Thao Thc cua cac "S T" trong k thi

tuyen sinh vao ai Chung Vien Ha Noi

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thao Thc cua cac "S T" trong k thi tuyen sinh vao ai Chung Vien Ha Noi.

Ha Noi, Viet Nam (3/04/2008) - K thi tuyen sinh vao ai chung vien Thanh Giuse Ha noi nam 2008 va ket thuc, toi a co dp gap g cac "s t" tai iem thi Toa Tong Giam muc Ha noi e nghe cac anh tam s. Mi quy v cung theo doi.

PV: Anh a chuan b cho k thi nay nh the nao?

- Anh Phero Ta Quoc Chieu (TQC) en t giao phan Lang Sn (c nhan xa hoi hoc trng ai hoc M TP Saigon) (TQC): Sau khi tot nghiep c nhan tai Saigon em a ve giao phan va c Be tren cho phep i giup x, hn nam nay roi. Mot thang trc k thi em nhan c chng trnh tuyen sinh cua ai chung vien Ha noi nhng lai gap kho khan t pha chnh quyen a phng. Cho en mot tuan trc ngay thi mi co quyet nh e em i nen viec on thi that gap rut. Em ch biet "pho thac".

- Anh Giuse Nguyen Van Linh (NVL) en t giao phan Ha Noi (c nhan khoa am nhac hien ai cua nhac vien HN) (NVL): e bc vao k thi nay, em phai vao Toa Giam muc tap trung vi cac anh khac trong giao phan theo chng trnh cua Be tren. Trong thi gian khoang mot nam tui em c song cung nhau, lam viec cung nhau va ac biet la thay nhau i giup cac x trong noi thanh. ni o chung em c hoc hoi rat nhieu ieu bo ch. Chng trnh on thi ch ra trc mot thang nhng khong phai v the ma chung em khong on cho ca nam song ay. Chung em cung c cac cha trong giao phan giup mot so con lai anh em t hoc la chnh nh cac mon: Lch s cu o, Thanh Kinh, ngoai ng...

PV: Mot thanh nien co trnh o nh anh se de dang la cho mnh nhng con ng l tng khac ngoai xa hoi, vay l do g dan anh quyet nh en vi con ng nay?

- TQC: Trong cuoc song th moi ngi co nhng la chon rieng cho mnh, ai ma chang muon chon cho mnh mot con ng l tng, tng lai rang ngi. Sau khi tot nghiep ai hoc em cung co nhieu c hoi la cho mnh nhng con ng khac v xa hoi ang mi goi nhng em cho rang ay la mot la chon tot nhat cua mnh. Em goi o la mot "n goi".

- NVL: Nh anh noi, em va tat ca cac anh ay eu a tot nghiep ai hoc, eu co the chon cho mnh mot con ng, mot cong viec tot# Rieng em th sau khi tot nghiep khoa am nhac hien ai tai Nhac vien Ha noi c nha trng gi lai lam giang vien. Neu lai th ng nhien bay gi em ang hoc cao hoc nhng v tnh yeu cua n goi ma em a quyet nh t bo tat ca e bc vao con ng nay, mac du t nhieu biet ay khong phai la mot con ng thenh thang... Hn khi nao em cam nhan ay la mot n goi ac biet.

PV: Toi thay cac anh eu nhac en t "n goi", vay anh hieu the nao ve n goi linh muc?

- TQC: Em hieu n gian "n goi" la mot cai g o thuc bach trong tam hon va nhu cau cua con ngi. Nhng ni em en giup x, hoc tap... em cam thay ho can g o ni mnh. Chnh l do o a thuc bach em quyet nh i theo con ng nay e sau nay co c hoi phuc vu moi ngi tot hn.

- NVL: n goi linh muc la mot n goi rat thieng lieng v co nhng ngi muon ma khong c, con co nhng ngi khong ngh en th Chua lai goi. Em tam goi o la mot mau nhiem v khong the hieu het tai sao Chua lai goi mnh. Vi em th "n goi" phai co t hai pha, Thien Chua va ngi Chua muon goi. Cung nh le Truyen Tin va roi cho thay, du dng nen con ngi nhng Thien Chua van phai ch s vang li, ch li "Xin Vang" cua c Maria th mi co the thc hien c cong trnh cua Chua. Em ngh rang neu ai c goi, c chon th o qua la diem phuc cho ban than ngi o.

PV: Trong luc nay anh co thao thc g cho con ng n goi cua ban than?

- TQC: Hien gi em mong muon c la mot chung sinh, mot linh muc e ap ng c nhu cau thuc bach ni ma em a tng i qua, giao phan gi em en...

- NVL: Va thi xong th ai cung muon mnh au e c vao chung vien, sm c lam linh muc va em cung khong ngoai le. Hien tai tui em ang song tai Toa giam muc ngay sat ai chung vien nen moi lan nhn thay cac thay ben o oc kinh, chau Thanh the.... th em c hng ve ben o va c mong c vao ai chung vien e cung c sinh hoat , tham d cac gi Phung vu sot sang nh cac thay. Hn na, em cung c mong vao ai chung vien e c ao luyen, to luyen ve n goi cua mnh e co the phuc vu Giao Hoi va moi ngi tot hn.

PV: Xin chan thanh cam n cac anh vi nhng li tam s ngay sau k thi tuyen sinh, men chuc cac anh sm at c nhng thanh qua tot ep trong t thi va suot hanh trnh n goi.

Nguyen xin Thien Chua chuc lanh cho i song va cong viec cua chung ta.

 

Gioan nh Sn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page