TC dang Thanh Le

cho cac Linh Muc va Tu S nam n

tai Nha Th Chnh Toa St Patrick

cua Tong Giao Phan New York

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC dang Thanh Le cho cac Linh Muc va Tu S nam n tai Nha Th Chnh Toa St Patrick cua Tong Giao Phan New York.

(Radio Veritas Asia 20/04/2008) - Quy v va cac ban than men. Ngay Chua Nhat 20 thang 4 nam 2008, la ngay vieng tham cuoi cung cua TC Beneito XVI tai Hoa Ky.


Cac ban tre Hoan Ho Chao Mng TC trong buoi noi chuyen tai ai Chung Vien Thanh Giuse Yankers, New York.


Theo chng trnh d tru, th luc 9.30 phut sang ngay Chua Nhat 20/04/2008, TC se i tham "Ground Zero" "Mat Bang Zero", ni trc ay co Toa Nha Thap oi b khung bo pha bnh a ngay 11 thang 9 nam 2001, lam cho 2,896 ngi b thiet mang. Luc 2.30 phut chieu 20/04/2008, TC dang Thanh Le cho dan chung tai Van ong Trng Yankee. Van ong Trng nay c xay len vao nam 1923 vi sc cha 60,000 ngi. Va luc 7.30 chieu 20/04/2008, gi Hoa Ky, nghi thc tien a tai Phi Trng Quoc te Kennedy. Luc 8.30 toi 20/04/2008, gi Hoa Ky, tc luc 8.30 sang th Hai 21/04/2008, gi Viet Nam, may bay cat canh. TC d tru ve en Roma, luc 10.45 phut ngay 21/04/2008, gi Roma, tc luc 4.45 phut chieu th Hai 21/04/2008, gi Viet Nam.

Hom th Bay 19 thang 4 nam 2008, ung ngay ky niem Ba Nam c Beneito XVI c chon len ke v Thanh Phero tai ngai toa Roma, chng trnh vieng tham co hai bien co chnh: ban sang, luc 9.15 sang, TC dang Thanh Le cho cac Linh Muc va Tu S nam n tai Nha Th Chnh Toa St Patrick cua Tong Giao Phan New York; va buoi chieu, luc 4 gi chieu, TC gap gii tre va chung sinh tai San The Thao nam pha sau ai Chung Vien.

Ngo li vi cac linh muc, pho te, tu s nam n, va chung sinh trong bai gang Thanh Le sang th Bay 19/04/2008, TC a ra li mi goi va khch le quan trong. o la ngai mi goi Giao Hoi Cong Giao tai Hoa Ky hay "m ra trang mi", vt qua cuoc khung khoang trong nhng nam qua. Va khong phai ch khung hoang v nhng gng xau lam dung tnh duc tre v thanh nien, ma con khung hoang v nhng chia re trong noi bo giao hoi t sau Cong ong Vaticano II en nay.

Li keu goi "hay m ra trang mi" c TC gi en khong nhng cho khoang 3,000 linh muc, thay pho te, tu s nam n, hien dien trong Nha Th Chanh Toa Thanh Patrick, ma con cho ca nhng anh ch em giao dan, cho moi thanh phan giao hoi. V khong con cho trong trong Nha Th Chanh Toa, nen hang ngan anh ch em giao dan phai danh ng ben ngoai, ni con ng so 5, e tham d thanh le.

TC giai thch them nh sau: "Co le chung ta a quen rang --- trong mot xa hoi trong o Giao Hoi xem ra oi vi nhieu ngi nh la mot "cong oan phap ly va to chc pham trat" --- (quen rang) thach thc khan thiet nhat cua chung ta la thong truyen niem vui phat sinh t c Tin va t kinh nghiem ve Tnh yeu Thien Chua." "Anh ch em la nhng ke a tan hien i mnh e lam chng cho tnh yeu Chua Kito va cho cong cuoc xay dng nhiem the Chua Kito; anh ch em biet ro, --- t nhng tiep xuc hang ngay vi the gii quanh chung ta, --- biet ro biet bao lan chung ta b cam do buong xuoi, rut lui va ca bi quan ve tng lai." TC mi goi hay co mot c tin moi ngay mot sau xa hn, tin vao quyen nang vo cung cua Thien Chua co sc bien oi moi hoan canh con ngi, co sc tao ra s song t s chet, co sc soi sang nhng em en toi nhat." Theo TC, b quyet song la nhn thc tai vi oi mat Thien Chua, ngha la vi cai ma chung ta goi la "cuoc tr lai cua tri thc", mot cuoc tr lai cung can thiet nh la "cuoc tr lai luan ly", ngo hau c tin c ln len, ngo hau chung ta co the phan biet cac dau ch cua thi ai va ngo hau chung ta co the ch than ong gop phan cua mnh cho i song va s mang cua Giao Hoi". Nh the, TC keu goi thc hien cuoc canh tan thieng lieng ch that theo Cong ong Vaticano II, mot cuoc canh tan lam cho Giao Hoi c vng manh trong s thanh thien va trong s hiep nhat, hai ieu rat can thiet e rao giang hu hieu Phuc Am cho the gii ngay nay.


TC dang Thanh Le cho cac Linh Muc va Tu S nam n tai Nha Th Chnh Toa St Patrick cua Tong Giao Phan New York.


Nhac en nhng lam dung tnh duc a xay ra, TC khong noi li phien trach, nhng li an ui va khch le. Ngai noi: "Toi hiep y cau nguyen vi anh ch em, ngo hau ay se la thi gian thanh luyen cho moi ngi, cho moi cong oan, moi cong oan tu tr, la thi gian e cha lanh.

Nguyen xin Chua Giesu Kito ban cho Giao Hoi tai Hoa ky mot y thc hiep nhat a c canh tan, trong khi tat ca moi thanh phan giao hoi --- giam muc, giao s, tu s nam n va giao dan --- eu cung tien bc trong hy vong, trong tnh yeu thng lan nhau, e phuc vu cho s that.

Nh vay, Giao Hoi tai Hoa Ky se song mot Mua xuan mi!

TC ket thuc bai giang cua ngai vi nhng li nh sau:

" Chung ta hay a mat nhn len cao! Vi s khiem nhng va tin tng that manh me, chung ta hay cau xin Chua Thanh Than ban cho chung ta moi ngay c ln len trong s thanh thien, mot s thanh thien lam cho chung ta tr thanh nhng vien a song ong trong en th c xay len gia the gii hom nay. Neu chung ta that s la sc manh hiep nhat, th chung ta hay la nhng ke au tien tm en vi s hoa giai noi tam nh qua s an nan en toi. Chung ta hay tha th cho nhng sai loi a lam kho chung ta va bo i moi tam tnh nong gian va chong oi. Chung ta hay la nhng ke au tien lam chng cho s khiem ton va trong sach cua con tim, hai ieu can thiet e en gan vi anh sang s that cua Thien Chua.

Anh ch em than men,

Trong truyen thong tot ep nhat cua Giao Hoi tai at nc nay, anh ch em hay la nhng ngi ban au tien cua ngi ngheo, ngi khong nha ca, ngi khach la, ngi au benh, va tat ca nhng ai ang au kho. Anh ch em hay hanh ong nh nhng cot tru cua niem hy vong, hay chieu doi anh sang cua Chua Giesu tren the gian, va hay khuyen khch cac ban tre biet kham pha net ep cua mot cuoc song c tan hien hoan toan cho Chua va cho giao hoi. Toi noi len ieu nay cach rieng cho cac chung sinh va cac ng sinh cac dong ang hien dien ni ay... Chung con ng bao gi quen rang chung con c goi, e chu toan cach hang say va vui mng --- hang say va vui mng la hong an Chua Thanh Than --- (chu toan) mot cong viec ma nhng ke khac a bat au, cong viec ma mot ngay kia chung con cung se trao lai cho the he mi. Hay lam viec cach quang ai va vui ti, bi v ang ma anh ch em phuc vu la Chua!

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page