khóa họp cấp đại lục để chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ XVI vào tháng Mười năm 2023 sẽ tiến hành tại Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, với sự tham dự trực diện của 200 đại biểu Giáo hội tại Âu châu, và 390 đại biểu tham dự trực tuyến.

Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ XVI sẽ diễn ra vào tháng Mười năm 2023, với chủ đề: "Tiến tới một Giáo hội đồng hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng". Và phần thứ hai của công nghị này sẽ tiến hành năm 2024.

Tuyên bố hôm 14 tháng Mười Hai năm 2022, trong buổi giới thiệu khóa họp ở Praha, Ðức cha Gintaras Grusas, Tổng giám mục Vilnius, thủ đô Lituani, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu châu, nói: "Chúng ta ý thức rằng Công nghị này được cử hành trong lúc tại Âu châu đang trải qua kinh nghiệm về thảm cảnh chiến tranh. Mười tháng đã trôi qua từ khi khởi đầu cuộc tấn công tại Ucraina, và không những không có cuộc đình chiến nào, nhưng còn có nguy cơ leo thang xung đột ngày càng rõ rệt: chúng ta hãy nghĩ đến vụ tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan cách đây ít lâu".

Trong khóa họp ở Praha, phần đầu từ ngày 05 đến ngày 09 tháng Hai năm 2023 sẽ là một đại hội Giáo hội, với sự tham dự của 200 người, trong số này có 156 đại biểu của 39 Hội đồng Giám mục Âu châu, thành viên của Liên Hội đồng Giám mục Âu châu: mỗi phái đoàn quốc gia gồm vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục và ba đại biểu khác. Có 44 tham dự viên khác là khách mời trực tiếp của đoàn chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu châu, như những nhân vật chính của các tổ chức Giáo hội tiêu biểu nhất trên bình diện Âu châu. Cũng có một vài đại biểu anh em của các hệ phái Kitô khác. Ngoài ra để có sự tham dự rộng rãi hơn, 390 đại biểu sẽ tham dự trực tuyến.

Trong hai ngày chót, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng Hai năm 2023, chỉ có sự tham dự của các vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục.

Trong cuộc họp báo, Ðức Tổng giám mục Grusas nhắc đến thảm trạng chiến tranh ở Ucraina, và nói rằng: "Sự chết chóc của con người không bao giờ có thể bị coi như một công hiệu phụ của chiến tranh. Một lần nữa chúng tôi quyết liệt lên án sự xâm lăng võ trang chiếm Ucraina và yêu cầu các vị lãnh đạo các quốc gia làm việc cho cuộc đối thoại chính trị để chấm dứt cuộc xung đột này".

Ngoài ra, trong những ngày tiến hành khóa họp tại Praha, cùng với Liên hiệp các Hội đồng các Bề trên thượng cấp các dòng tu ở Âu châu, Liên Hội đồng Giám mục Âu châu kêu gọi các cộng đoàn đan sĩ chiêm niệm hiệp ý với các đại biểu, đặc biệt qua sự âm thầm chầu Mình Thánh Chúa liên tục. Ðức Tổng giám mục Grusas nói: "Ðứng trước chiến tranh, các nước Âu châu đã đáp lại bằng một mạng liên đới không thể tưởng tượng được, chứng tỏ rằng nhân vị và phẩm giá con người vẫn còn là một giá trị khôn lường. Ðây không phải chỉ là một câu trả lời cho tình trạng cấp thiết do chiến tranh gây ra: chúng ta biết rằng đó là tinh thần liên đới của các dân tộc Âu châu. Một tình liên đới, trong phần lớn các trường hợp, nảy sinh từ xác tín mỗi người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và vì thế họ cần được đón nhận, bảo vệ, giúp đỡ. Giáo hội sống và hô hấp ý tưởng sâu xa này, trong đó có những căn cội Kitô của Âu châu. Âu châu vẫn còn mang đặc tính Kitô, cả khi người ta không biết điều đó. Chúng ta có nhiệm vụ tái tuyên xưng rằng Chúa Kitô la niềm hy vọng của Âu châu và toàn thế giới".

(Sir, Sismografo 14-12-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page