Kinh Thánh Cựu Ước

Yêrêmya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | |


- Chương 12 -

 

Hạnh phúc của ác nhân

1 Lạy Yavê, Người thật chí công, tôi đâu dám tranh tụng với Người,

tôi chỉ xin thưa Người vài điều khó xử:

Tại sao đường ác nhân thịnh đạt?

Những kẻ phi nhân bội nghĩa lại được thảnh thơi?

2 Người trồng chúng xuống là chúng bén rễ,

chúng tiến triển và cũng sinh được hoa trái;

Người gần bên miệng chúng,

nhưng với tâm can chúng, Người thật xa vời.

3 Nhưng Người, lạy Yavê, Người biết tôi, Người thấy tôi,

Người hạch xét lòng tôi đối với Người.

Xin hãy tháo chúng đem đi như lôi cừu tới lò sát.

(4 Cho đến bao giờ nữa, xứ còn mang tang,

cỏ cây trong đồng đều khô tất cả;

vì ác đức của dân cư trong xứ, cầm thú đều biến sạch),

trong khi chúng nói: Người đâu có thấy hậu vận của ta!

5 Chạy với người đi bộ còn làm ngươi kiệt sức,

làm sao ngươi có thể cùng ngựa thi đua?

Trong xứ an cư, ngươi mới yên dạ,

ngươi sẽ xử làm sao giữa những bụi rậm Yorđan.

Yavê than cho cơ nghiệp của Người

7 Ta đã bỏ Nhà Ta, Ta đã rẫy từ cơ nghiệp của Ta,

Ta đã phó nộp kẻ hồn Ta yêu dấu trong tay quân thù của nó.

8 Ðối với Ta, cơ nghiệp của Ta đã nên như sư tử trên rừng,

nó lên tiếng chống lại Ta, cho nên Ta đã ghét nó.

9 Cơ nghiệp của Ta, phải chăng là con chim mồi sặc sỡ,

để muông cầm quay lại mổ nó? Nào, hãy tụ lại,

hỡi dã thú hết thảy, hãy đến phanh thây ăn thịt!

10 Mục đồng đông đảo phá phách vườn nho Ta,

chúng dày xéo thửa ruộng của Ta,

chúng biến thửa ruộng màu mỡ của Ta thành sa mạc hoang vu;

11 Chúng làm cho nó hóa thành hoang vu sầu thảm,

tan hoang trước mắt Ta, toàn xứ đã bị phá tan hoang,

mà không ai bận tâm lo đến.

12 Khắp các cồn trọc sa mạc, quân tàn phá đã xâm lăng,

(vì Yavê vung gươm làm cỏ) từ đầu xứ đến cuối xứ,

không xác phàm nào còn hưởng được bình an!

13 Chúng gieo lúa miến, chúng gặt những gai, chúng mệt rã người,

mà chẳng báo bổ gì. Chúng trồng vụ mùa, để rồi thất vọng,

nhân vì cơn giận hỏa hào của Ðức Yavê.

 

Số phận các dân láng giềng

14 Yavê phán rằng: Lũ láng giềng ác ôn quanh Ta, những kẻ phạm đến cơ nghiệp Ta đã ban cho dân. Ta là Israel, này Ta sắp đánh bạt chúng khỏi đất đai của chúng. (và Nhà Yuđa, Ta cũng sẽ đánh bạt khỏi chúng). 15 Nhưng, sau khi đã đánh bạt chúng đi, Ta sẽ lại đem lòng chạnh thương chúng, và đem chúng, mỗi người, về với cơ nghiệp của mình, mỗi người về lại quê mình. 16 Và nếu chúng biết học đòi đường lối dân Ta, và lấy Danh Ta mà thề: "Yavê hằng sống", cũng như chúng đã dạy dân Ta lấy Baal mà thề, thì chúng sẽ được gầy dựng giữa dân Ta. 17 Nhưng nếu chúng không nghe, thì Ta sẽ đánh bạt và hủy tận tuyệt dân tộc ấy đi - sấm của Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page