Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 31 -

 

1 Vào thời ấy - sấm của Yavê - Ta sẽ là Thiên Chúa của toàn thể các chi tộc Israel và chúng sẽ là dân của Ta.

2 Yavê phán thế này: Trong sa mạc nó đã đắc sủng,

dân thoát khỏi lưỡi gươm. Israel tiến đến an nhàn!

3 Từ xa Yavê đã hiện ra cho nó:

Ta đã yêu ngươi, một tình yêu muôn đời,

bởi thế với ngươi, Ta đã giữ bền lòng ân nghĩa.

4 Một lần nữa, Ta sẽ xây ngươi và ngươi sẽ xây lại,

hỡi trinh nữ Israel. Một lần nữa, trang sức bằng trống nhỏ,

ngươi sẽ ra đi giữa vũ khúc liên hoan.

5 Một lần nữa, ngươi sẽ trồng nho trên các núi đồi Samari:

Kẻ trồng sẽ trồng và được hưởng trước.

6 Quả, sẽ có ngày quân canh kêu gọi trên núi Ephraim:

"Dậy nào! Ta lên núi Sion, đến với Yavê Thiên Chúa ta thờ".

7 Vì Yavê phán thế này: Vì Yacob, hãy reo vui,

hãy hò la trên đầu các nước, hãy thông báo, hãy ngợi khen,

hãy nói: "Yavê đã cứu dân Người, số sót của Israel".

8 Này Ta sẽ đem chúng về từ đất phương Bắc,

từ địa cực, Ta sẽ thâu họp chúng lại.

Trong chúng đủ cả đui mù què quặt,

người mang thai lẫn người ở cữ, một đại hội sẽ trở về đây.

9 Chúng đã khóc lóc ra đi, Ta sẽ đem chúng về tràn đầy an ủi,

Ta sẽ dẫn chúng đến các khu nước,

trên đường bằng phẳng, chúng sẽ không phải trượt nhào,

vì Ta là Cha của Israel, và trưởng nam của Ta chính là Ephraim.

10 Hãy nghe lời Yavê, hỡi các nước,

mà loan truyền đến các đảo xa vời!

Hãy nói: Ðấng phân tán Israel sẽ thâu họp nó,

Người đã giải thóat nó khỏi tay kẻ mạnh hơn nó,

Người sẽ canh giữ nó như mục tử (canh giữ) đàn chiên.

11 Phải, Yavê đã cứu Yacob,

Người đã giải thoát nó khỏi tay kẻ mạnh hơn nó.

12 Chúng sẽ đến reo vui trên đỉnh đồi Sion,

chúng sẽ cuộn chảy về với phúc lành Yavê,

với lúa miến, rượu mới, dầu tươi, với dê cừu, bò bê (đủ thứ).

Sinh mạng chúng sẽ như thửa vườn nước nhuận,

và chúng sẽ không còn phải ủ ê tiêu điều.

13 Bấy giờ thanh nữ sẽ vui ca múa nhảy,

trai tráng cùng với bô lão:

Ta sẽ đổi tang tóc của chúng thành hoan lạc,

Ta sẽ ủi an, Ta sẽ xuống cho chúng niềm vui giải sầu.

14 Ta sẽ cho họng tư tế tràn đầy cao lương, và dân Ta,

Ta sẽ cho no ấm phúc lành của Ta - sấm của Yavê.

15 Yavê phán thế này:

Kìa, Ở Ramah vẳng nghe có tiếng ai oán, tiếng khóc xót xa,

Rakhel khóc thương con cái bà mà không màng được an ủi,

về con cái bà, bởi chúng không còn nữa!

16 Yavê phán thế này:

Thôi im đi tiếng khóc, và mắt hãy ráo lệ,

vì ngươi sẽ lĩnh công xứng đức cù lao - sấm của Yavê -

chúng sẽ từ xứ quân thù trở lại.

17 Sẽ có hy vọng cho hậu duệ ngươi - sấm của Yavê --

con cái ngươi sẽ trở lại bờ cõi chúng.

18 Ta đã nghe rõ Ephraim động lòng hối tiếc:

"Người đã sửa phạt tôi và tôi đã đáng bị sửa phạt,

như con bê bất kham! Xin cho tôi trở lại và tôi sẽ trở lại,

vì Người là Yavê Thiên Chúa của tôi.

19 Vì sau khi đã quay lưng, tôi (lại) đã hối hận,

và được giác ngộ rồi, tôi đã đấm ngực,

tôi lấy làm thẹn và tủi hổ nữa,

vì tôi đã mang lấy ô nhục của tuổi xuân xanh!"

20 Họa chăng đối với Ta, Ephraim thật là quí tử, một đứa con cưng,

để cứ chốc chốc Ta lại nhắc đến nó,

và Ta nhớ canh cánh bên lòng,

khiến lòng ruột Ta những rạo rực lên vì nó,

thương da diết, sấm của Yavê.

21 Hãy dựng tiêu, hãy cắm mốc, hãy để ý đế quan lộ,

con đường ngươi đã ra đi! Hãy trở lại hỡi trinh nữ Israel,

hãy về lại các thành ấy của ngươi!

22 Còn trù trừ cho đến bao giờ nữa, hỡi nữ quái phản loạn.

Vì trên đất Yavê đã dựng nên điều mới lạ:

Ðàn bà bao quanh đàn ông!

 

Về sự phục hồi Yuđa

23 Yavê các cơ binh, Thiên Chúa của Israel phán thế này: Người ta sẽ còn nói lời này trong đất Yuđa và nơi các thành của nó, thời Ta đảo vận cho chúng: Xin Yavê chúc lành cho ngươi, hỡi bãi cỏ diễm phúc, hỡi núi thánh. 24 Ở đó Yuđa sẽ lập cư, tất cả các thành làm một với nhau, với nông dân, với những kẻ đuổi chăn đàn thú. 25 Vì Ta đã cho sinh mạng kiệt quệ được uống thỏa thuê và mọi sinh mạng ủ ê Ta đã cho được no đầy. 26 Vì thế (có nói):

Bừng tỉnh tôi nhìn:

Giấc nồng thú vị là bao!

 

Israel và Yuđa

27 Này sẽ đến những ngày - sấm của Yavê - Ta gieo giống Nhà Israel và Nhà Yuđa, giống người, giống vật. 28 Sẽ xảy ra là: Cũng như Ta đã tỉnh thức để ý trên chúng để nhổ và lật đổ, để hủy và để phá, và để tác họa, cũng vậy về chúng, Ta sẽ tỉnh thức để ý để xây và để cấy trồng - sấm của Yavê.

 

Trách nhiệm cá nhân

29 Trong những ngày ấy, người ta sẽ không còn nói: Cha ăn nho xanh, con ghê răng. 30 Không thế! Ai có tội người ấy chết; phàm ai ăn nho xanh, thì nó ghê răng.

 

Giao ước mới

31 Này sẽ đến những ngày - sấm của Yavê - Ta kết với Nhà Israel và Nhà Yuđa, một Giao ước mới, 32 không phải như Giao ước Ta đã kết với cha ông chúng, ngày Ta cầm tay chúng để đem chúng ra khỏi đất Aicập. Chúng đã hủy bỏ Giao ước của Ta mặc dù Ta là Chúa tể của chúng - sấm của Yavê. 33 Vì này là Giao ước Ta sẽ kết với Israel sau những ngày ấy - sấm của Yavê - Ta sẽ đặt luật của Ta vào bên trong chúng và Ta sẽ viết trên tim lòng chúng; và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng, chúng sẽ là dân của Ta. 34 Chúng sẽ không còn, mỗi người, phải dạy bảo nhau, mỗi người phải nói với anh em mình: "Hãy biết Yavê!" Vì hết thảy chúng đều biết Ta, từ kẻ bé đến người lớn, -- sấm của Yavê - bởi Ta sẽ tha tôi cho chúng, và sẽ không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng.

 

Hạnh phúc bất diệt

35 Ðây là lời của Yavê,

Ðấng đặt mặt trời để chiếu sáng ban ngày,

Ðấng định chỗ trăng sao để chiếu sáng ban đêm,

Ðấng khuấy biển cả cho ba đào gầm thét,

Yavê các cơ binh là Danh Người!

36 Ví thử các định luật ấy chuyển dời khuất khỏi nhan Ta

-- sấm của Yavê --

thời dòng giống Israel mới khánh tận,

không còn là một dân tộc trước nhan Ta, suốt cả thời gian!

37 Yavê phán thế này:

Ví thử trời trên cao, người ta đo được,

hay nền móng vũ trụ bên dưới có người dò thấu,

thời Ta mới loại bỏ tất cả dòng giống Israel,

vì tất cả điều chúng đã làm - sấm của Yavê.

 

Yêrusalem được tái thiết

38 Này sẽ đến những ngày - sấm của Yavê - thành được xây lại kính Yavê, từ tháp Khananel đến cổng Góc thành, 39 đoạn giây đo kéo thẳng đến đồi Gareb, rồi rẽ qua Gôa. 40 Và tất cả cánh đồng thây ma và tro tàn, tất cả các nương rẫy cho đến khe Kêđrôn, đến góc phía Cổng (chuồng) Ngựa ở phía Ðông: hết thảy đều là của thánh dâng kính Yavê. (Thành) không bị nhổ hay phá nữa cho đến đời đời.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page