Công bố Văn kiện

chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục

 

Công bố Văn kiện chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 08-09-2021) - Sáng ngày 07 tháng 9 năm 2021, Ðức Hồng y Mario Grech, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, và các vị phụ tá, đã mở cuộc họp báo tại Phòng báo chí Tòa Thánh để giới thiệu hai văn kiện liên quan đến Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ XVI, sẽ tiến hành vào tháng Mười năm 2023 về đề tài: "Tiến đến một Giáo hội đồng hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng".

Hai văn kiện đó gồm tài liệu chuẩn Thượng Hội đồng Giám mục thứ XVI, dài 23 trang được gửi đến các giáo phận và các tổ chức khác của Giáo hội để tiến hành việc tham khảo ý kiến sâu rộng, tiếp đến là tập chỉ nam dài 29 trang về cách thức tiến hành việc tham khảo ý kiến tại các Giáo hội địa phương.

Việc chính thức khai mạc giai đoạn thứ nhất chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục sẽ được Ðức Thánh cha Phanxicô khai mạc, vào ngày 9 và 10 tháng 10 năm 2021, với sự tham dự của đại diện các Hội đồng Giám mục và các tầng lớp dân Chúa. Tiếp đến, tiến trình chuẩn bị này sẽ được các giáo phận khai mạc, vào ngày 17 tháng 10 năm 2021 và sẽ kết thúc vào tháng Tư năm 2022.

Tài liệu chuẩn bị gồm có 4 chương, chia làm 32 đoạn, lần lượt trình bày về lời gọi đồng hành (I), tiếp đến tài liệu giải thích về "một Giáo hội có cơ cấu là đồng hành, hay là công nghị (sinodale) (II). Chương III trình bày về việc lắng nghe Kinh thánh. Sau cùng, trong chương IV nói về đặc tính công nghị, hay đồng hành, trong hành động: những cách thức để tham khảo ý kiến Dân Chúa.

Văn kiện nhấn mạnh 3 điểm, đó là Lắng nghe không thành kiến; Lên tiếng một cách can đảm và thẳng thắn; Sau cùng là đối thoại với Giáo hội, xã hội và các hệ phái Kitô khác.

Tài liệu chuẩn bị muốn là một dụng cụ để giúp tiến hành giai đoạn đầu tiên lắng nghe và tham khảo ý kiến Dân Chúa, trong các Giáo hội địa phương. Câu hỏi nòng cốt là: "Ngày nay, làm thế nào để thực hiện ở các cấp độ khác nhau, từ địa phương tới hoàn vũ, việc đồng hành giúp Giáo hội loan báo Tin mừng, phù hợp với sứ mạng được ủy thác; và đâu là những bước đường mà Chúa Thánh Linh mời gọi chúng ta thực hiện để tăng trưởng, như một Giáo hội đồng hành?"

Ðể trả lời cho câu hỏi cơ bản ấy, Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đề nghị những bước cụ thể: trước tiên, "cần sống tiến trình Giáo hội có sự tham gia của mọi tầng lớp, cống hiến cho những người, vì những lý do nào đó, ở ngoài lề Giáo hội, những cơ hội phát biểu ý kiến và được lắng nghe; tiếp đến, là nhìn nhận và đánh giá cao sự phong phú cũng như những hồng ân và đoàn sủng khác nhau mà Chúa Thánh Linh rộng ban, để mưu ích cho toàn thể gia đình nhân loại. Ngoài ra, cần cứu xét xem trong Giáo hội trách nhiệm và quyền bính được thực hành như thế nào, những cơ cấu giúp thực thi, sửa chữa những thành kiến và đường lối thực hành sai trái, không ăn rễ trong Tin mừng.

Hoặc một vấn đề khác: làm sao để cộng đoàn Kitô được coi là chủ thể đáng tín nhiệm, là người đối tác đáng tin cậy trong hành trình đối thoại xã hội, chữa lành, hòa giải, bao gồm và tham gia, tái tạo dân chủ, thăng tiến tình huynh đệ và xã hội... Giáo hội cần đương đầu với tình trạng thiếu đức tin và hư hỏng trong nội bộ, và không quên những đau khổ mà các trẻ vị thành niên cũng như những người dễ bị tổn thương phải chịu do những lạm dụng tính dục, quyền bính và lạm dụng lương tâm do giáo sĩ.

Kết quả tất cả các suy tư và trao đổi, tham khảo ý kiến trong các giáo phận, được yêu cầu cô đọng trong bản góp ý kiến dài tối đa 10 trang. Mục đích không phải để soạn ra một văn kiện, nhưng làm nảy sinh những mơ ước, ngôn sứ và hy vọng.

Tài liệu chỉ nam

Cùng với Tài liệu chuẩn bị trên đây, Văn phòng Thượng Hội đồng Giám mục thế giới cũng công bố tập cẩm nang dành cho Thượng Hội đồng Giám mục về công nghị tính, hay sự đồng hành trong Giáo hội: mục đích là để giúp thực hiện sự lắng nghe và phân định trong các Giáo hội địa phương; gồm trước tiên là các Giáo phận, rồi trong Hội đồng Giám mục, để dẫn tới Thượng Hội đồng Giám mục thế giới vào tháng Mười năm 2023.

Cuốn cẩm nang lần lượt giải thích thế nào là Synodality, công nghị tính hay sự đồng hành; mục đích của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ XVI và đề tài: tiến tới một Giáo hội đồng hành, hiệp thông, tham gia vào sứ mạng. Thái độ cần có để tham gia tiến trình công nghị đồng hành, những cạm bẫy cần tránh.

Tiếp đến, cẩm nang trình bày ba giai đoạn của tiến trình Công nghị: giai đoạn giáo phận, rồi đến Hội đồng Giám mục, sau đó là giai đoạn đại lục, và kết thúc là Thượng Hội đồng Giám mục ở Roma. Ðâu là vai trò của các giám mục, các linh mục và phó tế. Phương pháp để tiến hành giai đoạn giáo phận. Sau cùng là những câu hỏi chính để tham khảo ý kiến.

Cẩm nang có một phần phụ trương nói về những người hoặc toán liên lạc ở mỗi giáo phận: vai trò và những đức tính họ cần có. Hướng dẫn việc tổ chức gặp gỡ tham khảo ý kiến: những mục tiêu, các tham dự viên, chương trình nghị sự và hình thức; có thể tiến dành dưới dạng trực tuyến hoặc cả hai thể thức: vừa trực diện và trực tuyến. Các chuẩn bị các bản tổng hợp đúc kết ở cấp giáo phận...

(Rei 7-9-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page