Bắt đầu Ðại hội thứ ba

của "Con đường Công nghị" của Công giáo Ðức

 

Bắt đầu Ðại hội thứ ba của "Con đường Công nghị" của Công giáo Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Frankfurt am Main (RVA News 04-02-2022) - Trong những ngày này, từ ngày 03 đến ngày 05 tháng Hai năm 2022, khóa họp toàn thể lần thứ ba của "Con đường Công nghị" của Giáo hội Công giáo Ðức đang tiến hành tại thành phố Frankfurt am Main.

Ðây là một tiến trình do Hội đồng Giám mục và Ủy ban trung ương giáo dân Công giáo Ðức đề xướng, nhắm cải tổ Giáo hội sau những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong những thập niên trước đây: cải tổ trong bốn lãnh vực cũng là bốn diễn đàn của công nghị: cải tổ việc thực thi quyền bính trong Giáo hội, cụ thể là dân chủ hóa, yêu cầu cho giáo dân được đồng quyết định trong việc bổ nhiệm giám mục; cải tổ vai trò của phụ nữ trong Giáo hội, trong đó có việc cho phụ nữ chịu thánh chức, cải tổ luân lý tính dục của Giáo hội cho hợp thời, kể cả việc chúc lành cho các cặp đồng phái. Sau cùng là thay đổi luật độc thân giáo sĩ. Khóa họp toàn thể của Công nghị có khoảng 230 đại biểu, đa số là giáo dân. Ban đầu Công nghị dự kiến sẽ kết thúc ngày 31 tháng Mười năm 2021, nhưng vì đại dịch nên có thể sẽ kết thúc trong khóa họp thứ ba này.

Các tham dự viên cứu xét và bỏ phiếu về 13 dự thảo văn kiện, tổng cộng 121 trang, trong đó vài dự thảo được duyệt xét lần thứ hai.

Ðặc biệt trong khóa họp này, các giám mục thuộc 27 giáo phận sẽ bỏ phiếu riêng, vì để có giá trị, cần phải có sự chấp thuận của hai phần ba các giám mục hiện diện. Các nghị quyết được thông qua tùy thuộc sự áp dụng của mỗi giáo phận.

Trong thời gian qua, một số giám mục Ðức đã lên tiếng ủng hộ việc chúc lành cho các cặp đồng phái. Mới đây, khoảng 150 nhân viên của Giáo hội, trong đó có cả một số linh mục Ðức "xuất đầu lộ diện", tuyên bố mình là những người đồng tính luyến ái. Về phần Ðức Hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, cựu Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức, thành viên Hội đồng Hồng y cố vấn của Ðức Thánh cha, tuyên bố ủng hộ việc xét lại luật độc thân giáo sĩ.

(Tổng hợp 3-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page