Tng nh ve c Cha Phaolo Maria

Mot i Ngi, Mot Hanh Trnh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tng nh ve c Cha Phaolo Maria: Mot i Ngi, Mot Hanh Trnh.

Xuan Loc, Viet Nam (17/01/2007) - Mot nam kia, vao dp mng le thanh Phaolo tong o tr lai (25/01), bon mang cua c Cha Phaolo-Maria Nguyen Minh Nhat, co ngi a tang cho ngai bc tranh ve mot con nga ang phi nc ai rat ep. Ngi tang bc tranh co y am ch thanh Phaolo tong o chnh la mot ke nga nga tren ng amas (TCV 26,12-18).


Nghi thc nhap quan va cau nguyen cho c co Giam Muc Phaolo-Maria Nguyen Minh Nhat.


Tuy nhien, thanh Phaolo nga nga nhng khong bai tran. Ngai a ng day sau khi nga xuong va ngai a tiep tuc cuoc hanh trnh tien ti ch ta nh con tuan ma ang phi nc ai. Cuoc i thanh Phaolo tong o chnh la mot cuoc hanh trnh ep e. Tren cuoc hanh trnh o, ngai a chay en mc cuoi cung cua con ng va a lanh nhan trieu thien vinh quang, nh li ngai a noi: "Toi a chien au trong cuoc chien chnh ngha, a chay cung ng va a gi vng c tin" (2 Tim 4, 7).

Cuoc i cua c Cha Phaolo-Maria cung la mot cuoc hanh trnh that ep. Cung nh v thanh bon mang cua ngai, ngai a mot lan "nga nga", nhng ngai khong bai tran. Ngai a i en cung cuoc hanh trnh c tin va xng ang lanh nhan trieu thien vinh quang.

Cuoc i c Cha Phaolo-Maria, mot cuoc hanh trnh trung kien

Cung giong nh ten goi cua mnh, cuoc i cua c Cha Phaolo-Maria Nguyen Minh Nhat that trong sang - Trong sang nh "anh sang ban ngay". Trong sang v o la mot cuoc i n s, thanh thien. Trong sang v suot i ngai a trung thanh i theo Chua la anh sang i mnh.

c Cha Phaolo-Maria sinh ngay 12/09/1926 tai Thng Kiem, Ninh Bnh. o la khi iem cho cuoc hanh trnh cua mot i ngi. Tren cuoc hanh trnh o, moc iem ang ghi nh la ngay 07/6/1952, ngai thu phong linh muc tai Phat Diem. Khi ay ngai mi hn 25 tuoi. Cuoc hanh trnh van luon bng sang vi trai tim ay nhiet huyet cua mot linh muc tre trung. Sau o, ngai i du hoc tai Canada nam 1952. Tuy nhien, du cha hoc xong, ngai a vang li be tren la c Cha Taeo Le Hu T, Giam Muc Giao Phan Phat Diem, ve nc vao nam 1955 e lam linh hng tai Tieu Chung Vien Thanh Phaolo, Phu Nhuan (Sai Gon) en nam 1967. Sau o, ngai tiep tuc lam linh hng tai Tieu Chung Vien Thanh Phaolo Phc Lam t nam 1967 en nam 1969, va lam linh hng tai Tieu Chung Vien Thanh Phaolo Xuan Loc t nam 1969 en nam 1975.

Trong ban tay dan dat cua Thien Chua, con ngi khong the hieu c thanh y nhiem mau cua ngai. Mot con ngi suot 20 nam linh muc ch lam linh hng, cha mot lan i coi x, the ma ngai a ao tao va huan luyen c biet bao v muc t tot lanh cho cac x ao. Ngai hng dan va uon nan cac tam hon c trao pho bang tat ca tnh thng va s thanh thien cua mot v linh hng giau kinh nghiem.

Ch hn 3 thang sau ngay at nc bc vao mot cuoc thay oi ln lao, cuoc hanh trnh i ngai i vao mot khuc quanh mi: ngai c tan phong Giam Muc tai Toa Giam Muc Xuan Loc vao ngay 16/7/1975 trong am tham lang le. Cuoc hanh trnh theo Chua va phuc vu cua ngai van the. Co khac chang la con ng ngai i bay gi phai len doc cao hn va thanh gia ngai vac tren vai luc nay nang ne hn. Nhng ngai van trung kien i theo Chua vi tam niem i Giam Muc: "Phuc vu Chua trong han hoan".

Ngai lam Giam Muc Pho Giao phan Xuan Loc 13 nam (t 1975-1988) va lam Giam muc Chanh toa Giao phan Xuan Loc 16 nam (1988-2004). Cuoc hanh trnh phuc vu Giao phan Xuan Loc cua ngai trai dai 29 nam dai vi biet bao vat va cc nhoc cua mot v chu chan luon biet dng nuoi oan chien va xay dng Giao phan moi ngay mot ln manh. c Cha Phaolo-Maria a kien tr va trung thanh i theo Chua khong phai v ngai luon manh me can trng. Trai lai, a co nhieu luc cung giong nh thanh Phaolo tong o, ngai cam thay mnh yeu uoi va thap hen. The nhng ngai luon nghe thay tieng Chua th tham ben tai: "n ta u cho con, v sc manh cua ta c bieu lo tron ven trong s yeu uoi" (2 Cr 12, 9).

Nga nga nhng khong bai tran

Khi bc vao tuoi 78, vi 29 nam phuc vu Giao phan, c Cha Phalo-Maria vi tuoi cao sc yeu a xin vi Toa Thanh Vatican e c ngh hu. Sau nhieu lan thnh nguyen, ngai a c Toa Thanh chap nhan cho ngh hu. Ngai quyet nh chon ngay 02/12/2004 la ngay le ta n Chua va ket thuc nhiem vu cai quan Giao phan. o phai la mot ngay le that cam ong va ay han hoan khi toan the Giao phan vay quanh v chu chan than yeu e cung ngai ta n Chua v suot ca i a "Phuc vu Chua trong han hoan". Chac han ngay le o that ang nh va c moi ngi mong ch.

Nhng, mot ngay le vi ay u y ngha tot ep nh the a khong the co. V vao ngay 24/11/2004 tc la ch con 8 ngay na la en ngay le ta n, th c Cha Phaolo-Maria a b ot qu. Ngai a "nga qu" khi gan ket thuc mot chang ng. Tuy nhien, ngai "nga nga" nhng khong bai tran. Va hn luc nao het, vao chnh luc nay, ngai luon nhac nh chnh mnh li noi cua thanh Phaolo: "Toi rat vui mng va t hao v nhng yeu uoi cua toi, e sc manh cua Chua Kito mai trong toi" (2 Cr 12, 9).


Nghi thc nhap quan va cau nguyen cho c co Giam Muc Phaolo-Maria Nguyen Minh Nhat.


Trong suot thi gian 2 nam, 01 thang va 23 ngay, c Cha Phaolo-Maria a phai nam tren ging benh vi bao s au kho v benh tat ni than xac. Chnh luc ay, ngai a thong hiep vi s au kho cua Chua Giesu khi nam tren thanh gia. Ngai a tr thanh mot hien te ep long Chua. c Cha Phaolo-Maria "nga nga" nhng ngai khong bai tran. Ngai khong the ng day va bc i bang oi chan cua mnh, nhng ngai van tiep tuc cuoc hanh trnh bang trai tim ay ap yeu thng va li cau nguyen tha thiet tng ngay. Ngai van ong hanh vi Giao phan Xuan Loc va Giao phan mi Ba Ra. Ngai van doi theo tng bc chan cua oan chien bang oi mat ngi muc t nhan lanh. Ngai van tiep tuc bc i bang tam long cua ngi cha ay tnh nhan hau. Ngai khong the noi thanh li e giang day giao huan, nhng chnh gng hy sinh cua ngai a noi len tat ca moi ieu. Ngai khong the dang le hang ngay, nhng s n au cua than xac benh tat a lam cho ngai tr thanh mot hien le tuyet vi dang len Thien Chua. Nam tren ging benh khong the i mot bc, nhng ngai van vui, v ngai van ang tiep tuc i en vi oan chien bang oi chan cua v Tan Giam muc Xuan Loc va v Giam muc Tien Khi Ba Ra.

Hanh trnh ve nha Cha

Trong nhng ngay c Cha Phaolo-Maria ang hap hoi tren ging benh, mot ngi than can cua Ngai a noi: "Chnh ngai mong c ra i vao ngay th bay hoac ngay th t, v ngai luon co long yeu men c Me va Thanh Ca Giuse".

Qua that, thanh ca Giuse luon nhan li ngai. Ngai a ra i vao luc 12g30 ngay th T 17/01/2007 tai benh vien Ch Ray (Saigon). Co le ngai muon Thanh Ca Giuse dan a ngai tren cuoc hanh trnh ve nha Cha, nh ngay xa Thanh Ca a dan a Chua Giesu va c Me qua nhng hanh trnh th thach gian nan tai tran the.

Vi 81 tuoi i, 55 tuoi linh muc, 32 tuoi Giam muc, c Cha Phaolo-Maria a hoan tat cuoc hanh trnh tai the that kien cng. Hom nay, ngai thanh than va bnh an bc vao cuoc hanh trnh ve nha Cha.

c Cha Phaolo-Maria a nam xuong, nhng trai tim ngai van con ap manh liet trong long ngc cua hang trieu tn hu thuoc Giao phan Xuan Loc va Giao phan Ba Ra.

Chung ta hay cau nguyen cho ngai, e sau mot i phuc vu trong trung kien, ngai se c Thien Chua ban an thng tren tri. Chung ta cung xin ngai cau bau cho chung ta tren ng l th tran gian luon trung thanh vi Thien Chua, e cung xng ang hng vinh quang mai sau. Xin cho chung ta bat chc ngai, suot i trung tn vi Chua, e cuoi i co the noi nh thanh Phaolo: "oi vi toi song la c Kito, chet la mot moi li" (Phil 1, 21).

 

(Ngay 17 thang 01 nam 2007)

LM Giuse Pham Van Ly

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page