Hội nghị cấp Ðại Lục Á Châu ngày thứ hai:

Ðối thoại Tâm Linh (Spiritual Conversation)

 

Hội nghị cấp Ðại Lục Á Châu ngày thứ hai: Ðối thoại Tâm Linh (Spiritual Conversation).

Mary Trần Vy


Hội nghị cấp Ðại Lục Á Châu ngày thứ hai: Ðối thoại Tâm Linh (Spiritual Conversation).


Bangkok (VTW 25-02-2023) - Hội nghị cấp Ðại Lục Á Châu chuẩn bị cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới lần thứ 16 bước vào ngày thứ hai. Ðể mở đầu Hội nghị trong ngày, các Ðại biểu đã cùng nhau đọc Kinh Cầu Nguyện Cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới, Nguyện xin Chúa Thánh Thần Thánh Hóa mọi người và hướng dẫn mọi người: "Lạy Chúa Thánh Thần là Ánh sáng Chân lý vẹn toàn, Chúa ban những ân huệ thích hợp cho từng thời đại, và dùng nhiều cách thế kỳ diệu để hướng dẫn Hội Thánh, này chúng con đang chung lời cầu nguyện cho các Giám mục và những người tham dự Thượng Hội đồng Giám mục thế giới. Xin Chúa làm nên cuộc Hiện Xuống mới trong đời sống Hội Thánh, xin tuôn tràn trên các Mục tử ơn khôn ngoan và thông hiểu, gìn giữ các ngài luôn hiệp thông với nhau trong Chúa, để các ngài cùng nhau tìm hiểu những điều đẹp ý Chúa, và hướng dẫn đoàn Dân Chúa thực thi những điều Chúa truyền dạy." (Kinh Cầu nguyện cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới 2023).

Trong ngày này, Nữ tu Nathalie Becquacrt, Phó Tổng Thư Ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới, đã hướng dẫn mọi người chú trọng vào hai điểm chính:

- Phương Hướng: Tính hiệp thông của Hội nghị. Các buổi thảo luận trong ngày tập trung vào tính Hiệp hành, một thành quả của Thượng hội đồng về giới trẻ..

- Phương Cách: Hiệp Hành, như những người bạn đồng hành của Chúa Giêsu.

Trong hai ngày qua của Hội nghị, những người tham gia được mời sử dụng phương pháp thảo luận với 3 quá trình "Ðối Thoại Tâm Linh" (Spiritual Conversation). Bước 1: "Nhiệt tình đối thoại"; các thành viên của mỗi nhóm có 2 phút để chia sẻ về kinh nghiệm Hiệp Hành của mình. Chia sẻ xong, không thảo luận cũng không thắc mắc, mà mọi người cùng nhau giữ thinh lặng trong 2 phút. Sau 2 phút thinh lặng, là đến lượt người tiếp theo chia sẻ, cũng  2 phút, rồi cũng sẽ giữ thinh lặng trong 2 phút. Và cứ thế tiếp theo cho đến hết mọi người trong nhóm. Bước 2: "Thời gian dành cho người khác"; đó là thời gian mỗi thành viên của nhóm phát biểu 2 phút về những nội dung của những người khác đã phát biểu: Những gì đã đánh động đến chính mình. Chia sẻ xong, mọi người cũng không thảo luận hay thắc mắc. Tiếp theo đó là 2 phút giữ thinh lặng. Bước 3: "Cùng nhau Xây dựng"; Ðây là lúc mọi người cùng nhau trao đổi, thảo luận, đối thoại và tìm ra những khác biệt, xung khắc, phân tích những vấn nạn, những góp ý. Nhận ra những đáp án và đây cũng là lúc nhìn nhận ra Ơn Thánh của Chúa Thánh Thần, giúp nhóm thảo luận tìm ra phương hướng: Chúa Thánh Thần đang muốn nhóm của chúng ta phải làm những gì?

Sau khi các nhóm đã phản ảnh xong, các nhóm sẽ cầu nguyện với nhau theo những ý chỉ sau: (1) "Những xung khắc và khác biệt" quan trọng và cần thiết của "tài liệu làm việc", nhóm có thảo luận đầy đủ chưa? hay nhóm có bỏ sót gì không? (2) "Những xung khắc và khác biệt" này có thuộc về những trường hợp của Á Châu không? Á Châu có thể tiếp thu những điểm này hay có điểm gì cần phải thay đổi hoặc cải thiện để thích hợp với hoàn cảnh của Á Châu không?

Trong cuộc họp buổi sáng của ngày thứ hai của Hội nghị, mỗi nhóm đã phản ánh và suy nghĩ về 5 ưu tiên khẩn cấp nhất ở châu Á, và những điểm cần phải được trình báo lên cho Thượng Hội Ðồng Giám mục Thế giới vào tháng Mười năm 2023 này.

Người hướng dẫn chương trình và điều phối viên trong ngày hôm nay là Ðức Tổng Giám mục Anil Joseph Thomas Couto của Giáo phận Dilatan, và Bà Christina Keng (Kim), thành viên của Ủy ban Nghiên cứu Thượng Hội đồng Giám mục. Cùng hợp tác còn có các thành viên điều hành của Ban Tổ Chức Hội nghị Ðại Lục Châu Á của Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.

Cuộc họp buổi sáng kết thúc với Nghi Thức Chầu Mình Thánh Chúa, cũng là giờ phút cầu nguyện quan trọng của Hội nghị, vì cầu nguyện là động lực để tiến bước với hành trình chuẩn bị Thượng Hội Ðồng Giám Mục lần này.

Buổi chiều, cuộc họp thứ ba sẽ được tiếp tục vào cùng nhau thảo luận về "Những phương cách làm việc" dựa theo  "Tài liệu làm việc" của Hội nghị. Ngày hội hôm nay sẽ được kết thúc với Thánh Lễ do Ðức Hồng Y Joseph Coutts, Tổng Giám Mục nghỉ hưu của Giáo phận Karachi, Pakistan, và cũng là Ðại biểu của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới, chủ tế.

Hành trình của hội nghị sẽ còn tiếp tục, và các đại biểu là những người tham gia Hội nghị, giống như các môn đệ trên đường Emmau, đã tự hỏi: "Dọc đường, khi Ngài nói chuyện và giải thích Kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?" (Lc 24:32)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page