Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 04 -

 

1 Nếu ngươi trở lại, hỡi Israel, -- sấm của Yavê,

chính với Ta, ngươi phải trở lại.

Nếu ngươi khử trừ các tà thần của ngươi,

ngươi sẽ không phải trốn tránh nhan Ta.

2 Nếu ngươi thề: Yavê hằng sống!

cách chân thành, ngay chính, chiếu theo đức nghĩa,

các dân sẽ cầu được phúc như ngươi vì ngươi họ sẽ tự hào!

3 Vì đây là lời Yavê với người Yuđa và Yêrusalem:

Hãy vỡ đất hoang và đừng gieo trên gai góc.

4 Hãy cắt bì sùng bái Yavê, hãy cắt bì lòng các ngươi,

hỡi người Yuđa và dân cư Yêrusalem,

đừng để phẫn nộ của Ta như lửa phóng ra,

nó bốc cháy mà không ai có tài dập tắt,

vì những hành vi ngang trái của các ngươi.

 

Ngoại xâm từ phương Bắc

5 Hãy rao trong Yuđa và loan tin ở Yêrusalem, hãy nói lên!

Hãy rúc tù và khắp xứ, hãy kêu cả tiếng và nói:

Tập họp lại! Ta hãy vào trong các thành trì!

6 Hãy phất cờ làm hiệu cho Sion, lo tìm nơi trú, đừng dừng lại,

vì từ Bắc phương, Ta sắp đem họa tới, một sự đổ vỡ lớn lao.

7 Sư tử từ bụi rậm đã chồm lên, và kẻ tru diệt các nước đã khởi hành,

hắn đã ra khỏi chỗ để biến xứ sở ngươi thành hoang địa.

8 Vì thế các ngươi hãy thắt lấy bao bị, hãy khóc lóc, hãy tru lên,

vì cơn thịnh nộ bừng bừng của Yavê

đã không cất khỏi trên chúng ta!

9 Sẽ xảy ra là vào ngày ấy - sấm của Yavê - vua với quần thần,

lòng đều bại hoại, tư tế kinh hoàng, tiên tri chết điếng.

10 Và tôi nói: "A! Lạy Ðức Chúa Yavê,

hẳn thật Người đã lừa phỉnh dân này và Yêrusalem,

mà rằng: Các ngươi sẽ được bình an! Trong khi gươm kề cổ".

11 Thuở ấy, sẽ nói với dân này và Yêrusalem rằng:

Gió hanh từ cồn trọc trong sa mạc,

trên đường thổi đến con gái dân Ta,

nhưng không phải để sàng sảy quạt lúa!

12 Theo lịnh Ta, cuồng phong từ đó sẽ đến!

Bấy giờ Ta đây, Ta sẽ tuyên án trên chúng.

13 Kìa hắn đi lên như những đám mây, xe trận của hắn như vũ bão,

ngựa của hắn nhanh như cắt! Khốn cho chúng ta, mồi cho tàn phá!

14 Hãy cọ sạch sự dữ lòng ngươi. Hỡi Yêrusalem, hòng trông cứu thoát!

Cho đến bao giờ nữa, ngươi còn ấp ủ ý tà nơi lòng ngươi?

15 Vì từ Ðan có tiếng loan tin, thông báo họa tai từ núi Ephraim!

16 Hãy nhắc cho các dân tộc nhớ điều này,

hãy thông báo án trên Yêrusalem: Quân canh từ phương xa lại,

chúng réo tiếng vào các thành Yuđa,

17 chúng vây quanh thành, như bọn người giữ ruộng,

vì ngươi đã phản loạn với Ta - sấm của Yavê -

18 Ðường đi và việc làm của ngươi đã gây vạ ấy cho ngươi,

đó là họa giáng trên ngươi, cay đắng là bao!

Quả nó đã thấu tận lòng ngươi!

19 Lòng ruột, lòng ruột tôi đòi đoạn, chuyển cả vách tim.

Tim đập thình thình, làm tôi không thể nín thinh,

vì tôi đã nghe, chính tôi, tiếng tù và, tiếng hò thúc trận.

20 Ðổ vỡ này tiếp đổ vỡ khác, vì cả xứ bị tàn phá;

đùng một cái, lều tan, trướng lật trong chốc lát.

21 Cho đến bao giờ tôi sẽ còn thấy cờ giặc, còn nghe tiếng tù và rúc?

22 Quả dân Ta điên dại, chúng không biết Ta, chúng là lũ con ngu xuẩn,

không chút trí khôn, chúng khôn làm dữ, chứ không biết làm lành!

23 Tôi nhìn xuống đất, thì này trống không mông quạnh,

nhìn lên trời, ánh sáng trên trời đã hết.

24 Tôi nhìn núi non, thì này chúng lảo đảo,

và gò nỗng hết thảy giãy lên!

25 Tôi nhìn, thì này người ta tận tuyệt và chim trời tất cả đã trốn.

26 Tôi nhìn, thì này vườn quả hóa ra sa mạc, các thành đều sụp đổ,

trước nhan Yavê, trước cơn thịnh nộ bừng bừng của Người.

27 Vì Yavê phán thế này:

Toàn xứ sẽ nên cảnh hoang tàn, nhưng Ta sẽ không để cho tận số!

28 Bởi thế đất sẽ mang tang, và trời bên trên sầm tối.

Vì Ta đã nói, đã nhất quyết, Ta sẽ không ân hận, không hối tiếc.

29 Trước tiếng kêu: "Kỵ mạ, xạ thủ", cả thành đã chạy trốn.

Chúng chui bụi rậm, chúng leo tảng đá:

Các thành bỏ trống, dân cư không còn một mống.

30 Phần ngươi, ngươi sẽ làm gì? Cho dù ngươi mặc lấy gấm điều,

trau tria kim hoàn, phấn dồi banh mắt,

nhưng việc ngươi làm đỏm thật vô tích sự.

Những đứa tư thông với ngươi đã khinh ngươi,

chúng đòi chính cái mạng ngươi.

31 Phải, tôi đã nghe thấy tiếng người rặn đẻ,

quằn quại như người ở cữ con so;

ấy tiếng của nữ tử Sion, hổn hển, đã ngửa bàn tay:

"Khốn cho tôi, tôi vong mạng rồi trước lũ sát nhân!"

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page