Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 22 -

 

1 Yavê phán thế này: Ngươi sẽ xuống đền vua Yuđa và ở đó ngươi sẽ nói lời này; 2 ngươi sẽ nói: Hãy nghe lời Yavê, hỡi vua Yuđa đương ngự ngai Ðavit, ngươi và thần dân của ngươi, những người đang đi vào các cửa này! 3 Ðây là lời Yavê phán: Hãy thi hành công minh đức nghĩa, hãy giựt kẻ bị bóc lột khỏi tay người áp bức! Người ngụ cư, kẻ mồ côi, người góa bụa, các ngươi đừng ngược đãi, hành hung, đừng đổ máu vô tội ở chốn này. 4 Quả, nếu các ngươi thực thi lời này, thì ngang qua các cửa nhà này, các vua ngự ngai Ðavit sẽ đi vào, long giá ngựa xe, nhà vua và thần dân của nhà vua. 5 Nhược bằng các ngươi không chịu nghe các lời này, thì Ta lấy mình Ta, Ta thề -- sấm của Yavê - nhà này sẽ ra cảnh điêu tàn.

6 Quả thế Yavê phán thế này về nhà vua Yuđa:

Trước mặt Ta, ngươi sánh bằng Galaađ, như đỉnh dãy Liban!

Ta thề sẽ biến ngươi thành sa mạc

tựa như những thành trống rỗng dân cư!

7 Ta sẽ hiến thánh những kẻ tru diệt ngươi,

mỗi người với dụng cụ của nó:

Chúng sẽ đốn những bá hương tuyệt nhất của ngươi

mà quăng vào lửa.

8 Lắm dân tộc sẽ qua lại bên thành này và họ sẽ hỏi nhau: "Vì lẽ gì Yavê đã xử như vậy với thành vĩ đại?" 9 Và họ sẽ phải nói: "Ấy là vì chúng đã bỏ giao ước của Yavê, Thiên Chúa của chúng và đã thờ lạy và phụng sự các thần khác!"

 

Về Yôakhaz

10 Ðừng khóc người đã chết, cũng đừng lắc đầu phân ưu!

Phải hơn, hãy khóc người phải ra đi,

vì nó sẽ chẳng còn được trở về,

hòng trông thấy lại nơi mình sinh ra.

11 Vì đây là lời Yavê phán về Sallum, con của Yôsya, vua Yuđa, người kế vị cha là Yôsya: Kẻ ra đi khỏi chốn này sẽ không còn trở về đó nữa, 12 vì nó bị đày đi đâu, nó sẽ chết ở đó; và xứ này, nó sẽ không bao giờ được thấy lại.

 

Về Yôyaqim

13 Khốn cho kẻ xây nhà bằng bất công, và lầu gác nhờ phi nghĩa,

và bắt đồng loại phục dịch nhưng không,

và quịt cả tiền công của nó,

14 kẻ nói: "Ta phải xây tòa nhà đồ sộ, những lầu gác nguy nga".

và nó trổ cung khuyết, lát gỗ bá hương và sơn son.

15 Phải chăng ngươi chỉ là vua, khi đua tranh được vì gỗ bá hương?

Cha ngươi, há lại không ăn không uống hay sao?

Nhưng ông đã thi hành công minh đức nghĩa,

bấy giờ thật là tốt đẹp cho ông!

16 Ông đã phân xử cho kẻ khó người nghèo,

bấy giờ thật là tốt đẹp!

Biết Ta lại không phải là thế hay sao? - sấm của Yavê -

17 Quả mắt ngươi, lòng ngươi

không dán vào gì khác, ngoài cái lợi của ngươi,

vào máu vô tội ngươi có thể đổ ra, vào áp bức và sách nhiễu.

18 Cho nên Yavê phán thế này về Yôyaqim con của Yôsya, vua Yuđa:

Khốn cho con người ấy! sẽ không ai than khóc nó:

"Hỡi anh ôi! Hỡi chị ôi!" sẽ không còn ai than khóc nó:

"Ôi, chúa thượng! Ôi, ngài ngự!"

19 Ðám ma nó, đám ma con lừa,

lôi đi xành xạch mà quẳng xa, mãi ngoài cổng Yêrusalem.

 

Về Yôyakin

20Hãy trèo núi Liban mà kêu la,

trên dãy Basan, mà gióng tiếng, hãy kêu từ rặng Abarim,

vì những kẻ sủng ái ngươi tất cả đều bị đập tan.

21Thời hưng thịnh, Ta đã từng phán bảo ngươi,

nhưng ngươi đã nói: "Tôi không muốn nghe".

Ðó là con đường ngươi theo từ thời niên thiếu,

vì ngươi đã chẳng nghe tiếng Ta.

22Các kẻ chăn dắt ngươi, gió sẽ đánh bạt,

những kẻ sủng ái ngươi sẽ đi đày;

phải, bấy giờ ngươi sẽ thấy xấu hổ nhục nhã,

trước tất cả sự xấu xa của ngươi.

23Ngươi chễm chệ trên núi Liban, ngươi có tổ giữa những bá hương,

Ôi! Ngươi sẽ rên lên thế nào khi đau đớn ập đến trên ngươi,

quằn quại như người sản phụ!

24Ta thề trên mạng sống Ta - sấm của Yavê - cho dù Kônyahu - con của Yôsya vua Yuđa - là chiếc nhẫn nơi tay hữu Ta, Ta cũng rút ngươi ra, 25và phó nộp trong tay những kẻ tìm hại mạng ngươi, trong tay những kẻ ngươi gặp mặt thì phải hãi hùng, trong tay Nabukôđônôsor, vua Babel, trong tay quân Kanđu. 26Ta sẽ liệng ngươi và mẹ ngươi, người đẻ ra ngươi, đến một xứ khác chẳng phải là nơi sinh quán của các ngươi; và các ngươi sẽ chết ở đó. 27Còn xứ mà hồn chúng thấp thỏm trông về lại, chẳng bao giờ chúng sẽ được về.

28Phải chăng Kônyahu - con người ấy -

là cái đồ mạt phải đập vất đi, là chiếc bình không ai màng đến?

Tại sao nó bị liệng đi - nó và dòng giống nó -

bị quăng đến một xứ nó không biết?

29Ðất ơi, đất hỡi, đất này, hãy nghe lời của Yavê!

30Ðây lời Yavê phán:

Hãy ghi người ấy: "Vô hậu, một người chẳng thành đạt trong đời",

vì dòng giống nó sẽ không có ai thành đạt

mà lên ngự ngai Ðavit mà thống lãnh Yuđa!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page